Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Juozui Andriūnui - 120

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Apie jį

Amžina šlovė kovotojamas už neprilkausomybę : [apie Zarasų rajono Nepriklausomos Lietuvos savanorius] / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. - 2002, saus. 22, p.2, saus. 29, p.2.vas.5, p.2.

Didvyriškieji karininkai Andriūnai. Karžygys Juozas Andriūnas // Nepriklausomybės riteriai. - Vilnius : Gimtinė, 1998. - P. 43 - 47.

Didvyriškieji karininkai Andriūnai : [apie savanorius brolius Juozą, Izidorių ir Antaną] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas – 1996.- Pradžia: lapkr. 26.- Pab., gruod. 3, 10.

Garbinga ir didvyriška Andriūnų šeima: [apie vyr. leitenantą Juozą Andriūną (1894 01 05 - 1920 10 30)] / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas. - 2003, spal. 28, p. 2.

Gerbkime praeitį ,dirbkime ateičiai: [apie Juozą Andriūną ir kt. ] / Algirdas Zibolis // Lietuvos aidas. - 2009, rugpj.26, p.8.

Juozas Andriūnas, 2-jo pėstininkų pulko 9-os kuopos vadas // Laisvės saulei tekant. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999. - P. 160 - 161.

Juozo Andriūno kapas / Jonas Nemanis // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P. 356.

Karžygio vyr. ltn. Juozo Andriūno kapas Antazavės kapinėse // Laisvės saulei tekant. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999. - P. 200 - 201.

Laisvės saulei tekant : Leidinys apie Zarasų krašto išvadavimą nuo bolševikų / Stasys Knezys ; Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas. - 1999, rugpj. 24, p.2, 5.

Maži kaimeliai - šviesūs žmonės = Antazavės seniūnijos diena Zarasuose : [apie Antazavės seniūnijoje kilusius įžymius žmones] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2002, bal. 2, p.2.

Nepriklausomybės kovų įamžinimas Zarasų rajone / Jonas Nemanis. - Nuotr. // Laisvės saulei tekant. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999. - P. 197 - 212.

Nepriklausomybės kovų riteriai : [apie Lietuvos kariuomenės savanorius zarasiečius J.Andriūną, M.Juodagalvį, A.Mėlynį-Vaikutį, I.Pučinską] / Vytautas Indrašius // Gimtinė - 1997, kovo 1-31 (Nr. 3), p. 1, 4

Pagerbė kovotojų už Zarasų kraštą atminimą: [apie Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovų dalyvių Andriūnų šeimos atminimo įamžinimą, minint Zarasų krašto išvadavimo nuo

Raudonosios Armijos 90-metį] / Jonas Petronis // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2009, rugs. 11, p. 10.

Zarasiečiai - nepriklausomybės kovų savanoriai / Vytautas Indrašius // Laisvės saulei tekant. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999. - P. 213 - 259.

Zarasų rajono kapinės: [Juozo Andriūno ir kitų kapai] // Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai. - [Vilnius : Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2003]. - P. 182-187.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas