Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Juozui Gruodžiui - 130

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Garso įrašai 

A la Chopin [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Aldona Dvarionaitė, [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 38MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: A la Chopin / J. Gruodis // Pjesės fortepijonui. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 4. 

A la Chopin / J. Gruodis ; [atlieka] Aldona Dvarionaitė, [fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Pjesės fortepijonui [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1967]. – Įr. 4. 

Adagio : iš baleto "Jūratė ir Kastytis" / J. Gruodis ; [atlieka] Simf. orkestras, vad. B. Dvariono. Jūratė ir Kastytis. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 18 // [Jūros putų daina …] [Garso įrašas] / [atlieka solistai, pianistai ir orkestrai]. – Рига : Мелодия, [1961?]. – Įr. 4. 

Adagio [Skaitmenintas objektas] : iš baleto "Jūratė ir Kastytis" / J. Gruodis ; [atlieka] Simf. orkestras, vad. B. Dvariono. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Adagio : iš baleto "Jūratė ir Kastytis" / J. Gruodis // [Jūros putų daina …]. - Įr. 4. Jūratė ir Kastytis. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Jūros putų daina …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistai ir orkestrai]. – Įr. 4. 

Aguonėlės [Garso įrašas] / Gruodis. Maršas : iš tonfilmo "Meilės paradas" / V. Schertzinger ; [abu kūrinius atlieka] Grazina Matulaityte, sopranas su orkestru Homocord. – Germany : Homocord, [1932?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono] ; 25 cm 

Aguonėlės [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Aldona Stempužienė, mecosopranas ; Barbara Klonowski, pianinas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aguonėlės / J. Gruodis // Aldona Stempužienė, mecosopranas. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Aldona Stempužienė, mecosopranas [Skaitmenintas objektas] / Barbara Klonowski, pianinas. – Įr. 5. 

Aguonėlės / J. Gruodis ; žodž. L. Giros ; [atlieka] Virgilijus Noreika, tenoras ; Povilas Jaraminas, fortepijonas. – (54 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 25 // Ne margi sakalėliai … [Garso įrašas] / [atlieka] Virgilijus Noreika, tenoras ; Povilas Jaraminas, fortepijonas. – [Москва] : Мелодия ; [Вильнюс] : Вильнюсская студия грамзаписи, © 1982. – Įr. 9. 

Aguonėlės [Skaitmenintas objektas] / Gruodis ; [atlieka] Grazina Matulaityte, sopranas su orkestru Homocord. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aguonėlės [Garso įrašas] / Gruodis. Maršas : iš tonfilmo "Meilės paradas" / V. Schertzinger. - Germany, [1932?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Aguonėlės [Skaitmenintas objektas] / Gruodis / V. Schertzinger. – Įr. 1 

Aguonėlės [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodž. K. Binkio ; [atlieka] Roma Mastienė, mezzo-sopranas ; V. Jakubėnas, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aguonėlės / J. Gruodis // Ar žinai tą šalį? - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. Ar žinai tą šalį? [Skaitmenintas objektas] / Roma Mastienė, mezzo-sopranas ; V. Jakubėnas, piano. – Įr. 4. 

Aguonėlės / J. Gruodis ; [atlieka] Lionė Jodis, balsas ; Fritz Kramer, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 25 // Sing with Lione [Garso įrašas] / accompanied by Fritz Kramer. – Brooklyn : Al-Jane Records, [1964]. – Įr. 9. 

Aguonėlės [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [žodžiai] K. Binkio ; dainuoja Juozas Babravičius, tenoras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 36MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aguonėlės / J. Gruodis // [Kur bakūžė samanota …]. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Kur bakūžė samanota …] [Skaitmenintas objektas] / dainuoja Juozas Babravičius, tenoras, Antanas Sodeika, baritonas. – Įr. 2. 

Aguonėlės [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Juozas Babravičius (Joseph Babrovich), tenoras ; [orkestras]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kur bakužė samanota [Garso įrašas] / [muzika] St. Šimkaus. Aguonėlės / J. Gruodis. - London, [1925?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kur bakužė samanota [Skaitmenintas objektas] / [muzika] St. Šimkaus / J. Gruodis. – Įrašas 2. Aguonėlės / J. Gruodis ; [žodžiai] K. Binkio ; dainuoja Juozas Babravičius, tenoras. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 09 // [Kur bakūžė samanota …] [Garso įrašas] / dainuoja Juozas Babravičius, tenoras, Antanas Sodeika, baritonas. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 2.
 
Aguonėlės [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Lionė Jodis, balsas ; Fritz Kramer, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Aguonėlės / J. Gruodis // Sing with Lione. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Sing with Lione [Skaitmenintas objektas] / accompanied by Fritz Kramer. – Įr. 9. 

Aguonėlės = Poppies / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Kazio Binkio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (00 min., 48 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 2. 

Aguonėlės / J. Gruodis ; [atlieka] Aldona Stempužienė, mecosopranas ; Barbara Klonowski, pianinas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 15 // Aldona Stempužienė, mecosopranas [Garso įrašas] / Barbara Klonowski, pianinas. – Chicago (Ill.) : AM & M Publ., © 1985. – Įr. 5. 

Aguonėlės [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodž. L. Giros ; [atlieka] Virgilijus Noreika, tenoras ; Povilas Jaraminas, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Aguonėlės / J. Gruodis. - (54 sek.) // Ne margi sakalėliai … - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Ne margi sakalėliai … [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Virgilijus Noreika, tenoras ; Povilas Jaraminas, fortepijonas. – Įr. 9. 

Aguonėlės [Skaitmenintas objektas] = Poppies / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Kazio Binkio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 9MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aguonėlės / Juozas Gruodis. - (00 min., 48 sek.) // Dainos. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 2. 

Aguonėlės / J. Gruodis ; žodž. K. Binkio ; [atlieka] Roma Mastienė, mezzo-sopranas ; V. Jakubėnas, piano. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 15 // Ar žinai tą šalį? [Garso įrašas] / Roma Mastienė, mezzo-sopranas ; V. Jakubėnas, piano. – Chicago : Karvelis, [1963?]. – Įr. 4. 

Aguonēlēs [Skaitmenintas objektas] : folk song - orch. accomp. / J. Gruodis ; [atlieka] Juozas Babravičius (Joseph Babrovich) Tenoras ; [orkestras]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kur bakužē samanota [Garso įrašas] : folk song - orch. accomp. / [muzika] St. Šimkaus. Aguonēlēs : folk song - orch. accomp. / J. Gruodis. - [3-oji laida]. - New York, [1925?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kur bakužē samanota [Skaitmenintas objektas] / [muzika] St. Šimkaus / J. Gruodis. – Įr. 2. 

Aguonēlēs [Skaitmenintas objektas] : folk song - orch. accomp. / J. Gruodis ; [atlieka] Juozas Babravičius (Joseph Babrovich) Tenoras ; [orkestras]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kur bakužē samanota [Garso įrašas] : folk song - orch. accomp. / [muzika] St. Šimkaus. Aguonēlēs : folk song - orch. accomp. / J. Gruodis. - New York, [1925?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kur bakužē samanota [Skaitmenintas objektas] / [muzika] St. Šimkaus / J. Gruodis. – Įr. 2 

Alaus, alaus [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 18MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Alaus, alaus : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis // [Lietuvių liaudies dainos …]. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Lietuvių liaudies dainos …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – Įr. 2. 

Alaus, alaus / harm. J. Gruodis ; dainuoja Zenonas Paulauskas, bosas ; [pritaria] Gražina Ručytė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 10 // Lietuvių liaudies dainos [Garso įrašas] / dainuoja Zenonas Paulauskas, bosas ; [pritaria] Gražina Ručytė, fort. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 3. 

Alaus, alaus [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodis ; dainuoja Zenonas Paulauskas, bosas ; [pritaria] Gražina Ručytė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Alaus, alaus / harm. J. Gruodis // Lietuvių liaudies dainos. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuvių liaudies dainos [Skaitmenintas objektas] / dainuoja Zenonas Paulauskas, bosas ; [pritaria] Gražina Ručytė, fort. – Įr. 3. 

Alaus, alaus [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; dainuoja Juozas Babravičius, tenoras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 18MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Alaus, alaus : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio // [Kur bakūžė samanota …]. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Kur bakūžė samanota …] [Skaitmenintas objektas] / dainuoja Juozas Babravičius, tenoras, Antanas Sodeika, baritonas. – Įr. 4. 

Alaus, alaus : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; dainuoja Juozas Babravičius, tenoras. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 09 // [Kur bakūžė samanota …] [Garso įrašas] / dainuoja Juozas Babravičius, tenoras, Antanas Sodeika, baritonas. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 4. 

Alaus, alaus : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 10 // [Lietuvių liaudies dainos …] [Garso įrašas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 2. 

Aleksandra Staškevičiūtė [Garso įrašas] / [atlieka] Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas. – Vilnius : Tembras, p [1998]. – 1 garso kasetė + 1 įd. lap. (10 x 17 cm)
Alyvos = Lilacs / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Salomėjos Neries ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (01 min., 24 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 7. 

Alyvos [Skaitmenintas objektas] = Lilacs / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Salomėjos Neries ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 15MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Alyvos / Juozas Gruodis. - (01 min., 24 sek.) // Dainos. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 7. 

Alyvos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai S. Nėries ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Alyvos / Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 10. 

Alyvos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [performed by] Aldona Stempužis, mezzosoprano ; Stutgart Symphony Orchestra, conductor Darius Lapinskas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 10MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Alyvos / J. Gruodis // Lithuanian songs. - Įr. 13. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lithuanian songs [Skaitmenintas objektas] / [performed by] Aldona Stempužis, mezzosoprano ; Stutgart Symphony Orchestra, conductor Darius Lapinskas. – Įr. 13 

Alyvos / Juozas Gruodis ; žodžiai S. Nėries ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 20 // Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1971]. – Įr. 10. 

Alyvos / J. Gruodis ; [performed by] Aldona Stempužis, mezzosoprano ; Stutgart Symphony Orchestra, conductor Darius Lapinskas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 18 // Lithuanian songs [Garso įrašas] / [performed by] Aldona Stempužis, mezzosoprano ; Stutgart Symphony Orchestra, conductor Darius Lapinskas. – Cleveland (Oh.) : Fine Music Records, [1965?]. – Įr. 13. 

Amžinas keleivi / Juozas Gruodis ; žodžiai S. Nėries ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 20 // Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1971]. – Įr. 8. 

Amžinas keleivi [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai S. Nėries ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Amžinas keleivi / Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 8. 

Amžinas keleivis / J. Gruodis ; žodž. S. Nėries ; [atlieka] S. Citvaras, bosas ; V. Jakubėnas, piano. – Žodž. aut. nustatytas pagal V. Strolią. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // S. Citvaras, bosas [Garso įrašas] / V. Jakubėnas, piano. – Chicago : Karvelis, [1959?]. – Įr. 4. 

Amžinas keleivis [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodž. S. Nėries ; [atlieka] S. Citvaras, bosas ; V. Jakubėnas, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Amžinas keleivis / J. Gruodis // S. Citvaras, bosas. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. S. Citvaras, bosas [Skaitmenintas objektas] / V. Jakubėnas, piano. – Įr. 4. 

Arijos. Giesmės. Dainos [Garso įrašas] = Arias and songs / [atlieka] Birutė Almonaitytė, mezzo-soprano. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1997. – 1 garso diskas (71 min., 42 sek.) : [stereo], skaitm. (ADD) ; 12 cm + 1 brošiūra (8 p. : portr.) 

Artojėliai [Skaitmenintas objektas] : poema : ištraukos / T. Tilvytis ; muzika J. Gruodžio, E. Balsio, J. Juzeliūno ; skaito Vytautas Kybartas ; [groja] simfoninis orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011) 

Artojėliai [Garso įrašas] : poema : ištraukos / T. Tilvytis ; muzika J. Gruodžio, E. Balsio, J. Juzeliūno ; skaito Vytautas Kybartas ; [groja] simfoninis orkestras. – [Москва] : Мелодия, [1968] ([Rīga]; Рижский завод). – 1 plokštelė (apie 52 min.) : 33 1/3 aps./min., mono ; 30 cm 

Aš anyta : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 20 // Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1971]. – Įr. 12. 

Aš anyta [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė, solistė ; B. Dvarionas, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 8MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš anyta : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio // [Aš anyta …]. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Aš anyta …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė (1-5), Marija Aleškevičiūtė (6-8), solistės ; B. Dvarionas (1-5), H. Znaidzilauskaitė (6-8), fort. – Įr. 1. 

Aš anyta : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė, solistė ; B. Dvarionas, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 02 // [Aš anyta …] [Garso įrašas] / [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė (1-5), Marija Aleškevičiūtė (6-8), solistės ; B. Dvarionas (1-5), H. Znaidzilauskaitė (6-8), fort. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 1. 

Aš ne gert atėjau [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Worcesterio lietuvių meno mėgėjų ratelis, vadovaujamas muz. Jono Beinorio. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš ne gert atėjau / J. Gruodis // Lietuviškos dainos. - Įr. 12. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos dainos [Skaitmenintas objektas] / Lietuvių meno mėgėjų ratelis, vadovaujamas muz. Jono Beinorio. – Įr. 12. 

Aš ne gert atėjau / J. Gruodis ; [atlieka] Worcesterio lietuvių meno mėgėjų ratelis, vadovaujamas muz. Jono Beinorio. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 08 // Lietuviškos dainos [Garso įrašas] / Lietuvių meno mėgėjų ratelis, vadovaujamas muz. Jono Beinorio. – Worcester : Lietuvių meno mėgėjų ratelis, [1963?]. – Įr. 12. 

Aš ne uliot atėjau [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš ne uliot atėjau : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 23. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 23 

Aš ne uliot atėjau [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš ne uliot atėjau / J. Gruodis // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 4. 

Aš ne uliot atėjau / J. Gruodis ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 4. 

Aš ne uliot atėjau : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 23. 

Aš svajojau svajonėlę [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [žodžiai] P. Budvyčio ; [dainuoja] Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas ; [groja] Lietuvos Radijo orkestras ; dirigentas B. Dvarionas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 20MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš svajojau svajonėlę / J. Gruodis // Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas [Skaitmenintas objektas] / [pritaria] N. Dukstulskaitė, fortepijonas ; Lietuvos Radijo orkestras, dirigentai B. Dvarionas, A. Klenickis. – Įr. 10. 

Aš svajojau svajonėlę [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodž. P. Būdvyčio. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš svajojau svajonėlę / Vl. Jakubėnas // S. Citvaras, bosas. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Karvelis. S. Citvaras, bosas [Skaitmenintas objektas] / V. Jakubėnas, piano. – Įr. 6. 

Aš svajojau svajonėlę / J. Gruodis ; [žodžiai] P. Budvyčio ; [dainuoja] Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas ; [groja] Lietuvos Radijo orkestras ; dirigentas B. Dvarionas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 12 // Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas [Garso įrašas] / [pritaria] N. Dukstulskaitė, fortepijonas ; Lietuvos Radijo orkestras, dirigentai B. Dvarionas, A. Klenickis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 10. 

Aš svajojau svajonėlę / Juozas Gruodis ; žodžiai P. Budvyčio ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 20 // Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1971]. – Įr. 5. 

Aš svajojau svajonėlę [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai P. Budvyčio ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš svajojau svajonėlę / Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 5. 

Aš svajojau svajonėlę / Vl. Jakubėnas ; žodž. St. Santvaro. – Muz. ir žodž. aut. nurodyti klaidingi. Muz. aut. tikroji pavardė J. Gruodis, žodž. aut. tikroji pavardė P. Būdvytis. Nustatyta: iš LNB katalogo. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // S. Citvaras, bosas [Garso įrašas] / V. Jakubėnas, piano. – Chicago : Karvelis, [1959?]. – Įr. 6. 

Aš, anyta = I, the mother-in-law : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (00 min., 41 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 12. 

Aš, anyta : [liaud. daina] / J. Gruodis ; [atlieka] Teodora Skablauskaitė-Serapinienė, sopranas ; Manigirdas Motekaitis, fortepijonu. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // Dainos mano žemės [Garso įrašas] / Teodora Skablauskaitė-Serapinienė, sopranas ; Manigirdas Motekaitis, fortepijonas. – Chicago : Patefonas Records, 1976. – Įr. 10. 

Aš, anyta [Skaitmenintas objektas] : [liaud. daina] / J. Gruodis ; [atlieka] Teodora Skablauskaitė-Serapinienė, sopranas ; Manigirdas Motekaitis, fortepijonu. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 9MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš, anyta : [liaud. daina] / J. Gruodis // Dainos mano žemės. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos mano žemės [Skaitmenintas objektas] / Teodora Skablauskaitė-Serapinienė, sopranas ; Manigirdas Motekaitis, fortepijonas. – Įr. 10. 

Aš, anyta [Skaitmenintas objektas] = I, the mother-in-law : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 8MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš, anyta : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis. - (00 min., 41 sek.) // Dainos. - Įr. 12. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 12 

Audžia, audžia [Skaitmenintas objektas] = Ткет, ткет / muz. J. Gruodis ; atlieka: LTSR Valst. Filharmonijos choras ; Dirigentas J. Motiekaitis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ko vėjai putė [Garso įrašas] / muz. J. Bendorius. Audžia, audžia / muz. J. Gruodis. - Rīga, [1931-1939]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Ko vėjai putė [Skaitmenintas objektas] / muz. J. Bendorius / muz. J. Gruodis. – Įrašas 2. 

Audžia, audžia [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] B. Sruogos ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Audžia, audžia / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 

Audžia, audžia [Garso įrašas] ; Žvejai / J. Gruodis ; B. Sruoga (1), P. Vaičiūnas (2) ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras vad. L. Abariaus. – [Rīga] : Melodija, [1961?] (Rīgas skaņu ierakstu un skaņuplašu fabrika). – 1 ploAudžia, audžia [Skaitmenintas objektas] ; Žvejai / J. Gruodis ; B. Sruoga (1), P. Vaičiūnas (2) ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 5MB. Viešos prieigos kopija: 1MB kštelė (apie 05 min.) : 78 [aps./min., elektr., mono] ; 20 cm 

Audžia, audžia [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; B. Sruoga ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Audžia, audžia ; Žvejai [Garso įrašas] / J. Gruodis. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Audžia, audžia [Skaitmenintas objektas] ; Žvejai / J. Gruodis. – Įr. 1. 

Audžia, audžia / Juozas Gruodis ; [žodžiai] B. Sruogos ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 2. 

Augo putins [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 10MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Augo putins : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 20. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 20. 

Augo putins : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 20. 

Auksinis CD [Garso įrašas] = Gold disc. – Vilnius : Lietuvos muzikų sąjunga, p 2001-. – garso diskai : stereo (DDD) 
Aviža prašė : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė, solistė ; B. Dvarionas, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 02 // [Aš anyta …] [Garso įrašas] / [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė (1-5), Marija Aleškevičiūtė (6-8), solistės ; B. Dvarionas (1-5), H. Znaidzilauskaitė (6-8), fort. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 3. 

Aviža prašė [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė, solistė ; B. Dvarionas, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aviža prašė : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio // [Aš anyta …]. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Aš anyta …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė (1-5), Marija Aleškevičiūtė (6-8), solistės ; B. Dvarionas (1-5), H. Znaidzilauskaitė (6-8), fort. – Įr. 3. 

Aviža prašė : liet. l. daina / harm. J. Gruodžio ; [dainuoja] Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas ; [groja] Lietuvos Radijo orkestras ; dirigentas B. Dvarionas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 12 // Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas [Garso įrašas] / [pritaria] N. Dukstulskaitė, fortepijonas ; Lietuvos Radijo orkestras, dirigentai B. Dvarionas, A. Klenickis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 11 

Aviža prašė [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. J. Gruodžio ; [dainuoja] Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas ; [groja] Lietuvos Radijo orkestras ; dirigentas B. Dvarionas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aviža prašė : liet. l. daina / harm. J. Gruodžio // Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas. - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Aleksandra Staškevičiūtė, sopranas [Skaitmenintas objektas] / [pritaria] N. Dukstulskaitė, fortepijonas ; Lietuvos Radijo orkestras, dirigentai B. Dvarionas, A. Klenickis. – Įr. 11. 

Aviža prašė [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; dainuoja Juozas Babravičius, tenoras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 15MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aviža prašė : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio // [Kur bakūžė samanota …]. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Kur bakūžė samanota …] [Skaitmenintas objektas] / dainuoja Juozas Babravičius, tenoras, Antanas Sodeika, baritonas. – Įr. 3. 

Aviža prašė [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] R. Marijošius, [baritonas] ; Ch. Potašinskas (f-nas). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Nudavė dukrelę ; Šią nedėlėlę [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina : lietuvių liaudies daina / harm. S. Šimkaus. Aviža prašė : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio. - Rīga, [1950?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Nudavė dukrelę [Skaitmenintas objektas] ; Šią nedėlėlę / harm. S. Šimkaus / harm. J. Gruodžio. – Įr. 3. 

Aviža prašė : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; dainuoja Juozas Babravičius, tenoras. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 09 // [Kur bakūžė samanota …] [Garso įrašas] / dainuoja Juozas Babravičius, tenoras, Antanas Sodeika, baritonas. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 3.
Aviža prašė [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aviža prašė : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis // [Lietuvių liaudies dainos …]. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Lietuvių liaudies dainos …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – Įr. 4. 

Aviža prašė : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 10 // [Lietuvių liaudies dainos …] [Garso įrašas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 4. 

Burtai = Magic / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Maironio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (01 min., 35 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 10. 

Burtai [Skaitmenintas objektas] = Magic / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Maironio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 17MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Burtai / Juozas Gruodis. - (01 min., 35 sek.) // Dainos. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 10. 

"Čiurlionis" [Garso įrašas] / Lithuanian National Art Ensemble "Čiurlionis". – Cleveland : Čiurlionis Ensemble, 1953. – 6 plokštelės albume : 78 [aps./min., elektr., mono] ; 25 cm
Mergužėle mano miela [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 12MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Mergužėle mano miela : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 22. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 22. 

Choras iš siuitos "Šarūnas" (Nr. 2) [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] V. Krėvės-Mickevičiaus ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 18MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Choras iš siuitos "Šarūnas" (Nr. 2) / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 6.
Choras iš siuitos "Šarūnas" (Nr. 2) / Juozas Gruodis ; [žodžiai] V. Krėvės-Mickevičiaus ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 6.
"Choza muzgosa" [Garso įrašas] = "Kur bakuze samanota" / [muzika] Stanislao Simkaus ; [žodžiai P. Vaičaičio]. "Silencio" = "Visur tyla" / [muzika] Gruodzio ; [žodžiai L. Giros] ; [abu kūrinius atlieka] Evdokimas Orlovas con acomp. de piano: I. Andrijauskas. – Argentina : Odeon, [1935-1960] (Grabacion particular). – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono] ; 25 cm 

Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – München : Lietuva Records, 1984. – 1 plokštelė (36 min., 13 sek.) : 33 1/3 aps./min., stereo ; 30 cm + 1 įklija 

Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 127MB. Viešos prieigos kopija: 3MB Skaitmenintas objektas iš: Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. - München, 1984. - 1 plokštelė (36 min., 13 sek.). – Ištekliaus apimtis: 8 vaizdai. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė. URL: Diemedžiu žydėsiu [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai S. Nėries ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Diemedžiu žydėsiu / Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 9. 

Diemedžiu žydėsiu [Skaitmenintas objektas] = I will lossom as a grass / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Salomėjos Neries ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Diemedžiu žydėsiu / Juozas Gruodis. - (01 min., 13 sek.) // Dainos. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 8. 

Diemedžiu žydėsiu = I will lossom as a grass / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Salomėjos Neries ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (01 min., 13 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 8.
Diemedžiu žydėsiu / Juozas Gruodis ; žodžiai S. Nėries ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 20 // Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1971]. – Įr. 9. 

Diemėdžiu žydėsiu / J. Gruodis ; žodžiai S. Neries ; [atlieka] M. Aleškevičiūtė, solistė ; [fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // [Visur tyla …] [Garso įrašas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 4. 

Diemėdžiu žydėsiu [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodžiai S. Neries ; [atlieka] M. Aleškevičiūtė, solistė ; [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 15MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Diemėdžiu žydėsiu / J. Gruodis // [Visur tyla …]. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Visur tyla …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Įr. 4. 

Eglele aukštuole [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė, solistė ; B. Dvarionas, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 8MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Eglele aukštuole : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio // [Aš anyta …]. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Aš anyta …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė (1-5), Marija Aleškevičiūtė (6-8), solistės ; B. Dvarionas (1-5), H. Znaidzilauskaitė (6-8), fort. – Įr. 2. 

Eglele aukštuole : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 20 // Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1971]. – Įr. 14.
Eglele aukštuole : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė, solistė ; B. Dvarionas, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 02 // [Aš anyta …] [Garso įrašas] / [atlieka] Beatričė Grincevičiūtė (1-5), Marija Aleškevičiūtė (6-8), solistės ; B. Dvarionas (1-5), H. Znaidzilauskaitė (6-8), fort. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 2. 

Eglele aukštuole [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 11MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Eglele aukštuole : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis // [Lietuvių liaudies dainos …]. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Lietuvių liaudies dainos …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – Įr. 3. 

Eglele aukštuole : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 10 // [Lietuvių liaudies dainos …] [Garso įrašas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 3. 

Eglele aukštuole [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 11MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Eglele aukštuole : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 14. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 14. 

Ei, jaunieji [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] A. Šmukštučio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ei, jaunieji / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 1. 

Ei, jaunieji / Juozas Gruodis ; [žodžiai] A. Šmukštučio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 1. 

Ėsk, karvute / J. Gruodis ; [atlieka] Ričardas Daunoras, bosas ; Tjomas- Michael Gribow, fortepionas ; Marion Lippott, fleita. – (03 min., 01 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 08 // Kur bakūžė samanota [Garso įrašas] / Ričardas Daunoras, Bass. – [Germany] : EMI Electrola, 1983. – Įr. 4.
Ėsk, karvute : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] M. Aleškevičiūtė, solistė ; [fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // [Visur tyla …] [Garso įrašas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 7. 

Ėsk, karvute [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodis ; dainuoja Zenonas Paulauskas, bosas ; [pritaria] Gražina Ručytė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ėsk, karvute / harm. J. Gruodis // Lietuvių liaudies dainos. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuvių liaudies dainos [Skaitmenintas objektas] / dainuoja Zenonas Paulauskas, bosas ; [pritaria] Gražina Ručytė, fort. – Įr. 2. 

Ėsk, karvute / harm. J. Gruodis ; dainuoja Zenonas Paulauskas, bosas ; [pritaria] Gražina Ručytė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 10 // Lietuvių liaudies dainos [Garso įrašas] / dainuoja Zenonas Paulauskas, bosas ; [pritaria] Gražina Ručytė, fort. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 2. 

Ėsk, karvute [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodis ; [atlieka] Virgilijus Noreika, [tenoras] ; lietuvių liaudies instrumentų ansamblis "Sutartinė" ; vadovas Pranas Tamošaitis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 37MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ėsk, karvute / harm. J. Gruodis // Dainuoja Virgilijus Noreika. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainuoja Virgilijus Noreika [Skaitmenintas objektas] / pritaria lietuvių liaudies instrumentų ansamblis "Sutartinė" ; vadovas Pranas Tamošaitis. – Įr. 9. 

Ėsk, karvute [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodis ; [atlieka] Vincė Jonuškaitė, [balsas] pritariant orkestrui. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ėsk, karvute / harm. J. Gruodis // Lietuviškos dainos. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos dainos [Skaitmenintas objektas] / Vincė Jonuškaitė, balsas pritariant fortepijonui (1-3, 5, 7-9, 12, 14) ; orkestrui (4, 6, 10, 11, 13). – Įr. 6. 

Ėsk, karvute [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Ričardas Daunoras, bosas ; Tjomas- Michael Gribow, fortepionas ; Marion Lippott, fleita. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ėsk, karvute / J. Gruodis. - (03 min., 01 sek.) // Kur bakūžė samanota. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kur bakūžė samanota [Skaitmenintas objektas] / Ričardas Daunoras, Bass. – Įr. 4. 

Ėsk, karvute [Skaitmenintas objektas] : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ėsk, karvute : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis. - (02 min., 12 sek.) // Dainos. - Įr. 13. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 13. 

Ėsk, karvute / harm. J. Gruodis ; [atlieka] Virgilijus Noreika, [tenoras] ; lietuvių liaudies instrumentų ansamblis "Sutartinė" ; vadovas Pranas Tamošaitis. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 14 // Dainuoja Virgilijus Noreika [Garso įrašas] / pritaria lietuvių liaudies instrumentų ansamblis "Sutartinė" ; vadovas Pranas Tamošaitis. – [Москва] : Мелодия, 1975. – Įr. 9. 

Ėsk, karvute [Skaitmenintas objektas] : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] M. Aleškevičiūtė, solistė ; [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ėsk, karvute : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio // [Visur tyla …]. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Visur tyla …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Įr. 7. 

Ėsk, karvutė [Skaitmenintas objektas] = Коровушка : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Tekle Tamuolytė (dainavimas) ; P. Kaupas (birbynė) ; kanklių ansamblis, vad. J. Švedo. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 27MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kalvelis [Garso įrašas] : lietuviu liaudies žaidimas / harm. J. Švedo. Ėsk, karvutė : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio. - [3-oji laida]. - Rīga, [1956?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kalvelis [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Švedo / harm. J. Gruodžio. – Įrašas 2. 

Gyvenimo šokis [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] LTSR Valst. filharmonijos simfoninis orkestras ; dirigentas M. Dvarionaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Gyvenimo šokis ; Simfoninis prologas ; Iš Lietuvos praeities [Garso įrašas] : simfoninė poema / J. Gruodis. - [Москва], [1968]. - 1 plokštelė (apie 52 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Gyvenimo šokis [Skaitmenintas objektas] ; Simfoninis prologas ; Iš Lietuvos praeities / J. Gruodis. – Įrašas 1.
I
n Lithuania / Juozas Gruodis ; orch. by V. Bacevičius ; [performed by] Veravox Symphony Orchestra, conducted by Jeronimas Kacinskas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Symphonic music of Lithuania [Garso įrašas] / [performed by] Veravox Symphony Orchestra, conducted by Jeronimas Kacinskas. – New York : Veravox Masterpiece, [1952?]. – Įr. 3. 

In Lithuania [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; orch. by V. Bacevičius ; [performed by] Veravox Symphony Orchestra, conducted by Jeronimas Kacinskas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 65MB. Viešos prieigos kopija: 6MB. – Skaitmenintas objektas iš: In Lithuania / Juozas Gruodis // Symphonic music of Lithuania. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Symphonic music of the Baltic countries. Symphonic music of Lithuania [Skaitmenintas objektas] / [performed by] Veravox Symphony Orchestra, conducted by Jeronimas Kacinskas. – Įr. 3. 

Ir mane močiutė barė [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ir mane močiutė barė : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 14. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 14. 

Ir mane močiutė barė : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 14. 

Ir vėl, ir vėl [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 12MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ir vėl, ir vėl : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 13. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 13 

Ir vėl, ir vėl : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 09 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 13. 

Iš Lietuvos praeities [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] LTSR Valst. filharmonijos simfoninis orkestras ; dirigentas J. Domarkas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Gyvenimo šokis ; Simfoninis prologas ; Iš Lietuvos praeities [Garso įrašas] : simfoninė poema / J. Gruodis. - [Москва], [1968]. - 1 plokštelė (apie 52 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Gyvenimo šokis [Skaitmenintas objektas] ; Simfoninis prologas ; Iš Lietuvos praeities / J. Gruodis. – Įrašas 3. 

Jūratė ir Kastytis [Skaitmenintas objektas] : fragmentai iš baleto / J. Gruodis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. filharmonijos simfoninis orkestras ; dirigentas J. Domarkas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Jūratė ir Kastytis ; Simfoninės variacijos ; Rudenėlis [Garso įrašas] : fragmentai iš baleto / J. Gruodis. - [Москва], [1967]. - 1 plokštelė (apie 52 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Jūratė ir Kastytis [Skaitmenintas objektas] ; Simfoninės variacijos ; Rudenėlis / J. Gruodis. – Įrašas 1. 
Jūros putų daina [Skaitmenintas objektas] : iš baleto "Jūratė ir Kastytis" / J. Gruodis ; [atlieka] Simf. orkestras, vad. R. Geniušo. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 34MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jūros putų daina : iš baleto "Jūratė ir Kastytis" / J. Gruodis // [Jūros putų daina …]. - Įr. 1. Jūratė ir Kastytis. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Jūros putų daina …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistai ir orkestrai]. – Įr. 1. 

Kad aš jojau [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kad aš jojau : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 11. 

Kalvis [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodžiai J. Janonio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 15MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kalvis / J. Gruodis // [Visur tyla …]. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Visur tyla …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Įr. 6. 

Kalvis / J. Gruodis ; [žodžiai] J. Janonio ; [atlieka] Kostas Šilgalis, solistas ; H. Znaidzilauskaitė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 07 // [Žadėjau juoktis …] [Garso įrašas] / [atlieka solistai, pianistė ir orkestras]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 2. 

Kalvis [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [žodžiai] J. Janonio ; [atlieka] Kostas Šilgalis, solistas ; H. Znaidzilauskaitė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kalvis / J. Gruodis // [Žadėjau juoktis …]. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Žadėjau juoktis …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistė ir orkestras]. – Įr. 2. 

Kam šėrei žirgelį [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kam šėrei žirgelį : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 10. 

Katarinka / J. Gruodis ; [atlieka] Augustinas Maceina, [fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Pjesės fortepijonui [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1967]. – Įr. 3 

Katarinka [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Augustinas Maceina, [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 36MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Katarinka / J. Gruodis // Pjesės fortepijonui. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 3. 

Klaipedos maršas [Skaitmenintas objektas] / Gruodis ; [atlieka] f-jo pest. D.L.K. Keistučio pulko orkestra, kapelmeisteris Valeika. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Valio nepriklausoma Lietuva [Garso įrašas] : maršas / [atlieka] 3-jo pest. D.L.K. Vytauto pulko orkestra, kapelmeisteris Gužas. Klaipedos maršas / Gruodis. - New York, [prieš 1945]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Valio nepriklausoma Lietuva [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] 3-jo pest. D.L.K. Vytauto pulko orkestra, kapelmeisteris Gužas / Gruodis. – Įr. 2. 

Ko čia taip ilgu [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai K. Binkio ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 49MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ko čia taip ilgu / Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 2 

Ko čia taip ilgu / Juozas Gruodis ; žodžiai K. Binkio ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 20 // Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1971]. – Įr. 2. 

Ko čia taip ilgu? = Why is there such longing here? / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Kazio Binkio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (04 min., 39 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 5.
Ko čia taip ilgu? [Skaitmenintas objektas] = Why is there such longing here? / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Kazio Binkio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 48MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ko čia taip ilgu? / Juozas Gruodis. - (04 min., 39 sek.) // Dainos. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 5. 

Ko vėjai putė [Garso įrašas] = Почему ветры дули / muz. J. Bendorius. Audžia, audžia = Ткет, ткет / muz. J. Gruodis ; atlieka: LTSR Valst. Filharmonijos choras ; Dirigentas J. Motiekaitis. – Rīga : Bellaccord Electro, [1931-1939]. – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono] ; 25 cm Lords prayer [Skaitmenintas objektas] = [Tėve mūsų] / J. Gruodis ; [performed by] Male Chorus ; A. Mikulskis Conductor. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: "Čiurlionis". [Plokštelė 1]: Lords prayer / J. Gruodis. Lullaby / arr. A. Mikulskis. - 1953. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // "Čiurlionis". [Plokštelė 1]. Lords prayer [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis / arr. A. Mikulskis. – Įr. 1.

Mergužėle mano miela : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 22.
Motule mano : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 17. 

Motule mano [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Motule mano : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 17. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 17. 

Obelėlė [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Juozas Mažeika, baritonas ; N. Dukstulskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Obelėlė : liet. l. daina / harm. J. Gruodžio // Juozas Mažeika (baritonas). - Įr. 13. – 
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Juozas Mažeika (baritonas) [Skaitmenintas objektas] / [akompanuoja] N. Dukstulskaitė (1-5, 7, 10-13), Ch. Potašinskas (6, 8, 9), fortepijonas. – Įr. 13. 

Obelėlė [Skaitmenintas objektas] : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Obelėlė : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio // [Visur tyla …]. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Visur tyla …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Įr. 3. 

Oi ant kalno [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 27MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi ant kalno : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 13. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 13.
Oi ant kalno [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodis ; [atlieka] Vincė Jonuškaitė, [balsas] pritariant orkestrui. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi ant kalno / harm. J. Gruodis // Lietuviškos dainos. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos dainos [Skaitmenintas objektas] / Vincė Jonuškaitė, balsas pritariant fortepijonui (1-3, 5, 7-9, 12, 14) ; orkestrui (4, 6, 10, 11, 13). – Įr. 10. 

Oi ant kalno [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 75MB. Viešos prieigos kopija: 7MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi ant kalno : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis // [Lietuvių liaudies dainos …]. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Lietuvių liaudies dainos …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – Įr. 6. 

Oi ant kalno [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; dainuoja Juozas Babravičius, tenoras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 27MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi ant kalno : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio // [Kur bakūžė samanota …]. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Kur bakūžė samanota …] [Skaitmenintas objektas] / dainuoja Juozas Babravičius, tenoras, Antanas Sodeika, baritonas. – Įr. 6. 

Oi eglute [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 11MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi eglute : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 12. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 12. 

Oi eglute [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 11MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi eglute : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 12. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 12. 

Oi kas sodai [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Kipras Petrauskas, tenoras ; [pritaria] fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi kas sodai : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio // Dainuoja Kipras Petrauskas. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainuoja Kipras Petrauskas [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Kipras Petrauskas, solistas ; [pritaria] fort. (2-5) ; Liaudies instr. ansamblis (1) ; Lietuvos Valst. operos orkestras, dirigentas L. Gofmekleris (6-10). – Įr. 4. 

Oi, ant kalno [Skaitmenintas objektas] = Oh, on the hill : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi, ant kalno : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis. - (02 min., 08 sek.) // Dainos. - Įr. 15. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 15. 

Op! Op! [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] A. Vištelio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 39MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Op! Op! / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 5. 

Oriental dance [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [performed by] Andrius Kuprevicius, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 58MB. Viešos prieigos kopija: 6MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oriental dance / J. Gruodis. - (05 min., 38 sek.) // Andrius Kuprevicius performs piano works of Lithuanian composers. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Andrius Kuprevicius performs piano works of Lithuanian composers [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 7. 

Pavasario kalvis [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] J. Žengės ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pavasario kalvis / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 4. 

Pavasario naktis Berlyne [Skaitmenintas objektas] = A spring night in Berlin / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Kazio Binkio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 61MB. Viešos prieigos kopija: 6MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pavasario naktis Berlyne / Juozas Gruodis. - (06 min., 02 sek.) // Dainos. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 4. 

Pavasario naktis Berlyne [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai K. Binkio ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 57MB. Viešos prieigos kopija: 6MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pavasario naktis Berlyne / Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 3 

Per girią girelę [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Per girią girelę : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 19. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 19. 

Piemenėlio raliavimas [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [aranž.] J. Švedas ; [atlieka] R. Šalkauskas, birbynė ; L. Mazūrienė, kanklės ; Panevėžio dainų ir šokių liaudies ansamblis, meno vadovė V. Tursienė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Piemenėlio raliavimas / J. Gruodis. - (02 min., 08 sek.) // "Ekranas". - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // "Ekranas" [Skaitmenintas objektas] / Panevėžio dainų ir šokių liaudies ansamblis "Ekranas", meno vadovė V. Tursienė ; Panevėžio estradinis ansamblis "Ekranas , vadovas Edmundas Karpis. – Įr. 1. 

Piemenėlio raliavimas [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; aranž. P. Tamošaičio ; [atlieka] Antanas Jonušas, birbynė ; H. Znaidzilauskaitė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Piemenėlio raliavimas / J. Gruodis // Antanas Jonušas. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Antanas Jonušas [Skaitmenintas objektas] / [visus kūrinius atlieka] Antanas Jonušas, birbynė ; H. Znaidzilauskaitė, fort. – Įr. 9. 

Pirmoji sonata fortepijonui cis-moll (Patetico) [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Aleksandra Juozapėnaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Pirmoji sonata fortepijonui cis-moll (Patetico) / J. Gruodis // Kameriniai kūriniai. - Įr. 1. Sonatos. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Kameriniai kūriniai [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 1. 

Pjesė fortepijonui b-moll [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Erika Dineikaitė, [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pjesės fortepijonui b-moll / J. Gruodis // Pjesės fortepijonui. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 9. 

Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [atlieka] Birutė Vainiūnaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 223MB. Viešos prieigos kopija: 21MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pjesės fortepijonui / Juozas Gruodis. - (21 min., 55 sek.) // Kamerinė muzika. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kamerinė muzika [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 1 

Pjesės smuikui ir fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [atlieka] Eugenijus Paulauskas, smuikas (1, 3, 4); Eduardas Oganesianas, fortepijonas (1, 3, 4) ; Audronė Vainiūnaitė, smuikas (2) ; Birutė Vainiūnaitė, fortepijonas (2). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 124MB. Viešos prieigos kopija: 12MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pjesės smuikui ir fortepijonui / Juozas Gruodis. - (12 min., 06 sek.) // Kamerinė muzika. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kamerinė muzika [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 3. 

Poema [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Erika Dineikaitė, [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Poema / J. Gruodis // Pjesės fortepijonui. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 6.
Prie tilto [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] V. Sirijos-Giros ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Prie tilto / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 7. 

Putins augo : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 10 // [Lietuvių liaudies dainos …] [Garso įrašas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 1. 

Putins augo [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 11MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Putins augo : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis // [Lietuvių liaudies dainos …]. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Lietuvių liaudies dainos …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – Įr. 1 

Raliavimas [Skaitmenintas objektas] : liet. liaudies melodija / harm. J. Gruodis, J. Švedas ; [atlieka] R. Juočionis, birbynė ; Valstybinis dainų ir šokių ansamblis "Lietuva", meno vadovas Pranas Budrius, dirigentai Algimantas Kriūnas, Alfonsas Vidugiris. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Raliavimas : liet. liaudies melodija / harm. J. Gruodis, J. Švedas. - (02 min., 57 sek.) // Ansamblis "Lietuva". - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Ansamblis "Lietuva" [Skaitmenintas objektas] / meno vadovas Pranas Budrius ; dirigentai Algimantas Kriūnas, Alfonsas Vidugiris. – Įr. 9. 

Raliavimas [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis, J. Švedas ; [atlieka] Antanas Smolskus, birbynė ; Kanklių ansamblis, vadovė L. Naikelienė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Raliavimas / J. Gruodis, J. Švedas. - (02 min., 39 sek.) // Antanas Smolskus, birbinė. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Antanas Smolskus, birbinė [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 1.

Rytiečių šokis [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Aldona Dvarionaitė, [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 26MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rytiečių šokis / J. Gruodis // Pjesės fortepijonui. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 5. 

Rytmečio daina [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Erika Dineikaitė, [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 61MB. Viešos prieigos kopija: 6MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rytmečio daina / J. Gruodis // Pjesės fortepijonui. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 7. 

Rudenėlis [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. filharmonijos simfoninis orkestras ; dirigentas J. Domarkas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Jūratė ir Kastytis ; Simfoninės variacijos ; Rudenėlis [Garso įrašas] : fragmentai iš baleto / J. Gruodis. - [Москва], [1967]. - 1 plokštelė (apie 52 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Jūratė ir Kastytis [Skaitmenintas objektas] ; Simfoninės variacijos ; Rudenėlis / J. Gruodis. – Įrašas 3. 

Rudens tylumoj [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Aldona Stempužienė, mecosopranas ; Barbara Klonowski, pianinas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 17MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rudens tylumoj / J. Gruodis // Aldona Stempužienė, mecosopranas. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Aldona Stempužienė, mecosopranas [Skaitmenintas objektas] / Barbara Klonowski, pianinas. – Įr. 4. 

Rudens tylumoj [Skaitmenintas objektas] = In the stillness of autumn / Juozas Gruodis ; [žodžiai] P. Budvyčio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 18MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rudens tylumoj / Juozas Gruodis. - (01 min., 43 sek.) // Dainos. - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 11. 

Rugiagėlės [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai K. Binkio ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rugiagėlės / Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 1. 

Rugiagėlės [Skaitmenintas objektas] = Cornflowers / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Kazio Binkio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 12MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rugiagėlės / Juozas Gruodis. - (01 min., 07 sek.) // Dainos. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 1. 

Rugiagėlės [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodžiai K. Binkio ; [atlieka] A. Vasiliauskaitė, solistė ; R. Kontrimas, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rugiagėlės / J. Gruodis // [Draugai, į kova …]. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Draugai, į kova …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] M. Aleškevičiūtė (2), A. Vasiliauskaitė (3), E. Kuodis (4), solistai ; H. Znaidzilauskaitė (2), R. Kontrimas (3), V. Viržonis (4), fort. ; LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus (1). – Įr. 3. 

Ruta : a song about the Lithuanian national plant / J. Gruodis ; [atlieka] Alodia Diciute-Treciokas, mezzo-soprano ; William Browning, piano. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // Dainos [Garso įrašas] / sung by Alodia Diciute-Treciokas, mezzo-soprano. –Ruta [Skaitmenintas objektas] : a song about the Lithuanian national plant / J. Gruodis ; [atlieka] Alodia Diciute-Treciokas, mezzo-soprano ; William Browning, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ruta : a song about the Lithuanian national plant / J. Gruodis // Dainos. - Įr. 13. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / sung by Alodia Diciute-Treciokas, mezzo-soprano. – Įr. 13. [USA : s.n., 1970?]. – Įr. 13. 

Rūta [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai K. Binkio ; dainuoja Stasė Klimaitė, sopranas ; akomponuoja Aleksandras Kučiūnas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rūta / Juozas Gruodis // Lietuvių kompozitorių rečitalis. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuvių kompozitorių rečitalis [Skaitmenintas objektas] / dainuoja Stasė Klimaitė, sopranas ; akomponuoja Aleksandras Kučiūnas. – Įr. 7. 

Rūta [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodž. K. Binkio ; [atlieka] Dana Stankaitytė, sopranas ; Alvydas Vasaitis, pianistas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rūta / J. Gruodis // Ar atminsi. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Ar atminsi [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Dana Stankaitytė, sopranas ; Alvydas Vasaitis, pianistas. – Įr. 6.

Rūta [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodžiai K. Binkio ; [atlieka] M. Aleškevičiūtė, solistė ; S. Žiūraitienė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 20MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rūta / J. Gruodis // [Visur tyla …]. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Visur tyla …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Įr. 2. 

Saulelė raudona = Dear red sun : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (01 min., 53 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 14. 

Saulelė raudona : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 20 // Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1971]. – Įr. 11. 

Saulelė raudona [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 41MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Saulelė raudona : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 11. 

Saulelė raudona [Skaitmenintas objektas] = Dear red sun : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 20MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Saulelė raudona : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis. - (01 min., 53 sek.) // Dainos. - Įr. 14. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 14. 

Senelės pasaka [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai S. Nėries ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 40MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Senelės pasaka / Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 7 

Sia naktele nemigau [Skaitmenintas objektas] / [harm.] J. Gruodzio ; [atlieka] Lietuviu menininku choras ; Dirg: Juozas Stankunas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vakariné [Garso įrašas] / [muzika] St. Simkaus. Pavasarélis / [muzika] J. Bertulio. Sia naktele nemigau / [harm.] J. Gruodzio. Oi, berneli, is kurtu? / [harm.] J. Stankuno. - Rio de Janeiro, [1942-1950]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Vakariné [Skaitmenintas objektas] / [muzika] St. Simkaus / [muzika] J. Bertulio / [harm.] J. Gruodzio / [harm.] J. Stankuno. – Įr. 3. 

"Silencio" [Skaitmenintas objektas] = "Visur tyla" / [muzika] Gruodzio ; [žodžiai L. Giros] ; [atlieka] Evdokimas Orlovas con acomp. de piano: I. Andrijauskas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: "Choza muzgosa" [Garso įrašas] / [muzika] Stanislao Simkaus. "Silencio" / [muzika] Gruodzio. - Argentina, [1935-1960]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // "Choza muzgosa" [Skaitmenintas objektas] / [muzika] Stanislao Simkaus / [muzika] Gruodzio. – Įr. 2. 

Simfoninės variacijos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. filharmonijos simfoninis orkestras ; dirigentas J. Domarkas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Jūratė ir Kastytis ; Simfoninės variacijos ; Rudenėlis [Garso įrašas] : fragmentai iš baleto / J. Gruodis. - [Москва], [1967]. - 1 plokštelė (apie 52 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Jūratė ir Kastytis [Skaitmenintas objektas] ; Simfoninės variacijos ; RSimfoninės variacijos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Simf. orkestras, vad. A. Klenickio. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 138MB. Viešos prieigos kopija: 13MB. – Skaitmenintas objektas iš: Simfoninės variacijos / J. Gruodis // [Jūros putų daina …]. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Jūros putų daina …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistai ir orkestrai]. – Įr. 2. / J. Gruodis. – Įrašas 2.

Simfoninis prologas [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] LTSR Valst. filharmonijos simfoninis orkestras ; dirigentas M. Dvarionaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Gyvenimo šokis ; Simfoninis prologas ; Iš Lietuvos praeities [Garso įrašas] : simfoninė poema / J. Gruodis. - [Москва], [1968]. - 1 plokštelė (apie 52 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Gyvenimo šokis [Skaitmenintas objektas] ; Simfoninis prologas ; Iš Lietuvos praeities / J. Gruodis. – Įrašas 2. 

Skamba skamba kanklės [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Skamba skamba kanklės : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 18. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 18. 

Skamba, skamba kanklės [Skaitmenintas objektas] : liaudies daina / J. Gruodis, Vl. Jakubėnas ; aranž. V. Jančys ; [atlieka] Praurimė Ragas, sopranas ; [kiti muzikantai]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Skamba, skamba kanklės : liaudies daina / J. Gruodis, Vl. Jakubėnas. - (01 min., 35 sek.) // Lithuanian songs & arias. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Lithuanian songs & arias [Skaitmenintas objektas] / [performed by] Praurimė Ragas, soprano. – Įr. 6. 

Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – [Москва] : Мелодия, [1971] ([Rīga] : Рижский завод). – 1 plokštelė (apie 52 Sonata fortepijonui Nr. 1 [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Balys Dvarionas, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Sonata fortepijonui Nr. 1 ; Sonata smuikui ir fortepijonui d-moll [Garso įrašas] / J. Gruodis. - [Москва], [1966]. - 1 plokštelė (apie 52 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Sonata fortepijonui Nr. 1 [Skaitmenintas objektas] ; Sonata smuikui ir fortepijonui d-moll / J. Gruodis. – Įrašas 1. 

Sonata in D minor [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [performed by] Izidorius Vasylūnas, violin and viola ; Vytenis Marija Vasyliūnas, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 243MB. Viešos prieigos kopija: 22MB. – Skaitmenintas objektas iš: Sonata in D minor / Juozas Gruodis // Lithuanian chamber music. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lithuanian chamber music. [I]. [Plokštelė 1] [Skaitmenintas objektas] / [performed by] Izidorius Vasylūnas, violin and viola ; Vytenis Marija Vasyliūnas, piano. – Įr. 1. 

Sonata Nr. 2 fortepijonui f-moll [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Aldona Dvaronaitė, [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 177MB. Viešos prieigos kopija: 17MB. – Skaitmenintas objektas iš: Sonata Nr. 2 fortepijonui f-moll / J. Gruodis // Pjesės fortepijonui. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 8. 

Sonata smuikui ir fortepijonui / J. Gruodis ; [atlieka] Aleksandras Livontas, smuikas ; Olga Šteinbergaitė, fortepijonas. – Archyvinis įrašas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 14 // Aleksandras Livontas, smuikas [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, 1980. – Įr. 1. 

Sonata smuikui ir fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Aleksandras Livontas, smuikas ; Olga Šteinbergaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Sonata smuikui ir fortepijonui / J. Gruodis // Aleksandras Livontas, smuikas. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Aleksandras Livontas, smuikas [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 1. 

Sonata smuikui ir fortepijonui d-moll [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Gytis Trinkūnas, fortepijonas ; Eugenijus Paulauskas, smuikas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Sonata fortepijonui Nr. 1 ; Sonata smuikui ir fortepijonui d-moll [Garso įrašas] / J. Gruodis. - [Москва], [1966]. - 1 plokštelė (apie 52 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Sonata fortepijonui Nr. 1 [Skaitmenintas objektas] ; Sonata smuikui ir fortepijonui d-moll / J. Gruodis. – Įrašas 2. 

Styginis kvartetas [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] LTSR Valst. Filharmonijos styg. kvartetas (E. Paulauskas, |K. Kalinauskaitė, J. Fledžinskas, E. Bertovskis). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 80MB. Viešos prieigos kopija: 8MB. – Skaitmenintas objektas iš: Styginis kvartetas / J. Gruodis // [Visur tyla …]. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Visur tyla …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Įr. 9. 

Styginis kvartetas d-moll [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [atlieka] Valstybinis Vilniaus kvartetas (Audronė Vainiūnaitė, I smuikas ; Petras Kunca, II smuikas ; Donatas Katkus, altas ; Augustinas Vasiliauskas, violončelė). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 85MB. Viešos prieigos kopija: 8MB. – Skaitmenintas objektas iš: Styginis kvartetas d-moll / Juozas Gruodis. - (08 min., 24 sek.) // Kamerinė muzika. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kamerinė muzika [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 2. 

Šią naktelę [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis ; [atlieka] Edmundas Kuodis, solistas ; G. Ručytė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 11MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šią naktelę : lietuvių liaudies daina / [harm.] J. Gruodis // [Lietuvių liaudies dainos …]. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Lietuvių liaudies dainos …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Edmundas Kuodis (1-6), Elena Čiudakova (7-11), solistai ; G. Ručytė (1-6), H. Znaidzilauskaitė (7-11), fort. – Įr. 5. 

Šią naktelę : liaudies daina / J. Gruodis ; [atlieka] The Knights of Lithuania Choir, director Faustas Strolia ; accompanist John Byanskas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Lithuanian songs [Garso įrašas] / the Knights of Lithuania Choir, director Faustas Strolia. – [Chicago] : Continental Records, [1963?]. – Įr. 13. 

Šią naktelę : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; [fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // [Visur tyla …] [Garso įrašas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 8. 

Šią naktelę : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; dainuoja Juozas Babravičius, tenoras. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 09 // [Kur bakūžė samanota …] [Garso įrašas] / dainuoja Juozas Babravičius, tenoras, Antanas Sodeika, baritonas. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 5. 

Šią naktelę [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; dainuoja Juozas Babravičius, tenoras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 10MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šią naktelę : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio // [Kur bakūžė samanota …]. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Kur bakūžė samanota …] [Skaitmenintas objektas] / dainuoja Juozas Babravičius, tenoras, Antanas Sodeika, baritonas. – Įr. 5. 

Šią naktelę [Skaitmenintas objektas] : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 11MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šią naktelę : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio // [Visur tyla …]. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Visur tyla …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Įr. 8. 

Šiltas gražus rudenėlis : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 21. 

Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 9MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šiltas, gražus rudenėlis [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio. Per laukelį : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno. Atsisveikinimas su giria / muz. ir žodž. S. Šimkaus. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodžio / harm. A. Račiūno / muz. ir žodž. S. Šimkaus. – Įrašas 1. 

Šposas [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Augustinas Maceina, [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 6MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šposas / J. Gruodis // Pjesės fortepijonui. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 2. 

Tėve mūsų [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Worcesterio lietuvių meno mėgėjų ratelis, vadovaujamas muz. Jono Beinorio. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Tėve mūsų / J. Gruodis // Lietuviškos dainos. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos dainos [Skaitmenintas objektas] / Lietuvių meno mėgėjų ratelis, vadovaujamas muz. Jono Beinorio. – Įr. 1. 

Tėve mūsų [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Baltimorės lietuvių vyrų choras "Daina", choro vadovė Lilija Bekerskiene. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Tėve mūsų / J. Gruodis // Dievui ir Tėvynei. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dievui ir Tėvynei [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Baltimorės lietuvių vyrų choras "Daina", choro vadovė Lilija Bekerskiene. – Įr. 2. 

Ulijona / harm. J. Gruodis ; instrumentavo R. Apanavičius ; [atlieka] N. Ambrazaitytė, mecosopranas ; Lietuvių liaudies instrumentų kvartetas (O. Jankauskienė, J. Mikiškaitė, A. Žemaitis, kanklės ; R. Apanavičius, birbynė), vadovas R. Apanavičius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 25 // Lietuviškos dainos [Garso įrašas] / dainuoja Nijolė Ambrazaitytė, mecosopranas. – [Москва] : Мелодия ; Вильнюс : Вильнюсская студия грамзаписи, © 1982. – Įr. 3. 

Ulijona [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodis ; instrumentavo R. Apanavičius ; [atlieka] N. Ambrazaitytė, mecosopranas ; Lietuvių liaudies instrumentų kvartetas (O. Jankauskienė, J. Mikiškaitė, A. Žemaitis, kanklės ; R. Apanavičius, birbynė), vadovas R. Apanavičius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Ulijona / harm. J. Gruodis // Lietuviškos dainos. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Lietuviškos dainos [Skaitmenintas objektas] / dainuoja Nijolė Ambrazaitytė, mecosopranas. – Įr. 3. 

Ulijona [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Juozas Mažeika, baritonas ; N. Dukstulskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ulijona : liet. l. daina / harm. J. Gruodžio // Juozas Mažeika (baritonas). - Įr. 12. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Juozas Mažeika (baritonas) [Skaitmenintas objektas] / [akompanuoja] N. Dukstulskaitė (1-5, 7, 10-13), Ch. Potašinskas (6, 8, 9), fortepijonas. – Įr. 12. 

Ulijona [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodis ; [atlieka] Virgilijus Noreika, [tenoras] ; lietuvių liaudies instrumentų ansamblis "Sutartinė" ; vadovas Pranas Tamošaitis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 68MB. Viešos prieigos kopija: 7MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ulijona / harm. J. Gruodis // Dainuoja Virgilijus Noreika. - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainuoja Virgilijus Noreika [Skaitmenintas objektas] / pritaria lietuvių liaudies instrumentų ansamblis "Sutartinė" ; vadovas Pranas Tamošaitis. – Įr. 11. 

Valsas [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Kornelija Kalinauskaitė, smuikas ; Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Valsas / J. Gruodis. - (02 min., 43 sek.) // Svajonėlė. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Svajonėlė [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Kornelija Kalinauskaitė, smuikas ; Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Įr. 4. 

Variacijos : liaudies tema "Bernužėli, neviliok" / J. Gruodis ; [atlieka] A. Dvarionaitė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 18 // [Jūros putų daina …] [Garso įrašas] / [atlieka solistai, pianistai ir orkestrai]. – Рига : Мелодия, [1961?]. – Įr. 5. 

Variacijos [Skaitmenintas objektas] : liaudies tema "Bernužėli, neviliok" / J. Gruodis ; [atlieka] A. Dvarionaitė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 56MB. Viešos prieigos kopija: 6MB. – Skaitmenintas objektas iš: Variacijos : liaudies tema "Bernužėli, neviliok" / J. Gruodis // [Jūros putų daina …]. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Jūros putų daina …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistai ir orkestrai]. – Įr. 5. 

Variacijos lietuvių liaudies dainos "Bernužėli, neviliok" tema [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Lietuvos TSR dailės muziejaus kanklių trio. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 51MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Variacijos lietuvių liaudies dainos "Bernužėli, neviliok" tema / J. Gruodis. - (04 min., 57 sek.) // Lietuvos TSR dailės muziejaus kanklių trio. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuvos TSR dailės muziejaus kanklių trio [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Lina Naikelienė, Narutė Karčiauskienė, Danutė Šimakauskaitė, kanklės. – Įr. 1. 

Varpai / J. Gruodis ; [atlieka] Augustinas Maceina, [fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Pjesės fortepijonui [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1967]. – Įr. 1. 

Varpai [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Augustinas Maceina, [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 39MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Varpai / J. Gruodis // Pjesės fortepijonui. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Pjesės fortepijonui [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 1. 

Vėjavaikis [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; žodžiai K. Binkio ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vėjavaikis / Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 4. 

Vėjavaikis = Son of the winds / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Kazio Binkio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (02 min., 22 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 6.

Vėjavaikis [Skaitmenintas objektas] = Son of the winds / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Kazio Binkio ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vėjavaikis / Juozas Gruodis. - (02 min., 22 sek.) // Dainos. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 6. 

Visur tyla [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; dainuoja Ona B. Kubilius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 34MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Visur tyla / J. Gruodis // Beautiful Lithuanian songs. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Beautiful Lithuanian songs [Skaitmenintas objektas] / sung by Ona B. Kubilius, Estelle Bogden. – Įr. 7. 

Visur tyla [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] Aldona Stempužienė, mecosopranas ; Barbara Klonowski, pianinas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Visur tyla / J. Gruodis // Aldona Stempužienė, mecosopranas. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Aldona Stempužienė, mecosopranas [Skaitmenintas objektas] / Barbara Klonowski, pianinas. – Įr. 3 

Visur tyla [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; žodžiai L. Giros ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; E. Dineikaitė, fort. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 34MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Visur tyla / J. Gruodis // [Visur tyla …]. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Visur tyla …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Įr. 1. 

Visur tyla [Skaitmenintas objektas] = Everywhere is peace / Juozas Gruodis ; [žodžiai] Liudo Giros ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Visur tyla / Juozas Gruodis. - (02 min., 40 sek.) // Dainos. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 9 

Visur tyla [Skaitmenintas objektas] / [muzika Juozo Gruodžio ; žodžiai Liudo Giros] ; įdainavo Juozas Babravičius ; [orkestras]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Visur tyla [Garso įrašas] / [muzika Juozo Gruodžio. Tykiai, tykiai Nemunelis teka / [abu kūrinius] įdainavo Juozas Babravičius ; [orkestras]. - [2-oji laida]. - U.S.A., [1925?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Visur tyla [Skaitmenintas objektas] / [muzika Juozo Gruodžio / [abu kūrinius] įdainavo Juozas Babravičius ; [orkestras]. – Įr. 1. 

Visur tyla [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [performed by] Lione Jodis, contralto ; Franz Kramer, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Visur tyla / Juozas Gruodis // Lione Jodis, contralto at Town Hall. - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lione Jodis, contralto at Town Hall [Skaitmenintas objektas] / accompanied by Ftitz Kramer. – Įr. 11. 

Voverėlė [Skaitmenintas objektas] = The squirrel / Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Voverėlė / Juozas Gruodis. - (02 min., 21 sek.) // Dainos. - Įr. 17. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 17. 

Voverėlė : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 20 // Solo dainos [Garso įrašas] / J. Gruodis. – [Москва] : Мелодия, [1971]. – Įr. 15. 

Voverėlė [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis ; dainuoja Elena Čiudakova, sopranas ; akompanuoja Halina Znaidzilauskaitė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Voverėlė : lietuvių liaudies daina / [harmanizavo] Juozas Gruodis // Solo dainos. - Įr. 11-15. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Solo dainos [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis. – Įr. 15. 

Voverėlė = The squirrel / Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (02 min., 21 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 17. 

Žemė kėlė žolę : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; [fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // [Visur tyla …] [Garso įrašas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 5. 

Žemė kėlė žolę [Skaitmenintas objektas] : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; [fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žemė kėlė žolę : liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio // [Visur tyla …]. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Visur tyla …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Įr. 5. 

Žemė kėlė žolę [Skaitmenintas objektas] = The earth brought forth grass : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žemė kėlė žolę : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis. - (01 min., 46 sek.) // Dainos. - Įr. 16. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 16. 

Žemė kėlė žolę = The earth brought forth grass : folk song / [harmonizavo] Juozas Gruodis ; [atlieka] Lilian Sukis, soprano ; Raminta Lampsatis, piano. – (01 min., 46 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 03 02 // Dainos [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – München : Lietuva Records, 1984. – Įr. 16. 

Žiema [Skaitmenintas objektas] / muzika J. Gruodžio ; žodžiai Petro Vaičiūno ; pritaikė Alice Stephens ; [atlieka] Alice Stephens Ensemble. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žiema / muzika J. Gruodžio // Dainų skrynelė. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainų skrynelė [Skaitmenintas objektas] / Alice Stephens Ensemble, director Alice Stephens ; Genevieve Aleksiunas, accompanist. – Įr. 8. 

Žiema [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] P. Vaičiūno ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žiema / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 3. 

Žiema [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; [atlieka] L.T.M. ansamblis "Čiurlionis", dirigentas Alfonsas Mikulskis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Žiema / J. Gruodis // L.T.M. ansamblis "Čiurlionis". - [Plokštelė Nr. 1], Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // L.T.M. ansamblis "Čiurlionis". [Plokštelė Nr. 1] [Skaitmenintas objektas] / diriguoja Alfonsas Mikulskis ; chormeisteris Rytas Babickas ; kanklių orkestro vadovė Ona Mikulskienė. – Įr. 11. 

Žvejai [Skaitmenintas objektas] = Fishermen = Les pêcheurs : liaudies daina / J. Gruodis ; [žodž.] P. Vaičiūno ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žvejai : liaudies daina / J. Gruodis // [Koncertas ir chorinės dainos]. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Koncertas ir chorinės dainos] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – Įr. 6. 

Žvejai / Juozas Gruodis ; [žodžiai] P. Vaičiūno ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Kūriniai chorui [Garso įrašas] / Juozas Gruodis. – [Москва] : Мелодия, 1972. – Įr. 8. 

Žvejai [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; P. Vaičiūnas ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Audžia, audžia ; Žvejai [Garso įrašas] / J. Gruodis. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Audžia, audžia [Skaitmenintas objektas] ; Žvejai / J. Gruodis. – Įr. 2. 

Žvejai [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] P. Vaičiūno ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žvejai / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 8. 

Žvejai [Skaitmenintas objektas] = Рыбаки / muz. J. Gruodžio ; ž. P. Vainiūno ; [atlieka] LTSR Valst. Filharmonijos Nusipelnęs choras ; Meno vadovas K. Kaveckas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Susitikt tave norėčiau vėliai [Garso įrašas] / muz. K. Kavecko. Žvejai / muz. J. Gruodžio. - Rīga, [1956?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Susitikt tave norėčiau vėliai [Skaitmenintas objektas] / muz. K. Kavecko / muz. J. Gruodžio. – Įrašas 2. 

"Авижа праше" [Skaitmenintas objektas] = Овес просил : литовская нар. песня / обр. И. Груодиса ; [исполняют] И.И. Ясюнайте ; Н.М. Дукстульскайте (ф-но). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: "Авижа праше" [Garso įrašas] : литовская нар. песня / обр. И. Груодиса. "Швиеся нактис менясиена" : литовская нар. песня / обр. И. Жилявичюса. - СССР, [1957?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // "Авижа праше" [Skaitmenintas objektas] / обр. И. Груодиса / обр. И. Жилявичюса. – Įr. 1. 

"Авижа праше" [Skaitmenintas objektas] = "Avizha prashe" : lithuanian folk song / [arr. by J. Gruodis] ; [performed by] R. Marioshus ; [Ch. Potašinskas, fortepijonas]. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: "Нудаве дукряля" ; "Шя неделеля" [Garso įrašas] : lithuanian folk song : lithuanian folk song / [arr. by S. Šimkus]. "Авижа праше" : lithuanian folk song / [arr. by J. Gruodis]. - СССР, [1950?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // "Нудаве дукряля" [Skaitmenintas objektas] ; "Шя неделеля" / [arr. by S. Šimkus] / [arr. by J. Gruodis]. – Įr. 3. 

"Висур тила" [Skaitmenintas objektas] = Везде тишина / муз. И. Груодиса ; сл. Л. Гироса ; [исполняют] К.К. Шилгалис ; Х.Л. Поташинскас (ф-но). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 37MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: "Висур тила" [Garso įrašas] / муз. И. Груодиса. "Мано мергужеле" : литовская нар. песня / обр. Ю. Гайжаускаса. - СССР, [1957?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // 

"Висур тила" [Skaitmenintas objektas] / муз. И. Груодиса / обр. Ю. Гайжаускаса. – Įr. 1.
Восточный танец [Skaitmenintas objektas] / Ю. Груодис ; [исполн.] К. Калинаускайте, скрипка ; Г. Знайдзилаускайте, фп. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Восточный танец / Ю. Груодис // Камерная музыка литовских композиторов. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Камерная музыка литовских композиторов [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 4. 

"Жвеяй" [Skaitmenintas objektas] = Рыбаки / муз. И. Груодиса ; сл. П. Вайчюнаса ; [исполняет] Гос. хор Литовской ССР ; Худ. рук. К.В. Кавяцкас. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: "Суситикт таве коречяу" [Garso įrašas] / муз. К. Кавяцкаса. "Жвеяй" / муз. И. Груодиса. - [2-oji laida]. - СССР, [1957?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // "Суситикт таве коречяу" [Skaitmenintas objektas] / муз. К. Кавяцкаса / муз. И. Груодиса. – Įr. 2. 

Коровушка [Skaitmenintas objektas] : литовск. нар. песня / обр. Гродис ; [исполняют] Текле Тамуолите (пение) ; П. Каунас (бирбина) ; Ансамбль канкле под упр. И. Шведаса. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Кузнец [Garso įrašas] : литовск. хороводн. песня / обр. И. Шведаса. Коровушка : литовск. нар. песня / обр. Гродис. - Rīga, [1956?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Кузнец [Skaitmenintas objektas] / обр. И. Шведаса / обр. Гродис. – Įr. 2. 

Рута [Skaitmenintas objektas] / муз. И. Груодиса ; сл. Б. Сруоги ; [исполн.] И. Ясюнайте, солистка ; Н. Дукстульскайте, фп. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 20MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Рута [Garso įrašas] / муз. И. Груодиса. Плауке антеле : литовская нар. песня / обраб. Ю. Таллат-Келпшы. - Rīga, [1956?]. - 1 plokštelė (apie 14 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Рута [Skaitmenintas objektas] / муз. И. Груодиса / обраб. Ю. Таллат-Келпшы. – Įr. 1. 

Рыбаки [Skaitmenintas objektas] / муз. И. Груодиса ; сл. П. Вайчюнаса ; [исполняет] Гос. хор Литовской ССР ; Худ. рук. К.В. Кавяцкас. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Хотел бы встретиться с тобою [Garso įrašas] / муз. К. Кавяцкаса. Рыбаки / муз. И. Груодиса. - Rīga, [1956?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Хотел бы встретиться с тобою [Skaitmenintas objektas] / муз. К. "Улиёна" [Skaitmenintas objektas] = "Uliyona" : lithuanian folk song / arr. by Gruodis ; [performed by] B. Grintsevichyute ; String quartet. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 33MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: "Улиёна" [Garso įrašas] : lithuanian folk song / arr. by Gruodis. "Шю намо, тпру намо" : lithuanian folk song / arr. by P. Stepulis. - [2-oji laida]. - СССР, [1956?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // "Улиёна" [Skaitmenintas objektas] / arr. by Gruodis / arr. by P. Stepulis. – Įr. 1.
Кавяцкаса / муз. И. Груодиса. – Įr. 2.

Natos 

A la Chopin [Natos] : smuikui ir fortepijonui / Juozas Gruodis. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2009 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 11, [1] p. ; 30 cm + 1 part. (4 p.). – (Lietuvių klasikos serija = Lithuanian classical series) 

A la Chopin [Natos] : smuikui su fortepijonu / Juozas Gruodis. - Kaunas : J. Petronis, B. m. - 7 p. + 1 part. (3 p.) Gegutė sode [Natos] : vyrų chorui / Juozas Gruodis. - Kaunas : B. l., 1939. - 9 p.

Jūros daina [Natos] : smuikui su fortepionu / J. Gruodis. - Kaunas : J. Petronis, B. m. - [5] p. + 1 partija ([1] lap.) 

Kūriniai fortepijonui / Juozas Gruodis ; paruošė V. Landsbergis. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. - 103, [1] p. - (įr.) 

Liaudies dainos [Natos] : vienam balsui, su fortepionu / J.Gruodis. - Kaunas : J.Petronis, [B.m.]. - [14] p., įsk. virš. 

Prie tilto [Natos] : mišriam chorui / Juozas Gruodis. - Kaunas : Šviet. min-jos knygų leidimo komisijos leidinys, 1939. - 5 p 

Rytiečių šokis : ansamblis dviem fortepijonams / Juozas Gruodis // Ansambliai [Natos] / Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla. – Vilnius : [Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla], 2009. – D. 2, p. 30. 

Skauda, skauda [Natos] : mišriam ir vyrų chorams / Juozas Gruodis. - Kaunas : Lietuvos muzikos centras, 1929. - 3p. 

Styginių kvartetas [Natos] / Juozas Gruodis ; spec. red. A. Vainiūnaitė ir kt. - Vilnius : Vaga, 1982. - 24 partit., 4 partijos : gaid. 

Šiltas gražus rudenėlis [Natos] : mišriam ir vyrų chorams / Juozas Gruodis. - Kaunas : Lietuvos muzikos centras, B.m. - [2] p. 

Tėve mūsų [Natos] : mišriam chorui / Juozas Gruodis. - Kaunas : Lietuvos muzikos centras, [S. a.]. - 5 p. 32 fugos fortepijonui [Natos] / Juozas Gruodis ; sudarytojas ir spec. redaktorius Vytautas Klova. - Vilnius : Vaga, 1984. - 146, [1] p. - (įr.) 


Vidurnakčių aikštėse [vyrų chorui] / Juozas Gruodis. - Kaunas : Šviet. min-jos knygų leidimo komisijos leidinys, 1939. - 5 p. 

Recenzijos 

Aktualus sugrįžimas, arba dar kartą apie Juozą Gruodį : [recenzija] / Judita Žukienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Juozas Gruodis epochų sankirtose / sudarė Algirdas Jonas Ambrazas. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009 // Lietuvos muzikologija. – T. 11 (2010), p. 189-190. 

Lietuvių kompozitoriai - praeities ir dabarties istorija : [recenzija] / Anatolijus Lapinskas. – Portr. – Rec. leid.: Lietuvių kompozitoriai / Boleslovas Zubrickas. Vilnius : Vaga, 2004 // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2005, kovo 19. 

Nauji kompozitoriaus J. Gruodžio kūriniai : [recenzija] / Vincas Mykolaitis-Putinas // Raštai / Vincas Mykolaitis-Putinas. – Vilnius : Vaga, 1989-. – T. 9, p. 387-388.


Apie jį

"A la Chopin" versus "I like F. Chopin (Sonata B Min)" / Gražina Daunoravičienė. – Schem., nat. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 36 pavad. // Lietuvos muzikologija. – T. 11 (2010), p. 16-40. 

"Aidija" : abejingų nepaliekantys balsai / Laurynas Butkauskas. – Turinyje: pokalbis su R. Gražiniu // Muzikos barai. – 2012, Nr. 3/4 (kovas/balandis), p. 20-22, 24. 

Alantiškiai pagerbė garsių muzikų atminimą / Algirdas Meilus // Utenis. – 2013, spal. 19, p. 4. 

Algirdo Jono Ambrazo Opus magnum : Juozo Gruodžio kompozitorių mokyklos genealoginis medis / Gražina Daunoravičienė. – Bibliogr. išnašose // Muzikos tradicijos ir dabartis / Algirdas Jonas Ambrazas. – Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007. – P. 24-41. 

Apie Lietuvos aukštosios muzikos mokyklos muzikologinius ryšius su vakarų pasauliu / Algirdas Jonas Ambrazas. – Bibliogr. išnašose // Muzikos tradicijos ir dabartis / Algirdas Jonas Ambrazas. – Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007. – P. 192-197. 

Apie prasmę, slypinčią už garsų : Vita Gruodytė kalbina muzikologą, Valstybinės (1979) ir Vyriausybinės kultūros ir meno (2008) premijų laureatą, profesorių emeritą Algirdą Joną Ambrazą jo 75-mečio proga // Muzikos barai. –2009, Nr. 1/ 2 (sausis/vasaris), p. 36-42. 

Apie prasmę, slypinčią už garsų : Vita Gruodytė kalbina muzikologą Algirdą Joną Ambrazą // Kultūros barai. –2009, Nr. 3, p. 44-48. 

Atminimui skirta muzika .Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko koncertas, skirtas kompozitoriaus J. Gruodžio 120-osioms gimimo metinėms. / Aleksandra Žvirblytė // 7 meno dienos. –2004, gruod. 24, p. 13. 

Atsiminimų puslapiai. – Aut.: Jonas Viržonis, Jonas Nabažas, Danutė Čiurlionytė-Zubovienė // Literatūra ir menas. – 1984, gruod. 15, p. 4-5. 

Didžių įvykių prisiminimai / Lukrecija Petkutė // Literatūra ir menas. – 2013, Nr. 8 (vas. 22), p. 24-25. 

"Eisiu ir paskraidysiu" / Rita Nomicaitė // Literatūra ir menas. – 2009, saus. 9, p. 22. 

Grojanti ir dainuojanti mokykla : Kauno Juozo Gruodžio konservatorijai - 90 / Kęstutis Bliujus ; kalbėjosi Audronė Meškauskaitė ; Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokyklos istorijos kabineto fondų nuotraukos. – Rubrika: Jubiliejus // Nemunas. – 2010, spal. 14-20 (Nr. 34), p. 2. 

Gruodis Juozas ( g. 1884 12 20 - 1948 04 16 ) / Algirdas Ambrazas // Muzikos enciklopedija. - [Vilnius] : Lietuvos muzikos akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, [2000]-. - T. 1, P. 484 - 485. 

Gruodis Juozas ( g. 1884 12 22 - 1948 04 16 ) // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 7, P. 531 - 532. 

Gruodis Juozas (1884 12.20 - 1948 04.16) // Lietuvių kompozitoriai. - Vilnius : Vaga, 2004. - P.146 - 149. 

Gruodžio ir Čiurlionio susitikimas Leipcige / Rima Povilionienė // 7 meno dienos. – 2009, lapkr. 13, p. 9. 

Iš autobiografinių eskizų : Juozo Gaudrimo šimtmečiui / parengė Jūratė Gustaitė // 7 meno dienos. – 2011, saus. 14, p. 2, 3. 

"Iš dainos akių išriedėjau" : [apie Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje įvykusį kompozitoriaus Juozo Gruodžio 120-osioms gimimo metinėms paminėti renginį] / Ramutė Kuzmienė // Zarasų kraštas. – 2004, saus. 4, p. 8. 

Įsisenėjęs konfliktas - be atomazgos / Kristina Kučinskaitė // Lietuvos žinios. – 2008, gruod. 29, p. 3. 

J. Gruodis ir lietuvių liaudies muzika / Algirdas Ambrazas // Liaudies kūryba. – [T.] 2, p. 117-14 

Jaunųjų akordeonistų fiesta Kaune / Dovilė Zelčiūtė ; Zenono Baltrušio nuotraukos // Nemunas. – 2004, gruod. 23-29 (Nr. 36), p. 13. 

Jubiliacijos garbingajai Alma Mater / Juozas Antanavičius // Muzikos barai. – 2008, Nr. 3/ 4, p. 4-7. 

Jubiliejus tęsiasi : Juozo Gruodžio 125-osioms gimimo metinėms / Algirdas Jonas Ambrazas // 7 meno dienos. – 2010, saus. 15, p. 3. 

Juozas Gruodis : [trumpa kompozitoriaus biografija ir Valstybės operoje diriguotos operos] // Lietuvių teatro istorija. – Vilnius : Gervelė, 2000-. – Kn. 2, P. 414. 

Juozas Gruodis - Lietuvos muzikas. – Persp. iš: Kauno diena, 1994, gruod. 20 // Žvilgsniai / Algimantas Kubiliūnas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008. – P. 17-20. 

Juozas Gruodis (1884-1948) / Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė // Dusetiškiai / Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė. – Utena : Utenos spautuvė, 2003. – P. 39-42. 

Juozas Gruodis : Straipsniai, laiškai, užrašai : Amžininkų atsiminimai / [sudarė ir paaiškinimus paruošė A. Ambrazas]. - Vilnius : Vaga, 1965. - 394, [1] p. 

Juozas Gruodis epochų sankirtose : straipsniai, atsiminimai, dokumentai / sudarė Algirdas Jonas Ambrazas. - Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 549, [2] p. (1984-2009) p. 517-533. 

Juozas Gruodis ir tautinis modernizmas : atodangos / Vidmantas Kiaušas // Nemunas. – 2004, gruod. 16-22 (Nr.35), p. 4. 

Juozas Gruodis naujoje šviesoje : koncertas kompozitoriaus metinėms ir naujos knygos pristatymas / Laimutė Ligeikaitė // 7 meno dienos. – 2010, saus. 8, p. 2. 

Juozo Gruodžio gimimo metinėms / Milda Čiučiulkaitė // 7 meno dienos. – 2004, gruod. 24, p. 10. 

Juozo Gruodžio gimtinėje / Evelina Puodžiukaitė // Zarasų kraštas. – 2005, liep. 5, p. 8. 

Juozo Gruodžio ir Juliaus Juzeliūno veiklos ir kūrybos paralelės / Algirdas Ambrazas // Literatūra ir menas. – 2005, vas. 11, p. 6-7. 

Juozo Gruodžio ir Juliaus Juzeliūno veiklos ir kūrybos paralelės / Algirdas Jonas Ambrazas. – J. Gruodžio, J. Juzeliūno, J. Bašinsko citatos. – Literatūra ir menas, 2005, vas. 11. – Bibliogr. išnašose // Muzikos tradicijos ir dabartis / Algirdas Jonas Ambrazas. – Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007. – P. 97-105. 

Juozo Gruodžio jubiliejui // Literatūra ir menas. – 2004, gruod. 24, p. 7. 

Juozo Gruodžio jubiliejui artėjant / Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė // Literatūra ir menas. – 2009, spal. 16, p. 8, 14. 

Juozo Gruodžio jubiliejų pasitinkant / parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė // Literatūra ir menas. – 2009, geg. 15, p. 2, 8. 

Juozo Gruodžio memorialiniam muziejui 30 [Kaunas] / Kristina Vaitkūnienė // Lietuvos muziejai. – 2004, Nr. 4, p. 66-68. 

Juozo Gruodžio muzikos kūrinių leidyba / Darius Kučinskas. – Iliustr. // Nemunas. – 2004, gruod. 23-29 (Nr. 36), p. 7. 

Juozo Gruodžio paminklas / Jonas Rekašius. - Nuotr. // Kultūros paminklų enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996- . - [T. 1], P.373. 

Juozui Gruodžiui - 100 : [atsiminimai bei S. Čiurlionienės-Kymantaitės dienoraščiai] / Danutė Čiurlionytė-Zubovienė. – // Patekėjo saulė / Danutė Čiurlionytė-Zubovienė. – [Kaunas] : Spindulys, 1996-2007. – Kn. 2, p. 248-261. 

Juozui Gruodžiui - 120 // Nemunas. – 2004, gruod. 2-8 (Nr. 33), p. 2. 

Kaunas - kompozitorių kalvė / Gražina Dainauskienė. – // Kauno diena. – 2013, kovo 13, p. 14. 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, 1920-2000 : leidinys išleistas Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 80-mečio jubiliejui / [parengė Vytautas Blūšius]. - Kaunas : J. Petronio l-kla, 2000 (Kaunas : Spindulys). - 367, [1] p. 

Keli Lietuvos aukštosios muzikos mokyklos gyvenimo fragmentai / Ona Narbutienė // Literatūra ir menas. – 2003, bal. 18, p. 19-22. 

Kompozitorius Juozas Gruodis : gyvenimo ir kūrybos bruožai / A. Ambrazas. - Kaunas : Valst. ped. lit. l-kla, 1960. - 60, [2] p., [1] portr. lap. : iliustr., nat. - Bibliogr. išnašose 

Kompozitoriai Juozas Gruodis ir Juozas Karosas Alantoje / Antanas Pivoras // Švyti Alanta nuo tėviškės kalvos / Antanas Pivoras. – Utena : Utenos Indra, 2005. – P. 78-80. 

Kompozitoriai Juozas Gruodis ir Juozas Karosas Alantoje / Antanas Pivoras. // Švyti Alanta nuo tėviškės kalvos / Antanas Pivoras. – Utena : Utenos Indra, 2005. – P. 78-80. 

Kompozitorius Juozas Gruodis - mūsų žemietis [Rankraštis] : [kraštotyrinis darbas] / Zarasų rajono centrinė biblioteka : 1974-1985 ; medžiagą surinko ir apipavidalino A.Garbinčienė. - Zarasai, 1985. - 87 mašinr. lap. : iliustr. 

Kompozitorius Juozas Gruodis / Stanislava Kirailytė. – Turinys: Juozo Gruodžio įamžinimas // Antazavės krašto istorija / Stanislava Kirailytė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2006. – P. 208-213. 

L. Adomaitis neapleis gerbėjų : [pokalbis su dainininku Linu Adomaičiu / užrašė] Diana Mieliauskaitė. – Portr. // Lietuvos žinios. –2009, rugs. 18, p. 17. 

[Laiškai J. Gruodžiui, 1929, 1937] / Danutė Čiurlionytė // Juozas Gruodis epochų sankirtose / sudarė Algirdas Jonas Ambrazas. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. – 
P. 487-488. 

Lemtingi Juozui Gruodžiui 1948 metai : skaudi tema (2). – Persp. iš: Kauno diena, 1995, gruod. 9 // Žvilgsniai / Algimantas Kubiliūnas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008. – P. 25-28. 

Liaudies daina lietuvių kompozitorių kūryboje ir tautinis mentalitetas / Rūta Gaidamavičiūtė. – Nat. – Santr. angl. – Bibliogr.: 43 pavad. // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008. – P. 12-57. 

"Lietuviai ir žydai" - nuoširdus pokalbis ar abipusė sielos kankinystė? : siekiant išsilaisvinti iš nerotinių supaprastinimų / Zecharia Plavin. – Santr. angl., p. 95 // Kultūros barai. – 2012, Nr. 1, p. 10-16. 

Lietuvių ir vokiečių muzikų dialogai / Audronė Žiūraitytė // Literatūra ir menas. – 2008, birž. 13, p. 8. 

Lietuvių kompozitorių mokyklos kūrėjas. – Persp. iš: Santara, 1994, Nr. 4 (15) // Žvilgsniai / Algimantas Kubiliūnas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008. – P. 11-16. 

Lietuvos kompozitorių mokyklų medžiai ir paunksmės / Gražina Daunoravičienė // Muzikos barai. – 2008, Nr. 3/ 4, p. 38-41. 

Lietuvos muzikos akademija : Muzikos akad. 60-metis: Dabartis ir ateities perspektyvos: (Moksl. konferencijos pranešimų tezės) V. 1993 02 24 / Red. komis.: E. Ignatonis (ats. red.) ir kt. – Liet. muzikos akad. – Vilnius, 1993 

Lithuanian composers in German institutions of higher musical education / Ona Narbutienė // Vokietijos ir Baltijos šalių muzikiniai ryšiai: praeitis-dabartis-ateitis / Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija kartu su Vokiečių muzikos kultūros Rytų Europoje institutu. – Vilnius : Kompozitorių namai, [2001]. – P. 16-17. 

LMTA Kauno fakultetas. Tarp istorjos ir ateities / Saulius Gerulis // Muzikos barai. – 2008, Nr. 3/4, p. 11-12 

Maži kaimeliai - šviesūs žmonės = Antazavės seniūnijos diena Zarasuose : [apie Antazavės seniūnijoje kilusius įžymius žmones] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2002, bal. 2, p.2. 

M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus rinkiniai: iš kompozitoriaus Juozo Gruodžio korespondencijos / Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė // Lietuvos muziejai. – 2009, Nr. 1, p 36-38.
Mename Juozą Gruodį // Kauno diena. – 2004, gruod. 2, p. 16. 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Juozas Gruodis : prie lietuvių tautinės kompozitorių mokyklos ištakų / Algirdas Jonas Ambrazas // Muzikos barai. – 2011, Nr. 11/12 (lapkritis/gruodis), p. 6-11 

Muzika : profesionaliosios muzikos raida / Jūratė Landsbergytė. – Iliustr. – Turinys: Juozas Naujalis ; Česlovas Sasnauskas ; Mikas Petrauskas ; Mikalojus Konstatinas Čiurlionis ; Stasys Šimkus ; Juozas Gruodis ; Balys Dvarionas ; Stasys Vainiūnas ; Antanas Račiūnas ; Julius Juzeliūnas ; Eduardas Balsys ; Vytautas Klova ; Bronius Kutavičius ; Osvaldas Balakauskas ; Feliksas Bajoras ; Vytautas Barkauskas ; Algirdas Martinaitis ; Mindaugas Urbaitis ; Vidmantas Bartulis ; Onutė Narbutaitė ; Šarūnas Nakas ; Rytis Mažulis // Kultūra. – Kaunas : Šviesa, 2006. – P. 59-67. 

Muzikos klasikui skirta paroda : [paroda minint J. Gruodžio 120-ąsias gimimo metines kompozitoriaus gimtinėje] / Leokadija Maliūnė // Tarp knygų. – 2004, Nr. 12, p. 34-35. 

Naujas filharmonijos koncertų pusmetis: pastovumas ir tėkmė : LNF inf. // 7 meno dienos. – 2010, saus. 22, p. 3. 

Nepriklausomybės metai (1919-1940) / Ramunė Kryžauskienė // Lietuvos fortepijoninė kultūra / Ramunė Kryžauskienė, Rūta Rudvalytė. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 
2004. – P. 17-36. 

Nerealizuoti Juozo Gruodžio operos projektai / Algirdas Jonas Ambrazas. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Žymiosios muzikos ir teatro asmenybės: jų veiklos projekcija Lietuvos kultūroje / [Lietuvos muzikos ir teatro akademija. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. – P. 6-13. 

Paminklas Juozui Gruodžiui / Rūta Gaidamavičiūtė. – Pergalė, 1982, Nr. 7, p. 175-177. // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008. – P. 277-280. 

Pavasario naktis Berlyne : Juozo Gruodžio 120-osioms gimimo metinėms / Algirdas Ambrazas. – Santr. angl. // Muzikos barai. – 2004, Nr. 12, p. 1-3 

Pažinkime, puoselėkime, didžiuokimės… : [apie Zarasų "Ąžuolo" gimnazijos gimnazistų pažintinę ekskursiją po Zarasų kraštą] / parengė Vilmantas Žilinskas // Zarasų kraštas. – 2005, spal. 11, p. 4. 

Pirmoji kompozitoriaus J. Gruodžio premija / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2009, gruod. 22, p. 1. 

Prisimenant Juozą Gruodį ir jo palikimą / Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė // Nemunas. – 2009, lapkr. 5-11 (Nr. 39), p. 8. 

Reveransas Juozui Gruodžiui : tūkstantis jaunų dainorėlių, atvykusių į dešimtąją chorinio meno šventę, atjaunino ir išjudino Kauną / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 2006, geg. 3, p. 9. 

"Spalio 17 ir 20 d. <…> surengti šios mokyklos absolventų M. K. Čiurlionio ir J. Gruodžio portretų vakarai." : [žinutė] // Literatūra ir menas. – 2009, lapkr. 20, p. 3. 

Spinduliu grįžta : [apie Antazavės J.Gruodžio vidurinėje mokykloje įvykusį vakarą, skirtą kompozitoriaus Juozo Gruodžio 115-osioms gimimo metinėms paminėti] / Simona Mocevičiūtė // Zarasų kraštas. - 2000, saus. 4, p.3. 

Švenčiame jubiliejus : [Lietuvos kompozitorių sąjunga švenčia 70 metų sukaktį] / Feliksas R. Bajoras // Literatūra ir menas. – 2011, spal. 21, p. 9, 18. 

Talentingam kompozitoriui atminti : Rajono mokyklose / Monika Lunienė // Zarasų kraštas. - 1999, kovo 2, p.6. 

Tarpukario Lietuvos muzikos kamertonas : Juozo Gruodžio konservatorijoje vyko muzikos vakarai, skirti XX a. lietuvių klasiko, kompozitoriaus, Konservatorijos įsteigėjo, garsaus to meto pedagogo Juozo Gruodžio 120-mečiui / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2004, gruod. 18, p. 13 

Valstybės kultūra prasideda nuo mokyklos : J. Gruodžio konservatorijai - 90 / Dalia Kairaitytė // Muzikos barai. – 2010, Nr. 9/10 (rugsėjis/spalis), p. 18-21.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas