Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Lionginui Abariui - 85

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija


Knygos 

Ėjau aš keleliu / Lionginas Abarius. - Kaunas : Spaudos brokeris, 2009. - 178 p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. 

Tai gražumas tėviškėlės : dainos pionierių chorui / sudarė Lionginas Abarius. - Kaunas : Šviesa, 1987. - 124 p. : gaidos. - (įr.)

Natos 

Draugystės medis [Natos] : dainos mišriam, vyrų ir moterų chorams / sudarė Lionginas Abarius. - Vilnius : Vaga, 1986. - 257, [1] p. - (įr.) 

Mama, Saulute šviesi / muzika Liongino Abariaus ; [eilės] Laimutės Vasiliauskaitės // Spalvų abėcėlė [Natos] / Laimutė Vasiliauskaitė. – Vilnius : Kronta, 2009. – P. 64. 

Mano šešėlis / muzika Liongino Abariaus ; [eilės] Laimutės Vasiliauskaitės // Spalvų abėcėlė [Natos] / Laimutė Vasiliauskaitė. – Vilnius : Kronta, 2009. – P. 56. 

Medžių choras / muzika Liongino Abariaus ; [eilės] Laimutės Vasiliauskaitės // Spalvų abėcėlė [Natos] / Laimutė Vasiliauskaitė. – Vilnius : Kronta, 2009. – P. 50. 

Mįslių maišelis / muzika Liongino Abariaus ; [eilės] Laimutės Vasiliauskaitės // Spalvų abėcėlė [Natos] / Laimutė Vasiliauskaitė. – Vilnius : Kronta, 2009. – P. 26. 

Missa "In honorem sacrorum vulnerum Christi" [Natos] : Mišriam chorui ir vargonams ; Motteta : Mišriam chorui a capella / Juozas Naujalis ; Sudarė L. Abarius. - Vilnius : Muzika, 1993. - 131, [1] p. 

Spalvų abėcėlė [Natos] : dainelės jaunių, jaunučių chorams ir vokaliniams ansambliams / Laimutė Vasiliauskaitė ; muzika Liongino Abariaus. - Vilnius : Kronta, 2009 (Vilnius : ARX Baltica). - 72, [3] p. : iliustr. ; 28 cm. 

Šaltis / muzika Liongino Abariaus ; [eilės] Laimutės Vasiliauskaitės // Spalvų abėcėlė [Natos] / Laimutė Vasiliauskaitė. – Vilnius : Kronta, 2009. – P. 36. 

Uodas / muzika Liongino Abariaus ; [eilės] Laimutės Vasiliauskaitės // Spalvų abėcėlė [Natos] / Laimutė Vasiliauskaitė. – Vilnius : Kronta, 2009. – P. 32. 

Vakaras prie ežero / muzika Liongino Abariaus ; [eilės] Laimutės Vasiliauskaitės // Spalvų abėcėlė [Natos] / Laimutė Vasiliauskaitė. – Vilnius : Kronta, 2009. – P. 60. 

Viena pavasario diena / muzika Liongino Abariaus ; [eilės] Laimutės Vasiliauskaitės // Spalvų abėcėlė [Natos] / Laimutė Vasiliauskaitė. – Vilnius : Kronta, 2009. – P. 44. 

Žiemos lopšinė / muzika Liongino Abariaus ; [eilės] Laimutės Vasiliauskaitės // Spalvų abėcėlė [Natos] / Laimutė Vasiliauskaitė. – Vilnius : Kronta, 2009. – P. 40. 

Recenzijos 

"Ėjau aš keleliu" / Violeta Šeršniovienė. – Rec. leid.: Ėjau aš keleliu : [prisiminimai] / Lionginas Abarius. [Kaunas, 2009] // Tarp knygų. – 2010, Nr. 1, p. 33.

Garso įrašai 

Alus geras buvo [Skaitmenintas objektas] : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, bosas ; Ansamblio "Lietuva" liaudies instrumentų grupė, vad. P. Budrius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Alus geras buvo : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius // Vaclovas Daunoras, bosas. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Vaclovas Daunoras, bosas [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 1. 

Alus geras buvo : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, bosas ; Ansamblio "Lietuva" liaudies instrumentų grupė, vad. P. Budrius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 04 // Vaclovas Daunoras, bosas [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 1.
Anoj pusej Nemuno / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Styginis kvartetas c-moll [Garso įrašas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Rīga : Мелодия, [1965]. – Įr. 8.
Anoj pusej Nemuno [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 33MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Anoj pusej Nemuno / M.K. Čiurlionis // Styginis kvartetas c-moll ; Lietuvių liaudies dainos. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Styginis kvartetas c-moll [Skaitmenintas objektas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Įr. 8. 

Anoj pusėj Nemuno / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Liaudies dainos chorams [Garso įrašas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – Įr. 3.
Anoj pusėj Nemuno [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Anoj pusėj Nemuno / M.K. Čiurlionis // Liaudies dainos chorams. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Liaudies dainos chorams [Skaitmenintas objektas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – Įr. 3. 

Ant kalno gluosnis [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. M. Čiurlionio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Beauštanti aušrelė ; Oi, lekia lekia ; Ant kalno gluosnis [Garso įrašas] : liet. l. dainos / harm. M. Čiurlionio. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Beauštanti aušrelė [Skaitmenintas objektas] ; Oi, lekia lekia ; Ant kalno gluosnis / harm. M. Čiurlionio. – Įr. 3. 

Ant kalno gluosnis [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ant kalno gluosnis / M.K. Čiurlionis // Styginis kvartetas c-moll ; Lietuvių liaudies dainos. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Styginis kvartetas c-moll [Skaitmenintas objektas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Įr. 7. 

Ant kalno gluosnis / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Styginis kvartetas c-moll [Garso įrašas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Rīga : Мелодия, [1965]. – Įr. 7.
Ant kalno gluosnis [Skaitmenintas objektas] : liaud. daina / harm. M.K. Čiurlionio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ant kalno gluosnis : liaud. daina / harm. M.K. Čiurlionio // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 6. 

Ant Nemuno kranto [Skaitmenintas objektas] / B. Dvarionas ; [žodž.] E. Mieželaičio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas L. Abarius ; Lietuvos TSR valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 27MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ant Nemuno kranto / B. Dvarionas. - (02 min., 39 sek.) // Respublikinė dainų šventė. - [Plokštelė 3], Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Respublikinė dainų šventė. [Plokštelė 3] [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 9. 

Ant Nemuno kranto / B. Dvarionas ; [žodž.] E. Mieželaičio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas L. Abarius ; Lietuvos TSR valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas. – (02 min., 39 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Respublikinė dainų šventė [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, 1980. – [Plokštelė 3], Įr. 9. 

Apynėli žaliasai [Skaitmenintas objektas] : liet. liaud. daina / harm. J. Dambrausko ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Apynėli žaliasai : liet. liaud. daina / harm. J. Dambrausko // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras (1, 3-6, 8). – Įr. 9. 

Apynėli žaliasai [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. J. Dambrausko ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vėjo dukra [Garso įrašas] / S. Šimkus. Apynėli žaliasai : liet. l. daina / harm. J. Dambrausko. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Vėjo dukra [Skaitmenintas objektas] / S. Šimkus / harm. J. Dambrausko. – Įr. 2 

Ar tikrai Lionginas Abarius ne plikas? : [pokalbis su Muzikos akademijos prof. L. Abariumi] / kalbėjosi Feliksas Mačianskas. – Portr. – Persp. iš : Savininkas, 1995, Nr. 15 // Akys nemeluos / Feliksas Mačianskas. – Vilnius : Alka, 2002. – P. 40-44. 

Arai [Skaitmenintas objektas] / V. Kairiūkštis ; žodžiai B. Mackevičiaus ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Arai / V. Kairiūkštis // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 14. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 14. 

Arai / V. Kairiūkštis ; žodžiai B. Mackevičiaus ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 14. 

Arai [Skaitmenintas objektas] / [muzika] V. Kairiūkštis ; [žodžiai] B. Mackevičius ; [atlieka] Valstybinis Liet. radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 39MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kareivio motina [Garso įrašas] / [muzika] J. Švedas. Arai / [muzika] V. Kairiūkštis. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kareivio motina [Skaitmenintas objektas] / [muzika] J. Švedas / [muzika] V. Kairiūkštis. – Įr. 2. 

Aš ne uliot atėjau [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš ne uliot atėjau / J. Gruodis // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 4. 

Aš ne uliot atėjau / J. Gruodis ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 4. 

Aš ne uliot atėjau [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš ne uliot atėjau : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 23. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 23. 

Aš noriu apsaugoti meilę [Skaitmenintas objektas] / Vyt. Kairiūkštis ; ž. A. Drilingos ; [atlieka] Lietuvos TSR valst. radijo ir televizijos choras, vad. L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 55MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Patetinės mintys [Garso įrašas] / Vyt. Barkauskas. Aš noriu apsaugoti meilę / Vyt. Kairiūkštis. - [Москва], [1968?]. - 1 plokštelė (apie 16 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Patetinės mintys [Skaitmenintas objektas] / Vyt. Barkauskas / Vyt. Kairiūkštis. – Įr. 2. 

Aš padainuosiu : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, bosas ; Ansamblio "Lietuva" liaudies instrumentų grupė, vad. P. Budrius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 04 // Vaclovas Daunoras, bosas [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 2.
Aš padainuosiu [Skaitmenintas objektas] : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, bosas ; Ansamblio "Lietuva" liaudies instrumentų grupė, vad. P. Budrius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – 

Aš paėmiau už rankelės / J. Gaižauskas ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 2. 

Aš paėmiau už rankelės [Skaitmenintas objektas] / J. Gaižauskas ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Aš paėmiau už rankelės / J. Gaižauskas // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 2. 

Atėjau nusilenkti [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas ; [žodž.] M. Karčiausko ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Atėjau nusilenkti / K. Kaveckas // Kūriniai. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Kūriniai [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas. – Įr. 6. 

Atėjau nusilenkti / K. Kaveckas ; [žodž.] M. Karčiausko ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Kūriniai [Garso įrašas] / K. Kaveckas. – [Москва] : Мелодия, 1977. – Įr. 6. 

Atsisveikinimas su giria = Taking leave of the woods = Adieu à la forêt / S. Šimkus ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // [Koncertas ir chorinės dainos] [Garso įrašas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. 
Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – [Москва] : Мелодия, [1964]. – Įr. 4. 

Atsisveikinimas su giria [Skaitmenintas objektas] / muz. ir žodž. S. Šimkaus ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus ; H. Znaidzilauskaitė (f-nas). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šiltas, gražus rudenėlis [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio. Per laukelį : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno. Atsisveikinimas su giria / muz. ir žodž. S. Šimkaus. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodžio / harm. A. Račiūno / muz. ir žodž. S. Šimkaus. – Įrašas 3. 

Atsisveikinimas su giria [Skaitmenintas objektas] / muz. ir žodž. S. Šimkaus ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; H. Znaidzilauskaitė (f-nas). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šiltas, gražus rudenėlis [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio. Per laukelį : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno. Atsisveikinimas su giria / muz. ir žodž. S. Šimkaus. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodžio / harm. A. Račiūno / muz. ir žodž. S. Šimkaus. – Įrašas 3. 

Atsisveikinimas su giria / muz. ir žodž. St. Šimkaus ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus ; H. Znaidzilauskaitė, f-nas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Stasys Šimkus [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 7. 

Atsisveikinimas su giria [Skaitmenintas objektas] / muz. ir žodž. St. Šimkaus ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus ; H. Znaidzilauskaitė, f-nas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Atsisveikinimas su giria / muz. ir žodž. St. Šimkaus // Stasys Šimkus. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Stasys Šimkus [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 7. 

Atsisveikinimas su giria [Skaitmenintas objektas] = Taking leave of the woods = Adieu à la forêt / S. Šimkus ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Atsisveikinimas su giria / S. Šimkus // [Koncertas ir chorinės dainos]. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Koncertas ir chorinės dainos] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – Įr. 4. 

Audžia, audžia [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] B. Sruogos ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Audžia, audžia / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 2. 

Audžia, audžia [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; B. Sruoga ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Audžia, audžia ; Žvejai [Garso įrašas] / J. Gruodis. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Audžia, audžia [Skaitmenintas objektas] ; Žvejai / J. Gruodis. – Įr. 1. 

Augau aš pas tėvelį [Skaitmenintas objektas] : liaudies daina / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja Lietuvos Radijo kaimo kapela, vadovaujama Jurgio Gaižausko. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Augau aš pas tėvelį : liaudies daina / L. Abarius // Dainos ir arijos. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos ir arijos [Skaitmenintas objektas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Įr. 2. 

Augau aš pas tėvelį : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, bosas ; Ansamblio "Lietuva" liaudies instrumentų grupė, vad. P. Budrius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 04 // Vaclovas Daunoras, bosas [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 4. 

Augau aš pas tėvelį [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Augau aš pas tėvelį / L. Abarius // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 9. 

Augau aš pas tėvelį / L. Abarius ; [atlieka] Jungtinis dainų šventės mišrus choras, diriguoja J. Govedas ; akompanuoja A. Jurgutis. – (03 min., 01 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 12 // Penktoji dainų šventė [Garso įrašas]. – Toronto : Dainų šventė, 1978. – [Plokštelė 1], Įr. 14. 

Augau aš pas tėvelį / L. Abarius ; [atlieka] Ričardas Daunoras, bosas ; Tjomas- Michael Gribow, fortepionas. – (01 min., 54 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 08 // Kur bakūžė samanota [Garso įrašas] / Ričardas Daunoras, Bass. – [Germany] : EMI Electrola, 1983. – Įr. 5. 

Augau aš pas tėvelį [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [atlieka] Ričardas Daunoras, bosas ; Tjomas- Michael Gribow, fortepionas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Augau aš pas tėvelį / L. Abarius. - (01 min., 54 sek.) // Kur bakūžė samanota. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kur bakūžė samanota [Skaitmenintas objektas] / Ričardas Daunoras, Bass. – Įr. 5. 

Augau aš pas tėvelį [Skaitmenintas objektas] : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, bosas ; Ansamblio "Lietuva" liaudies instrumentų grupė, vad. P. Budrius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 26MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Augau aš pas tėvelį : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius // Vaclovas Daunoras, bosas. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Vaclovas Daunoras, bosas [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 4. 

Augau aš pas tėvelį / L. Abarius ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 9.
Augau aš pas tėvelį : liaudies daina / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja Lietuvos Radijo kaimo kapela, vadovaujama Jurgio Gaižausko. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // Dainos ir arijos [Garso įrašas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Montrealis : Krivūlė, [1969?]. – Įr. 2. 

Augau aš pas tėvelį [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [atlieka] Jungtinis dainų šventės mišrus choras, diriguoja J. Govedas ; akompanuoja A. Jurgutis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Augau aš pas tėvelį / L. Abarius. - (03 min., 01 sek.) // Penktoji dainų šventė. - [Plokštelė 1], Įr. 14. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Penktoji dainų šventė. [Plokštelė 1] [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 14.
Augo bernelis : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Lietuvos TSR aklųjų draugijos kamerinis choras, meno vad. ir vyr. dirigentas A. Jozėnas. – (02 min., 43 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 08 // 1985 m. respublikinė dainų šventė [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия ; [Вильнюс] : Вильнюсская студия грамзаписи, © 1985. – [Plokštelė] 1, Įr. 8. 

Augo bernelis [Skaitmenintas objektas] : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Lietuvos TSR aklųjų draugijos kamerinis choras, meno vad. ir vyr. dirigentas A. Jozėnas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Augo bernelis : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius. - (02 min., 43 sek.) // 1985 m. respublikinė dainų šventė. - [Plokštelė] 1, Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // 1985 m. respublikinė dainų šventė. [Plokštelė] 1 [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 8. 

Augo putins [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 10MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Augo putins : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 20. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 20.
Beauštanti aušrelė / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Liaudies dainos chorams [Garso įrašas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – Įr. 6. 

Beauštanti aušrelė [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. M. Čiurlionio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 33MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Beauštanti aušrelė ; Oi, lekia lekia ; Ant kalno gluosnis [Garso įrašas] : liet. l. dainos / harm. M. Čiurlionio. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Beauštanti aušrelė [Skaitmenintas objektas] ; Oi, lekia lekia ; Ant kalno gluosnis / harm. M. Čiurlionio. – Įr. 1. 

Beauštanti aušrelė [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Beauštanti aušrelė / M.K. Čiurlionis // Liaudies dainos chorams. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Liaudies dainos chorams [Skaitmenintas objektas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – Įr. 6 

Beauštanti aušrelė [Skaitmenintas objektas] : liaud. daina / harm. M.K. Čiurlionio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 34MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Beauštanti aušrelė : liaud. daina / harm. M.K. Čiurlionio // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 5. 

"Brangiausia, ką turiu - vaikai, anūkai" : [pokalbis su choro dirigentu, pedagogu, kompozitoriumi, knygos "Ėjau aš keleliu" autoriumi Lionginu Abariumi, mininčiu 80-metį / užrašė] Virginija Barštytė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2010, saus. 23, p. 11-12. 

Cantus magnificat [Skaitmenintas objektas] : simfonija-oratorija solistams, dviem chorams, orkestrui ir vargonams / Julius Juzeliūnas ; žodžiai E. Mieželaičio. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 690MB. Viešos prieigos kopija: 63MB. – Skaitmenintas objektas iš: Cantus magnificat ; Lygumų giesmės [Garso įrašas] : simfonija-oratorija solistams, dviem chorams, orkestrui ir vargonams : penktoji simfonija moterų chorui ir styginių orkestrui / Julius Juzeliūnas. - [Москва] ; [Vilnius], © 1987. - 2 plokštelės. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Cantus magnificat [Skaitmenintas objektas] ; Lygumų giesmės / Julius Juzeliūnas. – Įr. 1. 

Choras iš siuitos "Šarūnas" (Nr. 2) [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] V. Krėvės-Mickevičiaus ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 18MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Choras iš siuitos "Šarūnas" (Nr. 2) / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 6.
Daina / L. Abarius ; [žodžiai] Maironio ; [atlieka] vyrų ir moterų chorai, dirigentas L. Abarius ; Lietuvos valstybinis pučiamųjų orkestras "Trimitas" dirigentas R. Balčiūnas. – (04 min., 36 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 21 // XIII Lietuvos tautinė dainų šventė [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия ; [Вильнюс] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1991. – [Plokštelė Nr. 2], Įr. 5. 

Daina [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [atlieka] Antanas Jonušas, birbynė ; Kanklių trio (I. Balčytytė, O. Jankauskienė, D. Šimakauskaitė). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Daina / L. Abarius // Antanas Jonušas, birbynė. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Antanas Jonušas, birbynė [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 5. 

Daina [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [žodžiai] Maironio ; [atlieka] vyrų ir moterų chorai, dirigentas L. Abarius ; Lietuvos valstybinis pučiamųjų orkestras "Trimitas" dirigentas R. Balčiūnas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Daina / L. Abarius. - (04 min., 36 sek.) // XIII Lietuvos tautinė dainų šventė. - [Plokštelė 2], Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // XIII Lietuvos tautinė dainų šventė. [Plokštelė 2] [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 5. 

Daina / L. Abarius ; [atlieka] Antanas Jonušas, birbynė ; Kanklių trio (I. Balčytytė, O. Jankauskienė, D. Šimakauskaitė). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 02 // Antanas Jonušas, birbynė [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1973?]. – Įr. 5. 

Dar nepraminki vardelio [Skaitmenintas objektas] : harmonizuota lietuvių liaudies daina / harm. J. Karosas ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Dar nepraminki vardelio : harmonizuota lietuvių liaudies daina / harm. J. Karosas // Kamerinė muzika. Chorai. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Tarybų Lietuvos kompozitoriai. Kamerinė muzika. Chorai [Skaitmenintas objektas] / J. Karosas. – Įr. 2. 

Dar nepraminki vardelio : harmonizuota lietuvių liaudies daina / harm. J. Karosas ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Kamerinė muzika. Chorai [Garso įrašas] / J. Karosas. – [Москва] : Мелодия, 1981, © 1980. – Įr. 2. 

Dėdės Jono polka / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja Lietuvos Radijo kaimo kapela, vadovaujama Jurgio Gaižausko. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // Dainos ir arijos [Garso įrašas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Montrealis : Krivūlė, [1969?]. – Įr. 6. 

Dėdės Jono polka / melodija ir žodž. P. Biržio ; harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, balsas ; LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to kaimo kapela, vad. J. Gaižauskas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 02. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 07 // [Dėdės Jono polka…] [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 1. 

Dėdės Jono polka [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja Lietuvos Radijo kaimo kapela, vadovaujama Jurgio Gaižausko. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 27MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Dėdės Jono polka / L. Abarius // Dainos ir arijos. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos ir arijos [Skaitmenintas objektas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Įr. 6. 

Dėdės Jono polka : liaudies daina / [harm.] L. Abarius ; [atlieka] Antanas Keblys, baritonas ; Aleksandras Stankevičius, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 22 // Antanas Keblys, baritonas [Garso įrašas] / Aleksandras Stankevičius, fortepijonas. – Montreal : [Studio Marko, 1981]. – Įr. 8. 

Dėdės Jono polka [Skaitmenintas objektas] : liaudies daina / [harm.] L. Abarius ; [atlieka] Antanas Keblys, baritonas ; Aleksandras Stankevičius, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Dėdės Jono polka : liaudies daina / [harm.] L. Abarius // Antanas Keblys, baritonas. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Antanas Keblys, baritonas [Skaitmenintas objektas] / Aleksandras Stankevičius, fortepijonas. – Įr. 8. 

Dėdės Jono polka [Skaitmenintas objektas] / melodija ir žodž. P. Biržio ; harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, balsas ; LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to kaimo kapela, vad. J. Gaižauskas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Dėdės Jono polka / melodija ir žodž. P. Biržio // [Dėdės Jono polka…]. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Dėdės Jono polka…] [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 1. 

Donelaitis [Skaitmenintas objektas] : oratorija chorui, simfoniniam orkestrui, solistui ir skaitovui / V. Jurgutis ; tekstas Just. Marcinkevičiaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Sonata obojui ir fortepijonui ; Donelaitis [Garso įrašas] : oratorija chorui, simfoniniam orkestrui, solistui ir skaitovui / V. Jurgutis. - [Москва], 1979. - 1 plokštelė (41 min., 25 sek.). - (Tarybų Lietuvos kompozitoriai). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Tarybų Lietuvos kompozitoriai. Sonata obojui ir fortepijonui [Skaitmenintas objektas] ; Donelaitis / V. Jurgutis. – Įrašas 2. 

Dovana [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas ; E. Matuzevičius ; [atlieka] LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Tatu tatu prie lygumų [Garso įrašas] : liet. l. d. / harm. J. Bašinsko. Dovana / K. Kaveckas. Lopšine / L. Abarius. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Tatu tatu prie lygumų [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Bašinsko / K. Kaveckas / L. Abarius. – Įrašas 2. 

Dovana [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas ; [žodž.] E. Matuzevičiaus ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Dovana / K. Kaveckas // Kūriniai. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Kūriniai [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas. – Įr. 4. 

Dovana / K. Kaveckas ; [žodž.] E. Matuzevičiaus ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Kūriniai [Garso įrašas] / K. Kaveckas. – [Москва] : Мелодия, 1977. – Įr. 4. 

Draugai, į kova : lietuvių revoliucinė daina / M. Petrauskas ; [atlieka] LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 02 // [Draugai, į kova …] [Garso įrašas] / [atlieka] M. Aleškevičiūtė (2), A. Vasiliauskaitė (3), E. Kuodis (4), solistai ; H. Znaidzilauskaitė (2), R. Kontrimas (3), V. Viržonis (4), fort. ; LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus (1). – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 1. 

Draugai, į kova [Skaitmenintas objektas] : lietuvių revoliucinė daina / M. Petrauskas ; [atlieka] LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Draugai, į kova : lietuvių revoliucinė daina / M. Petrauskas // [Draugai, į kova …]. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Draugai, į kova …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] M. Aleškevičiūtė (2), A. Vasiliauskaitė (3), E. Kuodis (4), solistai ; H. Znaidzilauskaitė (2), R. Kontrimas (3), V. Viržonis (4), fort. ; LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus (1). – Įr. 1 

Eglė [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [žodž.] H. Čigrėjaus ; [atlieka] Vilniaus statybininkų kultūros rūmų pavyzdinis moterų choras ; meno vadovas ir dirigentas Jonas Kavaliauskas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Eglė / L. Abarius // Moterų choras "Eglė". - Įr. 16. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Moterų choras "Eglė" [Skaitmenintas objektas] / meno vadovas ir dirigentas Jonas Kavaliauskas. – Įr. 16. 

Eglė / L. Abarius ; [žodž.] H. Čigrėjaus ; [atlieka] Vilniaus statybininkų kultūros rūmų pavyzdinis moterų choras ; meno vadovas ir dirigentas Jonas Kavaliauskas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Moterų choras "Eglė" [Garso įrašas] / meno vadovas ir dirigentas Jonas Kavaliauskas. – [Москва] : Мелодия, [1976]. – Įr. 16. 

Ei, jaunieji [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] A. Šmukštučio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ei, jaunieji / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 1. 

Gale tėvo sodo : liaudies daina / [harm.] L. Abarius ; [atlieka] Antanas Keblys, baritonas ; Aleksandras Stankevičius, fortepijonas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 22 // Antanas Keblys, baritonas [Garso įrašas] / Aleksandras Stankevičius, fortepijonas. – Montreal : [Studio Marko, 1981]. – Įr. 5. 

Gale tėvo sodo [Skaitmenintas objektas] : liaudies daina / [harm.] L. Abarius ; [atlieka] Antanas Keblys, baritonas ; Aleksandras Stankevičius, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Gale tėvo sodo : liaudies daina / [harm.] L. Abarius // Antanas Keblys, baritonas. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Antanas Keblys, baritonas [Skaitmenintas objektas] / Aleksandras Stankevičius, fortepijonas. – Įr. 5. 

Gimtinės daina [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas ; [žodž.] A. Venclovos ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Gimtinės daina / K. Kaveckas // Kūriniai. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Kūriniai [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas. – Įr. 2. 

Ir mane močiutė barė [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ir mane močiutė barė : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 14. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 14. 

Ir vėl, ir vėl [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 12MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ir vėl, ir vėl : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 13. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 13. 

Išėjo seselė / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 21 // Liaudies dainos chorams [Garso įrašas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – Įr. 7. 

Išėjo seselė [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Išėjo seselė / M.K. Čiurlionis // Liaudies dainos chorams. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Liaudies dainos chorams [Skaitmenintas objektas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – Įr. 7. 

Jau saulelė leidos [Skaitmenintas objektas] : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, balsas ; LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to kaimo kapela, vad. J. Gaižauskas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jau saulelė leidos : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius // [Dėdės Jono polka…]. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Dėdės Jono polka…] [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 2. 

Jau saulelė leidos : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, balsas ; LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to kaimo kapela, vad. J. Gaižauskas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 02. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 07 // [Dėdės Jono polka…] [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 2. 

Jau saulutė leidos : liaudies daina / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja ansamblio Lietuva instrumentinė grupė, vadovaujama Prano Budriaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // Dainos ir arijos [Garso įrašas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Montrealis : Krivūlė, [1969?]. – Įr. 10. 

Jau saulutė leidos [Skaitmenintas objektas] : liaudies daina / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja ansamblio Lietuva instrumentinė grupė, vadovaujama Prano Budriaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 26MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jau saulutė leidos : liaudies daina / L. Abarius // Dainos ir arijos. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos ir arijos [Skaitmenintas objektas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Įr. 10. 

Jau slavai sukilo [Skaitmenintas objektas] / Č. Sasnauskas ; [žodžiai] J. Maironio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jau slavai sukilo / Č. Sasnauskas // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 7.
Jaunimo daina [Skaitmenintas objektas] / R. Žigaitis ; [žodžiai] P. Kondrāto ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 39MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jaunimo daina / R. Žigaitis // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras (1, 3-6, 8). – Įr. 8. 

Jaunimo daina [Skaitmenintas objektas] / R. Žigaitis ; P. Kondratas ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 39MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Už nemylimo bernelio [Garso įrašas] : liet. l. daina / harm. A. Račiūno. Jaunimo daina / R. Žigaitis. - Rīga, [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Už nemylimo bernelio [Skaitmenintas objektas] / harm. A. Račiūno / R. Žigaitis. – Įrašas 2. 

Jaunimo daina [Skaitmenintas objektas] / R. Žigaitis ; P. Kondratas ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 39MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Už nemylimo bernelio [Garso įrašas] : liet. l. daina / harm. A. Račiūno. Jaunimo daina / R. Žigaitis. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Už nemylimo bernelio [Skaitmenintas objektas] / harm. A. Račiūno / R. Žigaitis. – Įrašas 2. 

Jaunimo giesmė / J. Naujalis ; žodžiai Maironio ; [atlieka] Lietuvos Radijo ir televizijos choras, vadovaujamas L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // [Ruduo…] [Garso įrašas] / J. Naujalis. – [Москва] : Melodija, [1969]. – Įr. 3. 

Jaunimo giesmė [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; [žodžiai] J. Maironio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 33MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jaunimo giesmė / J. Naujalis // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 1.
Jaunimo giesmė [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; žodžiai Maironio ; [atlieka] Lietuvos Radijo ir televizijos choras, vadovaujamas L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 33MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jaunimo giesmė / J. Naujalis // [Ruduo…]. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Ruduo…] [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis. – Įr. 3. 

Jaunimo giesmė [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; J. Maironis ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jaunimo giesmė ; Pavasaris [Garso įrašas] / J. Naujalis. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Jaunimo giesmė [Skaitmenintas objektas] ; Pavasaris / J. Naujalis. – Įr. 1. 

Jūreivių daina [Skaitmenintas objektas] : iš k/f "Žydrasis horizontas" / E. Balsys ; K. Kubilinskas ; [atlieka] Lietuvos Radijo choras vad. L. Abariaus ; Estradinis orkestras vad. J. Vadausko. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Užstalės daina ; Jūreivių daina [Garso įrašas] : iš k/f "Žydrasis horizontas" / E. Balsys. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). Žydrasis horizontas. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Užstalės daina [Skaitmenintas objektas] ; Jūreivių daina / E. Balsys. – Įr. 2. 

Kad aš jojau [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kad aš jojau : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 11. 

Kam šėrei žirgelį [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kam šėrei žirgelį : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 10. 

Kareivio motina [Skaitmenintas objektas] / J. Švedas ; [žodžiai] S. Nėries ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 38MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kareivio motina / J. Švedas // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras (1, 3-6, 8). – Įr. 7. 

Kareivio motina [Skaitmenintas objektas] / [muzika] J. Švedas ; [žodžiai] S. Nėris ; [atlieka] Valstybinis Liet. radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 38MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kareivio motina [Garso įrašas] / [muzika] J. Švedas. Arai / [muzika] V. Kairiūkštis. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kareivio motina [Skaitmenintas objektas] / [muzika] J. Švedas / [muzika] V. Kairiūkštis. – Įr. 1. 

Klipu, klapu [Skaitmenintas objektas] : latviu liaud. daina / harm. J. Lipšanio ; [atlieka] Valst. Lietuvos radijo ir televizijos k-to choras (moteru grupe), vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Klipu, klapu [Garso įrašas] : latviu liaud. daina / harm. J. Lipšanio. Lietuviška polka / L. Abarius. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Klipu, klapu [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Lipšanio / L. Abarius. – Įr. 1. 

Kraitvežių daina [Skaitmenintas objektas] / J. Gaižauskas ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kraitvežių daina / J. Gaižauskas // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 3. 

Kraitvežių daina / J. Gaižauskas ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 3. 

Kur giria žaliuoja / J. Gudavičius ; [žodž.] J. Vanagaičio ; [atlieka] Lietuvos televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas L. Abarius. – (04 min., 20 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Respublikinė dainų šventė [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, 1980. – [Plokštelė 1], Įr. 4. 

Kur giria žaliuoja [Skaitmenintas objektas] / J. Gudavičius ; [žodž.] J. Vanagaičio ; [atlieka] Lietuvos televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 45MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kur giria žaliuoja / J. Gudavičius. - (04 min., 20 sek.) // Respublikinė dainų šventė. - [Plokštelė 1], Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Respublikinė dainų šventė. [Plokštelė 1] [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 4. 

Kur Šešupė teka, Nemunas banguoja [Skaitmenintas objektas] : dainų pynės kompozicija / L. Abarius ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 76MB. Viešos prieigos kopija: 7MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kur Šešupė teka, Nemunas banguoja : dainų pynės kompozicija / L. Abarius // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 1. 

Kur Šešupė teka, Nemunas banguoja : dainų pynės kompozicija / L. Abarius ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: 
Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 1. 

Kur tas šaltinėlis [Skaitmenintas objektas] : harmonizuota lietuvių liaudies daina / harm. J. Karosas ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 26MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kur tas šaltinėlis : harmonizuota lietuvių liaudies daina / harm. J. Karosas // Kamerinė muzika. Chorai. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Tarybų Lietuvos kompozitoriai. Kamerinė muzika. Chorai [Skaitmenintas objektas] / J. Karosas. – Įr. 3. 

Kur tas šaltinėlis : harmonizuota lietuvių liaudies daina / harm. J. Karosas ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Kamerinė muzika. Chorai [Garso įrašas] / J. Karosas. – [Москва] : Мелодия, 1981, © 1980. – Įr. 3. 

Labas rytas [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Labas rytas : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 16. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 16. 

Lėk gervė / E. Balsys ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 13. 

Lėk gervė [Skaitmenintas objektas] / E. Balsys ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 18MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Lėk gervė / E. Balsys // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 13. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 13. 

Liepsnokite, širdys [Skaitmenintas objektas] / E. Balsys ; [žodžiai] J. Marcinkevičiaus ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 27MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Liepsnokite, širdys / E. Balsys // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras (1, 3-6, 8). – Įr. 5. 

Liepsnokite, širdys [Skaitmenintas objektas] / E. Balsys ; J. Marcinkevičius ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 26MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vėliavos [Garso įrašas] / V. Klova. Liepsnokite, širdys / E. Balsys. - Rīga, [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Vėliavos [Skaitmenintas objektas] / V. Klova / E. Balsys. – Įrašas 2. 

Lietuva brangi [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; [žodžiai] Maironio ; [atlieka] jungtinis choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Lietuva brangi / J. Naujalis. - (06 min., 11 sek.) // XIII Lietuvos tautinė dainų šventė. - [Plokštelė 2], Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // XIII Lietuvos tautinė dainų šventė. [Plokštelė 2] [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 11. 

Lietuva brangi / J. Naujalis ; [žodž.] Maironio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas L. Abarius. – (04 min., 20 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Respublikinė dainų šventė [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, 1980. – [Plokštelė 3], Įr. 7. 

Lietuva brangi [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; [žodž.] Maironio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 42MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Lietuva brangi / J. Naujalis. - (04 min., 20 sek.) // Respublikinė dainų šventė. - [Plokštelė 3], Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Respublikinė dainų šventė. [Plokštelė 3] [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 7. 

Lietuva brangi / J. Naujalis ; [žodžiai] Maironio ; [atlieka] jungtinis choras, dirigentas L. Abarius. – (06 min., 11 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 21 // XIII Lietuvos tautinė dainų šventė [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия ; [Вильнюс] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1991. – [Plokštelė Nr. 2], Įr. 11. 

Lietuviška polka [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [atlieka] Valst. Lietuvos radijo ir televizijos k-to choras vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Klipu, klapu [Garso įrašas] : latviu liaud. daina / harm. J. Lipšanio. Lietuviška polka / L. Abarius. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Klipu, klapu [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Lipšanio / L. Abarius. – Įr. 2. 

Likit sveikos, mergužėlės [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmonizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Likit sveikos, mergužėlės : lietuvių liaudies daina / harmonizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 9. 

Lopšine [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; A. Vitkauskas ; [atlieka] LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Tatu tatu prie lygumų [Garso įrašas] : liet. l. d. / harm. J. Bašinsko. Dovana / K. Kaveckas. Lopšine / L. Abarius. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Tatu tatu prie lygumų [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Bašinsko / K. Kaveckas / L. Abarius. – Įrašas 3. 

Malimo malda / muzika Liongino Abariaus ; žodžiai Kazio Bradūno ; [atlieka]: Jonas Govėdas, fort., "Angeliukai", Lietuvos Kankinių Šventovės vaikų choras, vadovė Nijolė Puranaitė-Benotienė // Kanados lietuviai [Garso įrašas]. - Vilnius ; KuKū : Sutaras : LATGA-A, 2002. - Įr. 6.

Mergužėle lelijėle [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Bendoriaus ; [atlieka] Valstybinis Liet. radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Mergužėle lelijėle [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Bendoriaus. Oi tu, strazde : lietuvių liaudies daina / harm. L. Abariaus. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // 
Mergužėle lelijėle [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Bendoriaus / harm. L. Abariaus. – Įr. 1. 

Mergužėle mano miela [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 12MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Mergužėle mano miela : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 22. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 22. 

Motule mano [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Motule mano : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 17. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 17. 

Nemunas [Skaitmenintas objektas] / V. Paltanavičius ; P. Širvys ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras (moterų grupė) ; Vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Nemunas [Garso įrašas] / V. Paltanavičius. Vilnius / A. Budriūnas. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Nemunas [Skaitmenintas objektas] / V. Paltanavičius / A. Budriūnas. – Įrašas 1. 

Nemunas [Skaitmenintas objektas] / V. Paltanavičius ; [žodžiai] P. Širvio ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Nemunas / V. Paltanavičius // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras (1, 3-6, 8). – Įr. 4. 

Nemunėlis : [iš] operos "Rožės žydi raudonai", 2 v. / Vitolis Baumilas ; libretas J. Lapašinsko ; [atlieka] moterų choras, dirigentas L. Abarius ; LTSR valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas S. Domarkas. – (03 min., 25 sek.). Rožės žydi raudonai. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 14 // Jubiliejinis koncertas [Garso įrašas] / Vitolis Baumilas. – [Москва] : Мелодия, 1980. – Įr. 7. 

Nemunėlis [Skaitmenintas objektas] : [iš] operos "Rožės žydi raudonai", 2 v. / Vitolis Baumilas ; libretas J. Lapašinsko ; [atlieka] moterų choras, dirigentas L. Abarius ; LTSR valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas S. Domarkas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Nemunėlis : [iš] operos "Rožės žydi raudonai", 2 v. / Vitolis Baumilas. - (03 min., 25 sek.) // Jubiliejinis koncertas. - Įr. 7. Rožės žydi raudonai. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Jubiliejinis koncertas [Skaitmenintas objektas] / Vitolis Baumilas. – Įr. 7. 

Neverkit pas kapą [Skaitmenintas objektas] / M. Petrauskas ; [žodžiai] J. Janonio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Neverkit pas kapą / M. Petrauskas // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 10.
Neverkit pas kapą [Skaitmenintas objektas] / M. Petrauskas ; J. Janonis ; [atlieka] Valstybinis Liet. radijo choras, vad. L. Abariaus ; Solistas A. Bilevičius ; H. Znaidzilauskaitė (f-nas). – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žolelė žydėjo [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. S. Šimkaus. Neverkit pas kapą / M. Petrauskas. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Žolelė žydėjo [Skaitmenintas objektas] / harm. S. Šimkaus / M. Petrauskas. – Įr. 2. 

Nežiūrėk, nežibėk / L. Abarius ; [žodž.] P. Širvio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo vyrų vokalinis ansamblis, vadovas Petras Vaičekonis ; instrumentinis trio, vadovas Z. Žukas. – (02 min., 36 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 14 // Lietuvos televizijos ir radijo vyrų vokalinis oktetas [Garso įrašas] / vadovas Petras Vaičekonis. – [Москва] : Мелодия, 1978. – Įr. 9. 

Nežiūrėk, nežibėk [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [žodž.] P. Širvio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo vyrų vokalinis ansamblis, vadovas Petras Vaičekonis ; instrumentinis trio, vadovas Z. Žukas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Nežiūrėk, nežibėk / L. Abarius. - (02 min., 36 sek.) // Lietuvos televizijos ir radijo vyrų vokalinis oktetas. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Lietuvos televizijos ir radijo vyrų vokalinis oktetas [Skaitmenintas objektas] / vadovas Petras Vaičekonis. – Įr. 9. 

O dalele tu mano [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. B. Vasiliausko ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: O Nemune, tėve mielasis [Garso įrašas] / N. Sokolovskis. O dalele tu mano : liet. l. daina / harm. B. Vasiliausko. Šilely : lenkų l. daina / harm. T. Sigetinskio. - [Rīga], [19--]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // O Nemune, tėve mielasis [Skaitmenintas objektas] / N. Sokolovskis / harm. B. Vasiliausko / harm. T. Sigetinskio. – Įrašas 2. 

O Nemune, tėve mielasis [Skaitmenintas objektas] / N. Sokolovskis ; A. Astreika ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: O Nemune, tėve mielasis [Garso įrašas] / N. Sokolovskis. O dalele tu mano : liet. l. daina / harm. B. Vasiliausko. Šilely : lenkų l. daina / harm. T. Sigetinskio. - [Rīga], [19--]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // O Nemune, tėve mielasis [Skaitmenintas objektas] / N. Sokolovskis / harm. B. Vasiliausko / harm. T. Sigetinskio. – Įrašas 1 

Obelėlė [Skaitmenintas objektas] : harmonizuota lietuvių liaudies daina / harm. J. Karosas ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Obelėlė : harmonizuota lietuvių liaudies daina / harm. J. Karosas // Kamerinė muzika. Chorai. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Tarybų Lietuvos kompozitoriai. Kamerinė muzika. Chorai [Skaitmenintas objektas] / J. Karosas. – Įr. 1. 

Obelėlė : harmonizuota lietuvių liaudies daina / harm. J. Karosas ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Kamerinė muzika. Chorai [Garso įrašas] / J. Karosas. – [Москва] : Мелодия, 1981, © 1980. – Įr. 1. 

Oi eglute [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 11MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi eglute : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 12. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 12. 

Oi giria giria [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 20MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi giria giria / M.K. Čiurlionis // Styginis kvartetas c-moll ; Lietuvių liaudies dainos. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Styginis kvartetas c-moll [Skaitmenintas objektas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Įr. 4. 

Oi giria giria [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Oi giria giria / M.K. Čiurlionis // Liaudies dainos chorams. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Liaudies dainos chorams [Skaitmenintas objektas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – Įr. 1 

Oi giria giria / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Liaudies dainos chorams [Garso įrašas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – Įr. 1. 

Oi giria giria / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Styginis kvartetas c-moll [Garso įrašas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Rīga : Мелодия, [1965]. – Įr. 4. 

Oi laukiau laukiau [Skaitmenintas objektas] / harm. L. Abariaus ; [atlieka] V. Daunoras, solistas ; LTSR Nusip. valst. dainų ir šokių liaudies ansamblis "Lietuva". – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi laukiau laukiau / harm. L. Abariaus // Lietuvių liaudies dainos. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuvių liaudies dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] solistai ; LTSR Nusip. valst. dainų ir šokių liaudies ansamblis "Lietuva". – Įr. 2. 

Oi laukiau laukiau / harm. L. Abariaus ; [atlieka] V. Daunoras, solistas ; LTSR Nusip. valst. dainų ir šokių liaudies ansamblis "Lietuva". – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 03 // Lietuvių liaudies dainos [Garso įrašas] / [atlieka] solistai ; LTSR Nusip. valst. dainų ir šokių liaudies ansamblis "Lietuva". – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 2 

Oi laukiau, laukiau : lietuvių liaudies daina / harm. L. Abariaus ; [atlieka] V. Daunoras, solistas ; Lietuvių liaudies instrumentų kamerinė grupė, vad. P. Tamošaičio. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // Lietuvių liaudies instrumentų kamerinė grupė [Garso įrašas] / [atlieka] V. Daunoras (1), R. Marijošius (8), solistai ; Vokalinis trio (D. Ridelytė, K. Kaniauskaitė, J. Gedžiūnaitė) (2, 3, 7) ; Lietuvių liaudies instrumentų kamerinė grupė vad. P. Tamošaičio (1-10). – Рига : Мелодия, [1961?]. – Įr. 1. 

Oi laukiau, laukiau [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. L. Abariaus ; [atlieka] V. Daunoras, solistas ; Lietuvių liaudies instrumentų kamerinė grupė, vad. P. Tamošaičio. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 21MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi laukiau, laukiau : lietuvių liaudies daina / harm. L. Abariaus // Lietuvių liaudies instrumentų kamerinė grupė. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuvių liaudies instrumentų kamerinė grupė [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] V. Daunoras (1), R. Marijošius (8), solistai ; Vokalinis trio (D. Ridelytė, K. Kaniauskaitė, J. Gedžiūnaitė) (2, 3, 7) ; Lietuvių liaudies instrumentų kamerinė grupė vad. P. Tamošaičio (1-10). – Įr. 1. 

Oi lekia lekia [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi lekia lekia / M.K. Čiurlionis // Styginis kvartetas c-moll ; Lietuvių liaudies dainos. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Styginis kvartetas c-moll [Skaitmenintas objektas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Įr. 5 

Oi lekia lekia / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Styginis kvartetas c-moll [Garso įrašas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Rīga : Мелодия, [1965]. – Įr. 5. 

Oi nėra niekur… [Skaitmenintas objektas] : choras [iš] operos "Paskenduolė", 1 v. / Vitolis Baumilas ; libretas I. Mikšytės ir P. Keidošiaus ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos televizijos ir radijo choras, dirigentas L. Abarius ; LTSR valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas S. Domarkas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Oi nėra niekur… : choras [iš] operos "Paskenduolė", 1 v. / Vitolis Baumilas. - (03 min., 25 sek.) // Jubiliejinis koncertas. - Įr. 1. Paskenduolė. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Jubiliejinis koncertas [Skaitmenintas objektas] / Vitolis Baumilas. – Įr. 1. 

Oi nėra niekur… : choras [iš] operos "Paskenduolė", 1 v. / Vitolis Baumilas ; libretas I. Mikšytės ir P. Keidošiaus ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos televizijos ir radijo choras, dirigentas L. 
Abarius ; LTSR valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas S. Domarkas. – (03 min., 25 sek.). Paskenduolė. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 14 // Jubiliejinis koncertas [Garso įrašas] / Vitolis Baumilas. – [Москва] : Мелодия, 1980. – Įr. 1. 

Oi pasakyki / S. Šimkus ; žodž. L. Giros ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Stasys Šimkus [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 8. 

Oi pasakyki [Skaitmenintas objektas] / S. Šimkus ; žodž. L. Giros ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 46MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi pasakyki / S. Šimkus // Stasys Šimkus. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Stasys Šimkus [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 8. 

Oi tu, strazde [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. L. Abariaus ; [atlieka] Valstybinis Liet. radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Mergužėle lelijėle [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Bendoriaus. Oi tu, strazde : lietuvių liaudies daina / harm. L. Abariaus. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Mergužėle lelijėle [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Bendoriaus / harm. L. Abariaus. – Įr. 2. 

Oi žiba žiburėlis / J. Naujalis ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 7. 

Oi žiba žiburėlis [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi žiba žiburėlis / J. Naujalis // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 7. 

Oi, laukiau, laukiau [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [atlieka] S. Petkevičius, solistas ; "Lietuva", Lietuvos TSR valst. dainų ir šokių ansamblis, meno vadovas V. Bartusevičius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi, laukiau, laukiau / L. Abarius // Lietuvos TSR valst. dainų ir šokių ansamblis "Lietuva". - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuvos TSR valst. dainų ir šokių ansamblis "Lietuva" [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] R. Mankelevičius (2, 4), P. Černiauskas (4), P. Bilevičius (6), J. Chraptavičiūtė (7), S. Petkevičius (8), solistai ; Moterų trio (1) ; "Lietuva", Lietuvos TSR valst. dainų ir šokių ansamblis, meno vadovas V. Bartusevičius. – Įr. 8. 

Oi, laukiau, laukiau / L. Abarius ; [atlieka] S. Petkevičius, solistas ; "Lietuva", Lietuvos TSR valst. dainų ir šokių ansamblis, meno vadovas V. Bartusevičius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 08 03 // Lietuvos TSR valst. dainų ir šokių ansamblis "Lietuva" [Garso įrašas] / [atlieka] R. Mankelevičius (2, 4), P. Černiauskas (4), P. Bilevičius (6), J. Chraptavičiūtė (7), S. Petkevičius (8), solistai ; Moterų trio (1) ; "Lietuva", Lietuvos TSR valst. dainų ir šokių ansamblis, meno vadovas V. Bartusevičius. – Рига : Мелодия, [1961?]. – Įr. 8. 

Oi, lekia lekia [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. M. Čiurlionio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 12MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Beauštanti aušrelė ; Oi, lekia lekia ; Ant kalno gluosnis [Garso įrašas] : liet. l. dainos / harm. M. Čiurlionio. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Beauštanti aušrelė [Skaitmenintas objektas] ; Oi, lekia lekia ; Ant kalno gluosnis / harm. M. Čiurlionio. – Įr. 2. 

Oi, lekia lekia [Skaitmenintas objektas] : liaud. daina / harm. M.K. Čiurlionio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi, lekia lekia : liaud. daina / harm. M.K. Čiurlionio // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 4. 

Oi, pasakyki [Skaitmenintas objektas] = Oi, say = Oi, dis-moi / S. Šimkus ; [žodž.] L. Giros ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 45MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Oi, pasakyki / S. Šimkus // [Koncertas ir chorinės dainos]. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Koncertas ir chorinės dainos] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – Įr. 3. 

Oi, pasakyki = Oi, say = Oi, dis-moi / S. Šimkus ; [žodž.] L. Giros ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // [Koncertas ir chorinės dainos] [Garso įrašas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – [Москва] : Мелодия, [1964]. – Įr. 3. 

Op! Op! [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] A. Vištelio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 39MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Op! Op! / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 5. 

Palankėj palankėj : liet. liaud. daina / harm. St. Šimkus ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Stasys Šimkus [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 5. 

Palankėj palankėj [Skaitmenintas objektas] : liet. liaud. daina / harm. St. Šimkus ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Palankėj palankėj : liet. liaud. daina / harm. St. Šimkus // Stasys Šimkus. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Stasys Šimkus [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 5. 

Palankėj, palankėj : liet. liaud. daina / harm. St. Šimkaus ; [atlieka] LTSR Valst. Radijo ir televizijos k-to moterų choras, vad. L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 08 03 // [Oželis barzdotas …] [Garso įrašas] / [atlieka solistai, chorai, fortepijonas ir orkestras]. – Рига : Мелодия, [1961?]. – Įr. 6.
Palankėj, palankėj [Skaitmenintas objektas] : liet. liaud. daina / harm. St. Šimkaus ; [atlieka] LTSR Valst. Radijo ir televizijos k-to moterų choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Palankėj, palankėj : liet. liaud. daina / harm. St. Šimkaus // [Oželis barzdotas …]. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Oželis barzdotas …] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka solistai, chorai, fortepijonas ir orkestras]. – Įr. 6. 

Patetinės mintys [Skaitmenintas objektas] / Vyt. Barkauskas ; ž. A. Maldonio ; [atlieka] Lietuvos TSR valst. radijo ir televizijos choras, vad. L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 92MB. Viešos prieigos kopija: 9MB. – Skaitmenintas objektas iš: Patetinės mintys [Garso įrašas] / Vyt. Barkauskas. Aš noriu apsaugoti meilę / Vyt. Kairiūkštis. - [Москва], [1968?]. - 1 plokštelė (apie 16 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Patetinės mintys [Skaitmenintas objektas] / Vyt. Barkauskas / Vyt. Kairiūkštis. – Įr. 1. 

Pavasario kalvis [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] J. Žengės ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pavasario kalvis / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 4. 

Pavasaris [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; J. Maironis ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Jaunimo giesmė ; Pavasaris [Garso įrašas] / J. Naujalis. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Jaunimo giesmė [Skaitmenintas objektas] ; Pavasaris / J. Naujalis. – Įr. 2. 

Pavasaris [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; [žodžiai] J. Maironio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pavasaris / J. Naujalis // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 2. 

Pavasaris [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; žodžiai Maironio ; [atlieka] Lietuvos Radijo ir televizijos choras, vadovaujamas L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Pavasaris / J. Naujalis // [Ruduo…]. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Ruduo…] [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis. – Įr. 4. 

Pavasaris / J. Naujalis ; žodžiai Maironio ; [atlieka] Lietuvos Radijo ir televizijos choras, vadovaujamas L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // [Ruduo…] [Garso įrašas] / J. Naujalis. – [Москва] : Melodija, [1969]. – Įr. 4. 

Per girią girelę [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Per girią girelę : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 19. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 19. 

Per laukeli = Across the field = A travers le champ : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // [Koncertas ir chorinės dainos] [Garso įrašas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – [Москва] : Мелодия, [1964]. – Įr. 7. 

Per laukeli [Skaitmenintas objektas] = Across the field = A travers le champ : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Per laukeli : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno // [Koncertas ir chorinės dainos]. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Koncertas ir chorinės dainos] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – Įr. 7. 

Per laukelį [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šiltas, gražus rudenėlis [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio. Per laukelį : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno. Atsisveikinimas su giria / muz. ir žodž. S. Šimkaus. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodžio / harm. A. Račiūno / muz. ir žodž. S. Šimkaus. – Įrašas 2. 

Per laukelį [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šiltas, gražus rudenėlis [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio. Per laukelį : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno. Atsisveikinimas su giria / muz. ir žodž. S. Šimkaus. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodžio / harm. A. Račiūno / muz. ir žodž. S. Šimkaus. – Įrašas 2. 

Plaukia antelė / E. Balsys ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos moterų choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 12. 

Plaukia antelė [Skaitmenintas objektas] / E. Balsys ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos moterų choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 33MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Plaukia antelė / E. Balsys // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 12. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 12. 

Prapuoliau motule / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Liaudies dainos chorams [Garso įrašas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – Įr. 2. 

Prapuoliau motule [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Prapuoliau motule / M.K. Čiurlionis // Liaudies dainos chorams. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Liaudies dainos chorams [Skaitmenintas objektas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – Įr. 2. 

Preliudas [Skaitmenintas objektas] : (be žodžių) / muz. M. Čiurlionio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 36MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Preliudas [Garso įrašas] : (be žodžių) / muz. M. Čiurlionio. Ūžia girelė : liet. l. daina / harm. S. Šimkaus. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Preliudas [Skaitmenintas objektas] / muz. M. Čiurlionio / harm. S. Šimkaus. – Įr. 1. 

Preliudas, op. 3 Nr. 1 [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos Radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 36MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Preliudas, op 3 Nr. 1 / M.K. Čiurlionis // Gedulinga muzika. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Gedulinga muzika [Skaitmenintas objektas] / [atlieka choras ir orkestrai]. – Įr. 2. 

Preliudas, op. 3 Nr. 1 / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos Radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 09 // Gedulinga muzika [Garso įrašas] / [atlieka choras ir orkestrai]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 2. 

Prie tilto [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] V. Sirijos-Giros ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Prie tilto / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 7. 

Rūta žydėk / A. Bražinskas ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos moterų choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 8. 

Rūta žydėk [Skaitmenintas objektas] / A. Bražinskas ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos moterų choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 26MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Rūta žydėk / A. Bražinskas // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 8. 

Saldus alus [Skaitmenintas objektas] : liaudies daina / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja Lietuvos Radijo kaimo kapela, vadovaujama Jurgio Gaižausko. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Saldus alus : liaudies daina / L. Abarius // Dainos ir arijos. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos ir arijos [Skaitmenintas objektas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Įr. 5. 

Saldus alus : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, bosas ; Ansamblio "Lietuva" liaudies instrumentų grupė, vad. P. Budrius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 04 // Vaclovas Daunoras, bosas [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 3.
Saldus alus : liaudies daina / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja Lietuvos Radijo kaimo kapela, vadovaujama Jurgio Gaižausko. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // Dainos ir arijos [Garso įrašas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Montrealis : Krivūlė, [1969?]. – Įr. 5. 

Saldus alus [Skaitmenintas objektas] : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius ; [atlieka] Vaclovas Daunoras, bosas ; Ansamblio "Lietuva" liaudies instrumentų grupė, vad. P. Budrius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 15MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Saldus alus : liet. liaudies daina / harm. L. Abarius // Vaclovas Daunoras, bosas. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Vaclovas Daunoras, bosas [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 3.
Sesuo žydrioji Vilija [Skaitmenintas objektas] = Sister, blue Vilija = Ma sœur, la bleue Vilia / B. Dvarionas ; [žodž.] S. Nėries ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Sesuo žydrioji Vilija / B. Dvarionas // [Koncertas ir chorinės dainos]. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Koncertas ir chorinės dainos] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – Įr. 9. 

Sesuo žydrioji Vilija = Sister, blue Vilija = Ma sœur, la bleue Vilia / B. Dvarionas ; [žodž.] S. Nėries ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // [Koncertas ir chorinės dainos] [Garso įrašas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – [Москва] : Мелодия, [1964]. – Įr. 9. 

Siuntė mane močiutė / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Styginis kvartetas c-moll [Garso įrašas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Rīga : Мелодия, [1965]. – Įr. 6. 

Siuntė mane močiutė / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Liaudies dainos chorams [Garso įrašas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – Įr. 4. 

Siuntė mane močiutė [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Lietuvos TSR Valst. Radijo ir televizijos k-to choras ; vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 34MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Siuntė mane močiutė / M.K. Čiurlionis // Styginis kvartetas c-moll ; Lietuvių liaudies dainos. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Styginis kvartetas c-moll [Skaitmenintas objektas] ; Lietuvių liaudies dainos / M.K. Čiurlionis. – Įr. 6. 

Siuntė mane močiutė [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Siuntė mane močiutė / M.K. Čiurlionis // Liaudies dainos chorams. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Liaudies dainos chorams [Skaitmenintas objektas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – Įr. 4. 

Siuntė mane motinėlė [Skaitmenintas objektas] : liaud. daina / harm. Č. Sasnausko ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 53MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Siuntė mane motinėlė : liaud. daina / harm. Č. Sasnausko // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 9.

Skamba skamba kanklės [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Skamba skamba kanklės : lietuvių liaudies daina / harmanizuota J. Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 18. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 18. 

Statybininkų daina : iš siuitos "Upė milžinas" / V. Makarovas ; [žodž.] I. Belinskio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas L. Abarius ; Lietuvos TSR valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas. – (02 min., 26 sek.). – Atliekama rus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Respublikinė dainų šventė [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, 1980. – [Plokštelė 1], Įr. 5. 

Statybininkų daina [Skaitmenintas objektas] : iš siuitos "Upė milžinas" / V. Makarovas ; [žodž.] I. Belinskio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas L. Abarius ; Lietuvos TSR valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 25MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Statybininkų daina : iš siuitos "Upė milžinas" / V. Makarovas. - (02 min., 26 sek.) // Respublikinė dainų šventė. - [Plokštelė 1], Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Respublikinė dainų šventė. [Plokštelė 1] [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 5. 

Su Lenino vardu [Skaitmenintas objektas] / V. Laurušas ; [žodžiai] J. Marcinkevičiaus ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 42MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Su Lenino vardu / V. Laurušas // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras (1, 3-6, 8). – Įr. 1. 

Suktinis [Skaitmenintas objektas] / M. Petrauskas ; [žodžiai] M. Rastenio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Suktinis / M. Petrauskas // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 11.
Susitikt tave norėčiau vėlei… [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas ; [žodž.] V. Spudo ; [atlieka] A. Bilevičius, solistas ; Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Susitikt tave norėčiau vėlėi… / K. Kaveckas // Kūriniai. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Kūriniai [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas. – Įr. 1. 

Susitikt tave norėčiau vėlei… / K. Kaveckas ; [žodž.] V. Spudo ; [atlieka] A. Bilevičius, solistas ; Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Kūriniai [Garso įrašas] / K. Kaveckas. – [Москва] : Мелодия, 1977. – Įr. 1. 

Šėriau žirgelį [Skaitmenintas objektas] / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Šėriau žirgelį / M.K. Čiurlionis // Liaudies dainos chorams. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Liaudies dainos chorams [Skaitmenintas objektas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – Įr. 5. 

Šėriau žirgelį / M.K. Čiurlionis ; [atlieka] Valstybinis Lietuvos Televizijos ir radio choras ; dirigentas Lionginas Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 21 // Liaudies dainos chorams [Garso įrašas] / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – Įr. 5. 

Šią naktelę nemigau [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 15MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šią naktelę nemigau : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 15. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 15. 

Šienapiūtės naktį / K. Kaveckas ; [žodž.] A. Jonyno ; [atlieka] B. Vėberienė, solistė ; Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 20 // Kūriniai [Garso įrašas] / K. Kaveckas. – [Москва] : Мелодия, 1977. – Įr. 3. 

Šienapiūtės naktį [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas ; [žodž.] A. Jonyno ; [atlieka] B. Vėberienė, solistė ; Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Šienapiūtės naktį / K. Kaveckas // Kūriniai. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Kūriniai [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas. – Įr. 3.
Šilely [Skaitmenintas objektas] : lenkų l. daina / harm. T. Sigetinskio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 16MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: O Nemune, tėve mielasis [Garso įrašas] / N. Sokolovskis. O dalele tu mano : liet. l. daina / harm. B. Vasiliausko. Šilely : lenkų l. daina / harm. T. Sigetinskio. - [Rīga], [19--]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // O Nemune, tėve mielasis [Skaitmenintas objektas] / N. Sokolovskis / harm. B. Vasiliausko / harm. T. Sigetinskio. – Įrašas 3. 

Šiltas gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 10MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šiltas gražus rudenėlis : lietuvių liaudies daina / harmanizuota Juozo Gruodžio // Kūriniai chorui. - Įr. 21. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 21. 

Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 9MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šiltas, gražus rudenėlis [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio. Per laukelį : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno. Atsisveikinimas su giria / muz. ir žodž. S. Šimkaus. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodžio / harm. A. Račiūno / muz. ir žodž. S. Šimkaus. – Įrašas 1. 

Šiltas, gražus rudenėlis = Warm, lovely autumn = Automne chaud et beau : lietuvių liaudies daina / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // [Koncertas ir chorinės dainos] [Garso įrašas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – [Москва] : Мелодия, [1964]. – Įr. 5. 

Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 9MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šiltas, gražus rudenėlis [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Gruodžio. Per laukelį : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno. Atsisveikinimas su giria / muz. ir žodž. S. Šimkaus. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Gruodžio / harm. A. Račiūno / muz. ir žodž. S. Šimkaus. – Įrašas 1. 

Šiltas, gražus rudenėlis [Skaitmenintas objektas] = Warm, lovely autumn = Automne chaud et beau : lietuvių liaudies daina / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 9MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Šiltas, gražus rudenėlis : lietuvių liaudies daina / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius // [Koncertas ir chorinės dainos]. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Koncertas ir chorinės dainos] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – Įr. 5. 

Tatu tatu prie lygumų [Skaitmenintas objektas] : liet. l. d. / harm. J. Bašinsko ; [atlieka] LTSR Valst. radijo ir televizijos k-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 10MB. Viešos prieigos kopija: 1MB. – Skaitmenintas objektas iš: Tatu tatu prie lygumų [Garso įrašas] : liet. l. d. / harm. J. Bašinsko. Dovana / K. Kaveckas. Lopšine / L. Abarius. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Tatu tatu prie lygumų [Skaitmenintas objektas] / harm. J. Bašinsko / K. Kaveckas / L. Abarius. – Įrašas 1. 

Tykus buvo vakarėlis [Skaitmenintas objektas] / S. Šimkus ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Tykus buvo vakarėlis / S. Šimkus // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 11. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 11. 

Tykus buvo vakarėlis / S. Šimkus ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 11. 

Už nemylimo bernelio = Marrying an unlved lad = Me marier avec le gars que je n'aime pas : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // [Koncertas ir chorinės dainos] [Garso įrašas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – [Москва] : Мелодия, [1964]. – Įr. 8. 

Už nemylimo bernelio [Skaitmenintas objektas] = Marrying an unlved lad = Me marier avec le gars que je n'aime pas : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Už nemylimo bernelio : lietuvių liaudies daina / harm. A. Račiūno // [Koncertas ir chorinės dainos]. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Koncertas ir chorinės dainos] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – Įr. 8. 

Už nemylimo bernelio [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. A. Račiūno ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Už nemylimo bernelio [Garso įrašas] : liet. l. daina / harm. A. Račiūno. Jaunimo daina / R. Žigaitis. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Už nemylimo bernelio [Skaitmenintas objektas] / harm. A. Račiūno / R. Žigaitis. – Įrašas 1. 

Už nemylimo bernelio [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. A. Račiūno ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Už nemylimo bernelio [Garso įrašas] : liet. l. daina / harm. A. Račiūno. Jaunimo daina / R. Žigaitis. - Rīga, [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Už nemylimo bernelio [Skaitmenintas objektas] / harm. A. Račiūno / R. Žigaitis. – Įrašas 1 

Užaugau Lietuvoj / harm. L. Abarius ; [atlieka] E. Kaniava, balsas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 14 // Užaugau Lietuvoj [Garso įrašas]. – Toronto : Toronto lietuvių radijo programa "Tėvynės prisiminimai", [1981]. – Įr. 1. 

Užaugau Lietuvoj [Skaitmenintas objektas] / harm. L. Abarius ; [atlieka] E. Kaniava, balsas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 34MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Užaugau Lietuvoj / harm. L. Abarius // Užaugau Lietuvoj. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Užaugau Lietuvoj [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 1. 

Ūžia girelė [Skaitmenintas objektas] : liet. l. daina / harm. S. Šimkaus ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras (moterų grupė) ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Preliudas [Garso įrašas] : (be žodžių) / muz. M. Čiurlionio. Ūžia girelė : liet. l. daina / harm. S. Šimkaus. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Preliudas [Skaitmenintas objektas] / muz. M. Čiurlionio / harm. S. Šimkaus. – Įr. 2. 

Užmigo žemė [Skaitmenintas objektas] / Č. Sasnauskas ; [žodžiai] J. Maironio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 58MB. Viešos prieigos kopija: 6MB. – Skaitmenintas objektas iš: Užmigo žemė / Č. Sasnauskas // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 8. 

Užstalės daina [Skaitmenintas objektas] : iš k/f "Žydrasis horizontas" / E. Balsys ; V. Bložė ; [atlieka] A. Mertinas ; Lietuvos Radijo choras vad. L. Abariaus ; Estradinis orkestras vad. J. Vadausko. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 15MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Užstalės daina ; Jūreivių daina [Garso įrašas] : iš k/f "Žydrasis horizontas" / E. Balsys. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). Žydrasis horizontas. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Užstalės daina [Skaitmenintas objektas] ; Jūreivių daina / E. Balsys. – Įr. 1. 

Vasaros naktys / J. Naujalis ; žodžiai Maironio ; [atlieka] Lietuvos Radijo ir televizijos choras, vadovaujamas L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // [Ruduo…] [Garso įrašas] / J. Naujalis. – [Москва] : Melodija, [1969]. – Įr. 5. 

Vasaros naktys [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; žodžiai Maironio ; [atlieka] Lietuvos Radijo ir televizijos choras, vadovaujamas L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 46MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vasaros naktys / J. Naujalis // [Ruduo…]. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Ruduo…] [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis. – Įr. 5. 

Vasaros naktys [Skaitmenintas objektas] / J. Naujalis ; [žodžiai] J. Maironio ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 46MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vasaros naktys / J. Naujalis // Lietuviškos chorinės dainos. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Lietuviškos chorinės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Įr. 3. 

Vėjo dukra [Skaitmenintas objektas] / S. Šimkus ; F. Kirša ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vėjo dukra [Garso įrašas] / S. Šimkus. Apynėli žaliasai : liet. l. daina / harm. J. Dambrausko. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Vėjo dukra [Skaitmenintas objektas] / S. Šimkus / harm. J. Dambrausko. – Įr. 1. 

Vėjo dukra [Skaitmenintas objektas] / S. Šimkus ; [žodžiai] F. Kiršos ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vėjo dukra / S. Šimkus // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras (1, 3-6, 8). – Įr. 2. 

Vėjo dukra / St. Šimkus ; žodž. F. Kiršos ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Stasys Šimkus [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 9. 

Vėjo dukra [Skaitmenintas objektas] / St. Šimkus ; žodž. F. Kiršos ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 32MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vėjo dukra / St. Šimkus // Stasys Šimkus. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Stasys Šimkus [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 9. 

Vėliavos [Skaitmenintas objektas] / V. Klova ; J. Lapašinskas ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vėliavos [Garso įrašas] / V. Klova. Liepsnokite, širdys / E. Balsys. - Rīga, [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Vėliavos [Skaitmenintas objektas] / V. Klova / E. Balsys. – Įrašas 1. 

Vėliavos [Skaitmenintas objektas] / V. Klova ; [žodžiai] J. Lapašinsko ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vėliavos / V. Klova // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras (1, 3-6, 8). – Įr. 3. 

Vilnius [Skaitmenintas objektas] / A. Budriūnas ; B. Sivickas ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras ; Vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Nemunas [Garso įrašas] / V. Paltanavičius. Vilnius / A. Budriūnas. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Nemunas [Skaitmenintas objektas] / V. Paltanavičius / A. Budriūnas. – Įrašas 2.
Vilnius [Skaitmenintas objektas] / A. Budriūnas ; [žodžiai] B. Sivicko ; [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 27MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Vilnius / A. Budriūnas // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Resp. jubiliejinės 1965 m. dainų šventės dainos [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] Valst. Lietuvos Radijo ir Televizijos K-to choras, vad. L. Abariaus ; Pučiamųjų orkestras (1, 3-6, 8). – Įr. 6. 

Žaliam berže : liaudies daina / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja Vytautas Viržonis, pianinas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // Dainos ir arijos [Garso įrašas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Montrealis : Krivūlė, [1969?]. – Įr. 9. 

Žaliam berže [Skaitmenintas objektas] : liaudies daina / L. Abarius ; [dainuoja] Vaclovas Daunoras ; akompanuoja Vytautas Viržonis, pianinas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 20MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žaliam berže : liaudies daina / L. Abarius // Dainos ir arijos. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dainos ir arijos [Skaitmenintas objektas] / Vaclovas Daunoras, bosas ; [akompanuoja muzikantai ir orkestrai]. – Įr. 9. 

Žalioj lankoj obelynas [Skaitmenintas objektas] / K. Kaveckas ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos moterų choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 18MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žalioj lankoj obelynas / K. Kaveckas // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 10. 

Žalioj lankoj obelynas / K. Kaveckas ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos moterų choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 10. 

Žiema [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] P. Vaičiūno ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 19MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žiema / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 3. 

Žiema prie Baltijos [Skaitmenintas objektas] / J. Karosas ; žodž. O. Dovidavičiūtės ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choro moterų grupė, meno vadovas ir vyr. dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žiema prie Baltijos / J. Karosas // Kamerinė muzika. Chorai. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Tarybų Lietuvos kompozitoriai. Kamerinė muzika. Chorai [Skaitmenintas objektas] / J. Karosas. – Įr. 4. 

Žiema prie Baltijos / J. Karosas ; žodž. O. Dovidavičiūtės ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo valstybinis choro moterų grupė, meno vadovas ir vyr. dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Kamerinė muzika. Chorai [Garso įrašas] / J. Karosas. – [Москва] : Мелодия, 1981, © 1980. – Įr. 4.
Žiemužės keliai / L. Abarius ; [žodž.] A. Vitkausko ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo vyrų vokalinis ansamblis, vadovas Petras Vaičekonis ; instrumentinis trio, vadovas Z. Žukas. – (02 min., 56 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 14 // Lietuvos televizijos ir radijo vyrų vokalinis oktetas [Garso įrašas] / vadovas Petras Vaičekonis. – [Москва] : Мелодия, 1978. – Įr. 12. 

Žiemužės keliai [Skaitmenintas objektas] / L. Abarius ; [žodž.] A. Vitkausko ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo vyrų vokalinis ansamblis, vadovas Petras Vaičekonis ; instrumentinis trio, vadovas Z. Žukas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Žiemužės keliai / L. Abarius. - (02 min., 56 sek.) // Lietuvos televizijos ir radijo vyrų vokalinis oktetas. - Įr. 12. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Lietuvos televizijos ir radijo vyrų vokalinis oktetas [Skaitmenintas objektas] / vadovas Petras Vaičekonis. – Įr. 12. 

Žirgeliai pakinkyti [Skaitmenintas objektas] / V. Klova ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 36MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žirgeliai pakinkyti / V. Klova // …Skamba ir aidi daina… - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // …Skamba ir aidi daina… [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 5. 

Žirgeliai pakinkyti / V. Klova ; dainuoja Lietuvos radijo ir televizijos mišrus choras, dirigentas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 05 // …Skamba ir aidi daina… [Garso įrašas]. – Montrealis : Krivūlė, [1971?]. – Įr. 5. 

Žolelė žydėjo [Skaitmenintas objektas] = The grass bloomed = L'herbe a fleuri : lietuvių liaudies daina / harm. S. Šimkaus ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žolelė žydėjo : lietuvių liaudies daina / harm. S. Šimkaus // [Koncertas ir chorinės dainos]. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Koncertas ir chorinės dainos] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – Įr. 2
Žolelė žydėjo = The grass bloomed = L'herbe a fleuri : lietuvių liaudies daina / harm. S. Šimkaus ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // [Koncertas ir chorinės dainos] [Garso įrašas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – [Москва] : Мелодия, [1964]. – Įr. 2. 

Žolelė žydėjo [Skaitmenintas objektas] : liet. liaud. daina / harm. St. Šimkus ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žolelė žydėjo : liet. liaud. daina / harm. St. Šimkus // Stasys Šimkus. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Stasys Šimkus [Skaitmenintas objektas]. – Įr. 4. 

Žolelė žydėjo : liet. liaud. daina / harm. St. Šimkus ; [atlieka] Lietuvos radijo ir televizijos choras, vad. L. Abariaus. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 19 // Stasys Šimkus [Garso įrašas]. – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Įr. 4. 

Žolelė žydėjo [Skaitmenintas objektas] : lietuvių liaudies daina / harm. S. Šimkaus ; [atlieka] Valstybinis Liet. radijo choras, vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žolelė žydėjo [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. S. Šimkaus. Neverkit pas kapą / M. Petrauskas. - [Рига], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Žolelė žydėjo [Skaitmenintas objektas] / harm. S. Šimkaus / M. Petrauskas. – Įr. 1. 

Žvejai [Skaitmenintas objektas] / J. Gruodis ; P. Vaičiūnas ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras vad. L. Abariaus. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Audžia, audžia ; Žvejai [Garso įrašas] / J. Gruodis. - [Rīga], [1961?]. - 1 plokštelė (apie 05 min.). – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Audžia, audžia [Skaitmenintas objektas] ; Žvejai / J. Gruodis. – Įr. 2. 

Žvejai [Skaitmenintas objektas] = Fishermen = Les pêcheurs : liaudies daina / J. Gruodis ; [žodž.] P. Vaičiūno ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žvejai : liaudies daina / J. Gruodis // [Koncertas ir chorinės dainos]. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // [Koncertas ir chorinės dainos] [Skaitmenintas objektas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – Įr. 6. 

Žvejai = Fishermen = Les pêcheurs : liaudies daina / J. Gruodis ; [žodž.] P. Vaičiūno ; [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vadovas L. Abarius. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // [Koncertas ir chorinės dainos] [Garso įrašas] / [atlieka] L. Digrys, [vargonai] ; Valstybinis Liet. Radijo choras ; vadovas L. Abarius ; Lietuvos TSR Valst. filharmonijos kamerinis orkestras ; vadovas S. Sondeckis. – [Москва] : Мелодия, [1964]. – Įr. 6. 

Žvejai [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis ; [žodžiai] P. Vaičiūno ; [atlieka] Lietuvos Televizijos ir radijo choras ; dirigentas L. Abarius. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 24MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Žvejai / Juozas Gruodis // Kūriniai chorui. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kūriniai chorui [Skaitmenintas objektas] / Juozas Gruodis. – Įr. 8. 

Песня моряков [Skaitmenintas objektas] : из к/ф "Голубой горизонт" / Э. Бальсис ; [исполн.] Мужской хор под упр. Л. Абарюса ; Эстрадный оркестр под упр. И. Вадаускаса. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 23MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Песня моряков : из к/ф "Голубой горизонт" / Э. Бальсис // Песни из кинофильмов. - Įr. 4. Žydrasis horizontas. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Песни из кинофильмов [Skaitmenintas objektas] / Э. Бальсис. – Įr. 4. 

Песня моряков : из к/ф "Голубой горизонт" / Э. Бальсис ; [исполн.] Мужской хор под упр. Л. Абарюса ; Эстрадный оркестр под упр. И. Вадаускаса. – Atliekama liet. Žydrasis horizontas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 07 // Песни из кинофильмов [Garso įrašas] / Э. Бальсис. – [Rīga] : Melodija, [1961?]. – Įr. 4. 

Песня о мосте [Skaitmenintas objektas] : из к/ф "Мост" / Э. Бальсис ; [исполн.] Женский хор под упр. Л. Абарюса ; Эстрадный оркестр под упр. И. Вадаускаса. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 51MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Песня о мосте : из к/ф "Мост" / Э. Бальсис // Песни из кинофильмов. - Įr. 2. Tiltas. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Песни из кинофильмов [Skaitmenintas objektas] / Э. Бальсис. – Įr. 2.
Песня о мосте : из к/ф "Мост" / Э. Бальсис ; [исполн.] Женский хор под упр. Л. Абарюса ; Эстрадный оркестр под упр. И. Вадаускаса. – Atliekama liet. Tiltas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 07 // Песни из кинофильмов [Garso įrašas] / Э. Бальсис. – [Rīga] : Melodija, [1961?]. – Įr. 2.

Straipsniai

Gražiausią vidudienį graudi giesmė : Petras Bagdonavičius (1940-2011) : in memoriam / Lionginas Abarius. – Nuotr. // Muzikos barai. –2011, Nr. 9/10 (rugsėjis/spalis), p. 56.
Laukiu malonaus susitikimo / Lionginas Abarius // Zarasų kraštas.- 1991, bal. 11, p. 2, 3. 

Tau, Antazave : [himnas] / Albinas Davainis ; [su prierašu apie autorių] ; muzika Liongino Abariaus. – Nat. // Antazavės krašto istorija / Stanislava Kirailytė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2006. – P. 3-4. 

Viena diena Maironio tėviškėje / Lionginas Abarius // Naujas rytas. – 2007, spal. 20, p. 3. 

Vyrų choras "Aidas" sveikins zarasiečius / Lionginas Abarius // Zarasų kraštas. –– 2006, geg.26, p.1. 

Apie jį 

Abarius Lionginas ( g. 1929 08 08 - ) / Violeta Tumasonienė ; Boleslovas Zubrickas. - Nuotr. // Muzikos enciklopedija. - [Vilnius] : Lietuvos muzikos akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, [2000]-. - T. 1, P. 12. 

Abarius Lionginas (1929 08 08-) / Violeta Tumasonienė. - Nuotr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001-. - [T.] 1, P. 21. 

Abarius Lionginas (1929 08.08 ) // Kas yra kas Lietuvoje. - Vilnius : Politika, 1993-. - 97/98, P. 87. 

Abarius Lionginas (g. 1929 08. 08) // Kas yra kas Lietuvoje. - 95/96, P. 11. 

Abarius Lionginas / Boleslovas Zubrickas // Tarybų Lietuvos chorvedžiai.- 1984, p. 78. 

Antitarybinę muziką kūrusį ir propagavusį maestro KGB stebėjo iš tolo / Irma Dubovičienė. – Portr. // Valstiečių laikraštis. – 2004, lapkr. 6, p. 27. 

Apdovanoti menininkai už nuopelnus Vilniaus kultūrai : [informacija]. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2010, bal. 30, p. 9. 

Ar tikrai Lionginas Abarius ne plikas? : [pokalbis su Muzikos akademijos prof. L. Abariumi] / kalbėjosi Feliksas Mačianskas. – Portr. – Persp. iš : Savininkas, 1995, Nr. 15 // Akys nemeluos / Feliksas Mačianskas. – Vilnius : Alka, 2002. – P. 40-44. 

" Aš namie - džiaukis, širdie"… / Danutė Pulokaitė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. 2009, spal. 27, p. 1, 3. 

Atvyksta mėgstamas choras: [apie L. Abarių] / P. Rauplys // Tarybinė žemė.- 1979, Nr. 115. 

"Brangiausia, ką turiu - vaikai, anūkai" : [pokalbis su choro dirigentu, pedagogu, kompozitoriumi, knygos "Ėjau aš keleliu" autoriumi Lionginu Abariumi, mininčiu 80-metį / užrašė] Virginija Barštytė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2010, saus. 23, p. 11-12. 

Čiurlionio vakaras filharmonijoje: [minimas L. Abarius] // Vytautas Landsbergis // Geresnės muzikos troškimas.- 1990, p. 375-377. 

Dainos iš meilės / Auksė Budrytė. – Iliustr. // Merkio kraštas. – 2013, geg. 14, p. 1, 3. 

"Geriausia premija - šiltos akys" / Gražina Zolotuchina ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2009, lapkr. 24, p. 4. 

Geriausiems mėgėjų meno kolektyvams - "Aukso paukštės" / "Suvalkiečio" informacija ; Romo Linionio nuotrauka. – Iliustr. // Suvalkietis. – 2013, kovo 5, p. 9. 

"Geriausia premija - šiltos akys" / Gražina Zolotuchina ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2009, lapkr. 24, p. 4. 

Gimtadienio šventė - pašėlusiu ritmu : pianistas G. Abarius savo 50-metį paminėjo koncertuodamas su bendramoksliais ir kolegomis / Ligita Valonytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2009, kovo 30, p. 21. 

Gimto krašto garsai ir spalvos: [apie Zarasų kultūros centre įvykusį kraštiečio, profesoriaus Liongino Abariaus autorinį koncertą] / O. Gruodienė // Zarasų kraštas.- 1991, bal. 23. 

Į Dainų slėnį atlydi prisiminimai : jubiliejinę Dainų šventę "Tėvynės balsai" pradės maestro Liongino Abariaus mostas batuta / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2004, birž. 19, p. 11, 14. 

Iškilmės: išaukštinti kraštą ir žmogų / Ona Kačkienė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2006, rugpj. 22, p. 1, 2. 

J.E. Prezidentui V. Adamkui / Stasys Stungurys // Karštas komentaras. – 2006, saus. 19 - vas. 2 (Nr. 2), p. 5. 

Jungtinio choro dirigentai: [Lionginas Abarius] // Dainų šventė.- 1994, p. 89. 

Kol jausime šiai žemei meilę : [Aviliamas - 350 metų] / Ona Kačkienė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2003, rugpj. 12, p. 1, 3. 

Kompozitorius ir dirigentas Lionginas Abarius / Stanislava Kirailytė. – Iliustr. // Antazavės krašto istorija / Stanislava Kirailytė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2006. – P. 214-216. 

Kompozitorius L. Abariaus koncertas - Maironiui ir zarasiškiams / Danutė Pulokaitė ; Vasilijaus Kukonenekos nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2012, spal. 26, p. 1. 

L. Abarius Dusetose / L. Paurienė // Zarasų kraštas.- 1991, geg. 2, p. 3. 

Linkėjo 100 metų / Danutė Pulokaitė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2005, birž. 3, p. 3. 

Linkėjo 100 metų / Danutė Pulokaitė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2005, birž. 3, p. 3. 

Lionginas Abarius: "Mano dainos - Jums!" // Zarasų kraštas. - 2012, spal. 16, p. 3. 

Maestro Liongino Abariaus 80-mečio jubiliejus / Gražina Ragauskaitė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotraukos. – Nuotr. // Zarasų kraštas. –2009, rugpj. 7, p. 1. 

Maestro Liongino Abariaus jubiliejinis koncertas / Gražina Ragauskaitė // Zarasų kraštas. – 2009, spal. 13, p. 2. 

Maironis: "Skambiai, plačiai, tvirtai, galingai"… / Audronė Meškauskaitė ; Donato Stankevičiaus nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2012, birž. 14-27 (Nr. 22/23), p. 2, 8. 

Maniuliškių kaime pašventintas naujas kryžius / Audronė Kačiulienė ; Laimono Abariaus nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2013, rugs. 10, p. 4. 

Meilė dainai… [Rankraštis] : kompozitoriaus Liongino Abariaus 80-mečio proga / parengė Danutė Kiltinavičienė, Vita Juškėnienė ; Zarasų viešoji biblioteka. - Zarasai : Zarasų viešoji biblioteka, 2009. - [39] p. - 

Maži kaimeliai - šviesūs žmonės = Antazavės seniūnijos diena Zarasuose : [apie Antazavės seniūnijoje kilusius įžymius žmones] / Stanislava Kirailytė // Zarasų kraštas. - 2002, bal. 2, p.2. 

Meilė dainai: [apie Lionginą Abarių] / Stasys Baliūnas // Kultūros barai.- 1979, Nr. 8, p. 75. 

Mūsų kraštietis profesorius Lionginas Abarius švenčia 70-ąjį gimtadienį ir muzikinės kūrybinės veiklos 50-metį. Sveikiname jubiliatą! / A. Žižiūno nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 1999, lapkr. 12, p.1. 

Nestokojo geros nuotaikos / Jonas Petraitis ; Jono Petraičio nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2008, rugpj. 12, p. 4. 

Pagerbtas maestro / Algirdas Lekaveckas ; Algirdo Lekavecko nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2012, rugpj. 17, p. 3. 

Pirmą dieną linksminosi, antrą - sportavo / Eugenija Barskevičienė ; Eugenijos Barskevičienės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2012, rugpj. 10, p. 4. 

"Privalau tiems, kurie yra šioje žemėje, ką nors palikti" / Inga Jarmoškaitė. – Iliustr. // Plungės žinios. – 2011, lapkr. 29, p. 1, 4-5, priedas "Rietavo žemė". 

Respublikinėje dainų šventėje Zarasuose / Romualdas Černeckis. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. –2013, birž. 28, p. 3. 

Ryšis su gimtine: [apie Lionginą Abarių] / Valentina Čiblytė // Tarybinė žemė.- 1976, liep. 31. 

Rudeninės muzikinės versmės ir širdies šviesa : choro dirigento, pedagogo, profesoriaus Liongino Abariaus 80-mečiui / Milda Kazakevičienė. – Nuotr., iliustr. – Turinyje: cituojamos L. Abariaus mintys. // Muzikos barai. – 2009, Nr. 11/12 (lapkritis/gruodis), p. 44-45. 

Sakralinė imperija / Ona Kačkienė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2009, spal. 27, p. 3. 

Sektina iniciatyva : [apie Volungių kaimo senose kapinėse pastatytą naują stogastulpį] / Jonas Nemanis // Gimtinė. - 2001, spal. 1-31, p.8. 

Septyniolika dainų vasarą... [apie Lionginą Abarių] / Aloyzas Stasytis // Kalba Vilnius.- 1979, Nr. 32, spal. 5. 

''Sidabrinė gija'' - VII Lietuvos senjorų dainų šventėje / Romualdas Černeckis. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2012, birž. 15, p. 3, 6. 

"Sidabrinė gija" dalyvavo senjorų dainų šventėje / Romualdas Černeckis. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2013, birž. 14, p. 6. 

"Sparnai Tavo sielos balti…" / Danutė Pulokaitė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2005, lapkr. 15, p. 4. 

Su dainų kraičiu: [apie L. Abarių] / Jonas Kačka // Tarybinė žemė.- 1979, Nr. 124. 

Sukaktuvininkai. – Portr. // Muzikos žinios. – Nr. 255 (2004), p. 25-26. 

Tėvo laiške - sūnaus amžinybės pėdsakas / Ligita Valonytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2010, rugpj. 27, p. 4. 

Vilniaus apdovanojimai - vilniečiams / Vilniaus m. savivaldybės informacija. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2010, bal. 23, p. 3. 

Vyriausias dirigentas: [Lionginas Abarius] // Dainų šventė.-1990, p. 40. 

Vyrų choras "Aidas" sveikins zarasiečius / Lionginas Abarius // Zarasų kraštas. - 2006, geg.26, p.1. 

"Visą gyvenimą nesiskiriu su Zarasais" / parengė Gražina Zolotuchina // Zarasų kraštas. – 2010, vas. 2, p. 3. 

Vlado Alexandr. ex libris. Popierius, tušas, pieštukas ; Nusip. meno veik. komp. doc. Liongino Abariaus ex libris. Popierius, tušas, pieštukas ; Vyt. Past. ex libris. Popierius, tušas, pieštukas / Henrikas Algis Čigriejus // Poezijos pavasaris. – 1996, p. Įklija tarp p. 64-65. 

Zarasuose pražysta net papartis! / Danutė Pulokaitė ; Aldos Sirauskaitės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2013, liep. 2, p. 1, 3. 

Zarasų krašto Garbės piliečiai / parengė Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. – 2006, rugpj. 11, p. 1. 

Žmogus, kuris nenusimena: [apie Zarasuose įvykusią kraštiečių šventę ir dalyvį Lionginą Abarių] / Vytautas Baltakis // Utenis.- 1995, gruod. 7.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas