Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Liudai Ruseckienei - 80

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Ir romantikas, ir karžygys : [Klaipėdos universiteto docentui, humanitarinių mokslų daktarui Jurgiui Mališauskui - 75] / Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Klaipėda : KU l-kla). – 38, [1] p. Aut.: Liuda Ruseckienė ir kt. 

Laikas ir vertybės : [Romualdui Skunčikui - 50] / Klaipėdos universitetas ; [sudarytojas Aleksandras Žalys]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005 (Klaipėda : KU l-kla). – 38, [1] p. Turinyje aut.:Liuda Ruseckienė ir kt. 

Lietuvių literatūros klasikos iliustracijos : medžiaga apie knygų grafiką ir jos kūrėjus / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Žodynas, 1994 (Vilnius : Spauda). – 158 p. : iliustr. + Priedas (162, [5] iliustr. lap. aplanke) 

Lietuvių literatūros mokymo metodika : vadovėlis resp. aukšt. m-klų liet. k. ir literatūros spec. studentams / Liuda Ruseckienė. - Vilnius : Mokslas, 1988. - 293, [1] p. 

Lietuvių rašytojų portretai literatūros pamokoms : metodiniai principai, komentarai ir užduotys / L. Ruseckienė ; Lietuvos TSR švietimo ministerija. – 2-asis perdirbt. ir papild. leid. – Kaunas : Šviesa, 1985 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 117, [2] p. ; 22 cm 

Lietuvių rašytojų portretai literatūros pamokoms : metodiniai nurodymai ir komentarai / L. Ruseckienė ; Lietuvos TSR švietimo ministerija. – Kaunas : Šviesa, 1974 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 76, [3] p. ; 22 cm 

Lietuvos mokykla: praeitis, dabartis, ateitis = School in Lithuania: the past, the present, the future : [mokslinės konferencijos medžiaga] 1997 m. lapkričio 20-21 d., Klaipėda / Klaipėdos universitetas. Pedagogikos fakultetas ; [redakcinė kolegija: A. Rauckienė (sudarytoja) … et al.]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 1998 (Klaipėda : KU l-kla). – 257 p. ; 29 cm 

Literatūros mokymo klausimai vidurinėje mokykloje : [straipsnių rinkinys] / [sudarė V. Auryla]. – Kaunas : Šviesa, 1971-1989. – 3 kn. ; 22 cm 

Literatūros pedagogika : programa / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 1998 (Ukmergė : Ukmergės sp.). – 80, [1] p., įsk. virš. ; 24 cm. – (Švietimas Lietuvos ateičiai) (Švietimo studijos) 

Literatūros pedagogikos klausimai / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 269, [2] p. ; 24 cm 

Literatūros pedagogikos praktikumas : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Žodynas, 1995. – 213 p. ; 21 cm 

Lituanistikos studijų 40-metis Klaipėdoje : [straipsnių rinkinys] / Klaipėdos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas ; [sudarė ir spaudai rengė A. Žalys, V. Drukteinytė, V. Kapsevičienė]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011 (Klaipėda : KU l-kla). – 84 p. Aut.: Liuda Ruseckienė ir kt. 

Mane jūs jausite darbe, kovoj : [leidinys apie poetės S. Nėries 70-mečio paminėjimą / sudarė Arvydas Valionis ; redakcinė komisija: Kostas Korsakas … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1976 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 313, [2] p. Turinyje aut. Liuda Ruseckienė ir kt. 

Tą baisiąją naktį : Klaipėdos miesto moksleivių eilėraščiai ir literatūrinės miniatiūros / sudarė L. Ruseckienė ; red. A. Kaukienė ; iliustr. A. Kliševičienė. - Klaipėda : Eldija, 1991. - 31 p. : iliustr. 

Recenzijos 

Mokyklinės lituanistikos istorija : [recenzija] / Liuda Ruseckienė. – Rec. leid.: Literatūrinis lavinimas (XX a. II pusė) / Regina Norkevičienė. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007 // Gimtasis žodis. – 2008, Nr. 3, p. 40-42. 

Mokytojo metskaitliai : [recenzija] / Liuda Ruseckienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Aš – mokytojas / Rapolas Šaltenis. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007 // Šiaurės Atėnai. – 2008, vas. 29, p. 9. 

[Recenzija] / Liuda Ruseckienė. – Rec. leid.: Aš – mokytojas / Rapolas Šaltenis. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007 // Res humanitariae. – [T.] 3, p. 193-196. 

Recenzijos apie L. Ruseckienės kūrybą

Atsigaivinti prie naujovių šaltinio : [recenzija] / Stasė Matulaitienė - Rec. kn.: Literatūros pedagogikos praktikumas / L.Ruseckienė. - Vilnius : Žodynas, 1995 // Diena - 1996, liep. 8, p. 7 

Ir dabartiniams, ir būsimiems lituanistams : [recenzija] / Marija Radauskienė - Rec. kn.: Literatūros pedagogikos praktikumas / L.Ruseckienė. Vilnius : Žodynas, 1995 // Gimtasis žodis - 1996, Nr. 7, p. 45-47 

"Kinkyt, paplakt, nuvažiuot išbudina Jurgį" : [recenzija] / Nijolė Bartašiūnienė - Portr - Rec. kn.: Literatūros pedagogikos studijos / L. Ruseckienė. Vilnius : Gimtasis žodis, 2001 // Klaipėda - 2002, kovo 14, p. 15 

Knyga literatūrai, universitetui, mokyklai : [recenzija] / Regina Norkevičienė - Rec. kn.: Literatūros pedagogikos studijos / L. Ruseckienė. Vilnius : Gimtasis žodis, 2001 // Gimtasis žodis - 2002, Nr. 4, p. 40-45 

Kuo vertinga "Literatūros pedagogika"? : [recenzija] / Sigita Kondratienė - Rec. kn.: Literatūros pedagogika: programa / L. Ruseckienė. Vilnius: Gimtasis žodis, 1998 // Gimtasis žodis - 1998, Nr. 11, p. 36-38 

Leidinys studentams, mokytojams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams : [recenzija] / Sigita Kondratienė - Rec. kn.: Literatūros pedagogikos praktikumas / L.Ruseckienė. Vilnius : Žodynas, 1995 // Klaipėda - 1996, saus. 16, p. 18 

"Literatūros pedagogikos studijos" padės kurti pamokų scenarijus / Kristina Lukoševičiūtė - Rec. kn.: Literatūros pedagogikos studijos / L. Ruseckienė // Klaipėda - 2002, saus. 17, p. 16
Literatūros pedagogikos sistema aukštajai mokyklai : [recenzija] / Regina Norkevičienė - Santr. angl., p. 46. - Rec. kn.: Literatūros pedagogika: programa / L. Ruseckienė. Vilnius : UAB "Gimtasis žodis", 1998 // Gimtasis žodis - 1999, Nr. 1, p. 36-38 

Neįkainojamas leidinys lituanistams : [recenzija] / Sigita Kondratienė - Rec. kn.: Literatūros pedagogika / L. Ruseckienė. Vilnius : UAB "Gimtasis žodis", 1998 // Klaipėda - 1998, rugs. 18, p. 30 

[Recenzija] - Rec. kn.: Literatūros pedagogika / L. Ruseckienė. Vilnius : UAB "Gimtasis žodis", 1998 //
Gimtasis žodis - 1998, Nr. 9, p. 44 

Virtuoziški klausimai literatūros pedagogikos gelmių tyrinėtojams : [recenzija] / Jūratė Lubienė. – Rec. leid.: Literatūros pedagogikos klausimai / Liuda Ruseckienė. Vilnius : Gimtasis žodis, 2004 // Gimtasis žodis. – 2004, Nr. 11, p. 43-46.

Straipsniai 

Antanas Strazdas – maištingasis baudžiaunininkų dainius / L. Ruseckienė. – Bibliogr.: 6 pavad. – Str. t.p.: Strazdas : ištrauka / E. Mieželaitis // Lietuvių rašytojų portretai literatūros pamokoms / L. Ruseckienė. – Kaunas : Šviesa, 1985. – P. 31-35. 

Apie idealizmą ir praktiškumą : [pokalbis su literatūros pedagogikos specialiste, mokslinio veikalo "Literatūros pedagogikos studijos" autore L. Ruseckiene / užrašė] / Rimantas Kmita // Gimtasis žodis - 2002, Nr. 5, p. 44-45 

Apie literatūros pamokų naujoves : metodų voratinkliai / Liuda Ruseckienė // Gimtasis žodis - 1997, Nr. 12, p. 2-5 

Apie nekrologus [kaip literatūrinį žanrą] / Liuda Ruseckienė // Gimtasis žodis - 1997, Nr. 9, p. 12-17 

Apie save ir kitus: atsiminimų fragmentai / Liuda Ruseckienė // Res humanitariae. – [T.] 1, p. 168-173. 

Biblijos pašaukti ir sukviesti / Liuda Ruseckienė. – Iliustr. // Klaipėdos universitetas.- 2003, gruodis (Nr. 9), p. 1, 6. 

Biografinė literatūra mokykloje / Liuda Ruseckienė - Santr. angl., p. 45. - Bibliogr.: 7 pavad. // Gimtasis žodis - 1998, Nr. 12, p. 2-8 

Biografinių tekstų problemos / Liuda Ruseckienė - Portr - Santr. angl., p. 46. - Bibliogr. Išnašose // Gimtasis žodis - 2002, Nr. 4, p. 2-8 

Dabartinės didaktinės problemos / Liuda Ruseckienė. – Lent., pav. – Bibliogr.: 28 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 100-141. 

Daugiasluoksnis kultūros reiškinys : [apie knygos sampratą] / Liuda Ruseckienė // Mokykla - 1996, Nr. 8, p. 4-6 

Dramaturgija ir teatras mokykloje / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr.: 17 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 282-308. 

Epikos skaitymo ypatumai / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr.: 22 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 249-281. 

Interviu panaudojimo galimybės / Liuda Ruseckienė // Gimtasis žodis - 1996, Nr. 11, p. 19-24 

Jaunųjų filologų konkursui [Panevėžyje] pasibaigus : [pasisakymai] - Aut.: Irena Ermanytė, Bronė Stundžienė, Aleksandras Šidlauskas, Liuda Ruseckienė, Gintarė Adomaitytė, Virgilijus Čepliejus, Rūta Kumžienė // Gimtasis žodis - 1996, Nr. 5, p. 39-47 

Jubiliejaus išvakarėse: Liuda Ruseckienė studentų ir kolegų akimis : pokalbis su Liuda Ruseckiene - mūsų profesore / parengė Ernesta Prūsaitė. – Portr., iliustr. // Gimtasis žodis. – 2009, Nr. 2, p. 30-33. 

Kalbamės... : [pokalbis su Klaipėdos univ. prof. L.Ruseckiene / Užrašė] Gabrielė Labanauskaitė // Moksleivis - 1995, Nr. 2, p. 10 

Lietuvių kalbos mokytojas / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr.: 16 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 21-40. 

Lyrikos skaitymas / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr.: 12 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 211-248. 

Literatūra ir literatūros pedagogika / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr.: 11 pavad // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 9-20. 

Literatūrinė biografika / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr.: 21 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 184-210. 

Literatūriniai rašiniai / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr.: 19 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 309-344. 

Literatūros mokymo(si) metodai ir būdai / Liuda Ruseckienė // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 41-99. 

Literatūros pamoka / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr. 18 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 345-386. 

Literatūros pamoka: tarp laisvės ir būtinybės / Liuda Ruseckienė // Gimtasis žodis - 2000, Nr. 12, p. 2-6 

Literatūros rašinių (ne)laisvės metas / Liuda Ruseckienė - Portr - Santr. angl., p. 46 // Gimtasis žodis - 2000, Nr. 11, p. 5-9 

Literatūros tekstas ir kūrimas: skaitymas-suvokimas-analizė-interpretacija-vertinimas / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr.: 10 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 142-183. 

Lyrikos skaitymas / Liuda Ruseckienė. – Bibliogr.: 12 pavad. // Literatūros pedagogikos studijos / Liuda Ruseckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2001. – P. 211-248. 

Mano Višinskis / Liuda Ruseckienė // Literatūra ir menas. – 2005, birž. 24, p. 23. 

Mokyklinė filologija ar "filologija"? : [Lietuvos 30-ojo jaunųjų filologų konkurso dalyvių darbų, skirtų poezijos analizei, apžvalga] / Liuda Ruseckienė - Santr. angl., p. 45-46 // Gimtasis žodis - 1998, Nr. 6, p. 2-7 

(Ne)geras mokytojas? / Liuda Ruseckienė. – Portr. – Santr. angl., p. 47 // Gimtasis žodis. – 2003, Nr. 3, p. 2-6. 

Paraliteratūra mokykloje : autobiografijos žanras / Liuda Ruseckienė // Gimtasis žodis - 1996, Nr. 4, p. 5-11 

Pasvarstykime atskirai, spręskime kartu : [Apie abitūros egzaminus] Liuda Ruseckienė // Dialogas - 1994, Geg. 13, p. 4 

Rašiniai apie 1997-ųjų konkurso poeziją: laimėjimai ir nesėkmės / Liuda Ruseckienė // Moksleivis - 1997, Nr. 7/8, p. 22 

Rašytojų laiškai : [literatūros pamokoje] / Liuda Ruseckienė // Gimtasis žodis - 1997, Nr. 3, p. 2-8 

Su Orfėju - prieš srovę : Klaipėdos universiteto docentė kalbasi su knygos "Orfėjas mokėjo lietuviškai" autoriumi literatūrologu M. Šidlausku. – Portr. – Santr. angl., p. 47 // Gimtasis žodis. – 2006, Nr. 5, p. 16-18. 

Širdies ir proto darna : [pokalbis su pedagoge prof. Liuda Ruseckiene, minint lituanistikos studijų Klaipėdos universitete 40 metų jubiliejų / kalbėjosi] Regina Šiurytė-Šimulienė. – Iliustr. // Gimtasis žodis. – 2011, Nr. 10, p. 20-26. 

Širdies ir proto darna : [pokalbis su KU profesore L. Ruseckiene / kalbėjosi] Regina Šiurytė-Šimulienė. // Vakarų ekspresas. – 2011, rugs. 6, p. 6, rugs. 13, p. 7, rugs. 20, p. 10. 

Šviesių atsiminimų fragmentai / Liuda Ruseckienė // Res humanitariae. – [T.] 9, p. 387-390. 

Ugdyti poezijai ir ugdyti poezija : [recenzija] / Liuda Ruseckienė - Rec. kn.: Poezijos gramatika / S. Matulaitienė. Vilnius : Gimtasis žodis, 1997 // Gimtasis žodis - 1998, Nr. 1, p. 39-41 

Žalias Žalio gyvenimo medis : profesorė Liuda Ruseckienė kalbina docentą Aleksandrą Žalį. – Iliustr. // Žalias gyvenimo medis / Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : KU l-kla, 2001. – P. 4-10. 

Žalias Žalio gyvenimo medis : prof. Liuda Ruseckienė kalbina doc. A. Žalį // Klaipėda - 2001, spal. 25, p. 1, 5 

Žodžio ieškojimas : [pokalbis su Klaipėdos universiteto Humanitarinio fakulteto doc. L. Ruseckiene / užrašė] Alma Žižienė // Klaipėda - 2001, saus. 3, p. 5 

Apie ją 

Apie save ir kitus: atsiminimų fragmentai / Liuda Ruseckienė // Res humanitariae. – [T.] 1, p. 168-173. 

Jubiliejaus išvakarėse: Liuda Ruseckienė studentų ir kolegų akimis : pokalbis su Liuda Ruseckiene - mūsų profesore / parengė Ernesta Prūsaitė. – Portr., iliustr. // Gimtasis žodis. – 2009, Nr. 2, p. 30-33. 

Linkėti darbo: [Klaipėdos universiteto dėstytojos, literatūros pedagogikos mokslininkės, socialinių mokslų dr. L.Z. Ruseckienės jubiliejui] / Viktorija Daujotytė // Gimtasis žodis. –2004, Nr. 3, p. 37. 

Liudos Zinaidos Ruseckienės 75 metų jubiliejaus proga / Monika Spingytė // Res humanitariae. – [T.] 5, p. 219-220 

Liudos Zinaidos Ruseckienės mokslo ir metodinių darbų sąrašas // Res humanitariae. – [T.] 5, p. 220-222. 

Mūsų elegantiškoji jubiliatė: [Klaipėdos universiteto dėstytojai prof. Algimantas Kirkutis, doc. Antanas Lukoševičius, prof. Liuda Ruseckienė atšventė savo jubiliejus] / R. Skunčikas. – Iliustr. // Klaipėdos universitetas. – 2004, kovas (Nr. 2), p. 1, 3. 

Patraukliosios pedagogikos kūrėja: [ Klaipėdos universiteto dėstytojos, literatūros pedagogikos mokslininkės, socialinių mokslų dr. L.Z. Ruseckienės jubiliejui] / Aleksandras Žalys // Gimtasis žodis. – 2004, Nr. 3, p. 37-38. 

Pilnatvės ir brandos kambaryje : [Apie Klaipėdos universiteto Literatūros kat. prof. L. Ruseckienę] // Klaipėda - 1994, Vas. 26, p. 4 

Premija – paštu: [Klaipėdos universiteto dėstytojų docentės Liudos Zinaidos Ruseckienės ir docento Regimanto Gudelio vadovėliai apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos premijomis] / Audronė Gliožerienė // Klaipėda. –2004, birž. 30, p. 2. 

Širdies ir proto darna : [pokalbis su pedagoge prof. Liuda Ruseckiene, minint lituanistikos studijų Klaipėdos universitete 40 metų jubiliejų / kalbėjosi] Regina Šiurytė-Šimulienė. – Iliustr. // Gimtasis žodis. –2011, Nr. 10, p. 20-26. 

Širdies ir proto darna : [pokalbis su KU profesore L. Ruseckiene / kalbėjosi] Regina Šiurytė-Šimulienė. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 205 // Vakarų ekspresas. –2011, rugs. 6, p. 6, rugs. 13, p. 7. Rugs. 20, p. 10. 

Vadovėlis - amžiaus knyga: [apie aukštojo mokslo vadovėlių rengėjų konkurso nugalėtojus L. Ruseckienė] / Zina Rimgailienė // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. – 2004, rugpjūtis (Nr. 13), p. 12. 

Virtuoziški klausimai literatūros pedagogikos gelmių tyrinėtojams: [Klaipėdos universiteto Literatūros katedros profesorė Liuda Ruseckienė pristatė naują knygą] / Jūratė Lubienė. – Iliustr. // Klaipėdos universitetas. –2004, spalis (Nr. 7), p. 4. 

Творец привлекательной педагогики : [apie KU dėstytoją L.Ruseckienę] / Александрас Жалис. – Iliustr. – Rus. // Клайпеда. – 2004, 17 февр., р. 5.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas