Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Laimučiui B. Švalkui - 95

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Ikonografija
Švalkų šeima iš k. į d. sėdi mama Teresė Švalkuvienė, sesuo Jadvyga Vida Švalkutė, tėvas Jurgis Švalkus. Iš k. į d. stovi Laimutis B. Švalkus, Ona Švalkutė, brolis Jonas Švalkus. 1933 m.
Švalkų šeima Žaliosios Lankos kaime 19333 m. Įš. k. mokytojas Jonas Kazlauskas, Jurgis Švalkus, dukra Jadvyga Vida Švalkutė, Teresė Švalkuvienė, dukra Ona Švalkutė ir sūnus Jonas Švalkus, ant tvoros sedi Laimutis B. Švalkus.
Teresė Švalkuvienė ir Jurgis Švalkus, Laimučio B. Švalkaus tėvai 1935 m.
L. B. Švalkus Zarasų gimnazijos mokinys 1940 m.
L. B. Švalkus Vilniaus padagoginio instituto studentas
Zarasų K. Būgos gimnazijos abiturientai (2-je eilėje iš. k. į d. L. B. Švalkus) 1940 m.  )
L. B. Švalkus Pošerinės (Salako vals.) pradzios mokyklos mokytojas 1941 m.
Laimutis B. Švalkus su 3 kl. auklėtiniais prie Zarasų gimnazijos rūmų 1943 m.
L. B. Švalkus Zarasų gimnazijos mokytojas 1943/4 m.
L. B. Švalkus Kasselio lietuvių gimnazijos mokytojas Vokietijoje 1946/7 m.
Laimutis Balys Švalkus 1948 m. Anglija
Laimutis Balys Švalkus išeivijos poetas
Savo eiles skaito poetas L. B. Švalkus Derby mieste 1984 m.
Laimutis Balys Švalkus 1984 m. (65-mečio nuotr.)
L. B> Švalkai prie Atlanto vandenyno 1985 m.
Lietuvių sodyba Anglijoje 1987 m.
L. B. Švalkai prie Kremliaus sienos (Maskva) 1988 m.
L. B. Švalkus skaito eiles Londone 1989 m.
Laimutis ir Birutė Švalkai prie Trijų Kryžių kalno Vilniuje 1989 m.
Švalkų šeima: sūnus Algirdas, Birutė ir Laimutis Švalkai prie savo namo Northamtone (Anglija) 1990 m.
Laimutis ir Birutė Švalkai 1991 m. (sūnaus Algirdo vestuvių dieną)
Švalkai  iš. k. į d. Kęstutis ir Algirdas 1991 m.
Švalkai Algirdas ir Ilma 1991 m.
Laimučio ir Birutės Švalku giminės susitikiamas (Anglija) 1991 m.
Laimučio B. Švalkaus viešnagė Zarasų viešojoje bibliotekoje 1991 m.
Laimučio B. Švalkaus viešnagė Zarasų viešojoje bibliotekoje 1991 m.
L. B. Švalkus skaito savo eiles Nottinghamo mieste (Anglija) 1992 m.
Iš k. į d. Laimučio B. Švalkaus sesuo Vida Jadvyga Žilinskienė ir Ona  žmona Birutė Salake 1992 m.
Buvusios Žaliosios Lankos laukai. seserys Ona ir Vida , žmona Birutė ieško Švalkų sodybos kertinio akmens 1992 m.
Kalėdų vakaras Švalkų šeimoje 1992 m.
Kalėdų vakaras Švalkų šeimoje 1992 m.
Švalkų sūnūs Algirdas ir Kęstutis su šeimomis 1993 m.
Švalkų sūnūs Algirdas ir Kęstutis su šeimomis 1993 m.
L. B. Svalkaus kapas Kingsthorpe kapinese (Anglija) 1994 m
L. B. Svalkaus kapas Kingsthorpe kapinese (Anglija) 1994 m.
L. B. Svalkaus kapas Kingsthorpe kapinese (Anglija) 1994  m.
L. B. Svalkaus kapas Kingsthorpe kapinese (Anglija) 1994  m.
L. B. Svalkaus kapas Kingsthorpe kapinese (Anglija) 1995 m.
L. B. Svalkaus kapas Kingsthorpe kapinese (Anglija) 1995 m.
L. B. Svalkaus kapas Kingsthorpe kapinese (Anglija) 1995 m.
   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas