Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Petrui Cibui - 80

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija


Knygos 

Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje : IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas ; [redakcinė kolegija: pirmininkė R. Dubakienė … [et al.].- Vilnius : [LAKID], 2001 ([Utena] : UAB "Utenos Indra").- 71, [1] p. 

Endokrinologija : mokomoji knyga / [Gintautas Kazanavičius (autorių grupės vadovas, sudarytojas), Lina Barsienė, Petras Cibas, Evalda Danytė, Laura Daugintytė-Petrušienė, Aleksandra Gražienė, Egidijus Kėvelaitis, Dalia Kozlovienė, Aurelija Krasauskienė, Irina Purtokaitė-Labutinienė, Rita Šulcaitė, Eglė Varanauskienė, Giedrė Vasylienė, Rasa Verkauskienė] ; Kauno medicinos universitetas, KMU Endokrinologijos klinika. Fiziologijos katedra.- Kaunas : Vitae Litera, 2009 (Vilnius : Logotipas).- 229. 

Fiziologijos pratybų aprašymai ir metodiniai nurodymai : (pavasario semestrui) / [parengė R. Abraitis … et al.].- 3-iasis leid. - Kaunas : KMI, c1977.- 135 p. 

Fiziologijos pratybų aprašymai ir metodiniai nurodymai : (rudens semestrui) : [mokymo priemonė I kurso studentams] / [parengė R. Abraitis … et al.].- Kaunas : Kauno med. inst., c1977.- 118 p.

Hormoninė organizmo funkcijų reguliacija / Cibas, Petras. Iš: Žmogaus fiziologija. 2001. 

Medicina. Priedas / Lietuvos gydytojų sąjunga. Lietuvos alergologijai - 70 metų : VIII Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencija / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija ; redakcinė kolegija: P. Cibas (pirm.) … et al.].- 1997 (Kaunas : KMA l-klos sp.).- 101 p., [2] iliustr. lap. : iliustr. 

Žmogaus anatomija ir fiziologija : mokymo knyga / O.V. Anusevičienė, P. Cibas, L. Lilienė.- 2-asis leid.- [Kaunas] : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2002 (Kaunas : Spindulys).- 263, [1] p. : iliustr. 

Žmogaus anatomija ir fiziologija : mokymo knyga / O.V. Anusevičienė, P. Cibas, L. Lilienė.- [2-oji laida].- Kaunas : [Judex spauda], 2011 (Kaunas : Judex spauda).- 263, [1] p. : iliustr. 

Žmogaus anatomija ir fiziologija : mokymo knyga / O.V. Anusevičienė, P. Cibas, L. Lilienė.- Kaunas : Technologija, 2001 (Kaunas : KTU sp.).- 263, [1] p. : iliustr. 

Žmogaus anatomija ir fiziologija : mokymo knyga / O.V. Anusevičienė, P. Cibas, L. Lilienė.- Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras, 2009 (Kaunas : KK LC).- 195, [1] p. : iliustr. 

Žmogaus fiziologija / [R. Abraitis, P. Cibas, G. Gronow, A. Gutmanas, M. Illert, H. Hultborn, E. Kėvelaitis, H. Kümmel, A. [i.e. M.] Mályusz, R. Miliauskas, A. Skurvydas, A. Stasiulis, H. Wiese ; sudarytojai: E. Kėvelaitis, M. Illert, H. Hultborn]. - Kaunas : Kauno medicinos univ. l-kla, [1999] ([Kaunas] : KMU sp.). - 478 p. : iliustr. ; 25 cm. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 477-478 (26 pavad.). - Dalyk. r-klė: p. 455-476. 

Žmogaus fiziologija : vadovėlis / [Egidijus Kėvelaitis, Rimvydas Miliauskas, Michael Illert, Romualdas Abraitis, Petras Cibas, Miklos Mályusz, Arvydas Stasiulis, Hans Hultborn, Robertas Lažauskas, Albertas Skurvydas, Aronas Gutmanas, Gernot Gronow, Heinrich Kümmel, Harald Wiese ; sudarytojai Egidijus Kėvelaitis, Michael Illert, Hans Hultborn].- 2-oji patais. ir papild. Laida.- Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda).- 610, [2] p. : iliustr. 

Žmogaus fiziologija / [R. Abraitis, P. Cibas, G. Gronow M. … [et al.] ; sudarytojai: E. Kėvelaitis, M. Illert, H. Hultborn].- Kaunas : KMU l-kla, [1999] ([Kaunas] : KMU sp.).- X, 478 p. : iliustr.
Серотонин в формировании, течении и реабилитации аллергических реакций : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук : 14.00.16 – патологическая физиология / Цибас Пятрас ; Каунасская медицинская академия.- Каунас : [s.n.], 1991 (Каунас : Райде).- 47, [1] p. 

Straipsniai 

Alerginių reakcijų reabilitacija / Petras Cibas // Lietuvos medicina - 1995, gruodis, p. 47-48 

Lietuvos alergologijai - 70 metų / Bernardas Padegimas, Rūta Dubakienė, Petras Cibas // Medicina - 1997, t. 33, priedas 3, p. 5-9 

Lietuvos statistika nuo visiškos teisybės nukrypsta tik 3 procentais : [pokalbis su Statistikos departamento prie Lietuvos Vyriausybės direktoriumi P.Adliu / užrašė] Gintautas Cibas // 
Lietuvos rytas - 1997, kovo 24, priedas "Vartai", p. 5 

Prostaglandinių ir jų biosintezės inhibitorių reikšmė anafilaksiniam šokui / Petras Cibas, Bonifacas Rūta, Stasė Rūtienė // Alergologija ir klinikinė imunologija - 2002, t. 1, Nr. 1/2, p. 23-28 

Serotonino, prostaglandinų ir ciklinių nukleotidų reikšmė alerginių reakcijų patogenezei / Petras Cibas, Bonifacas Rūta // Medicina - 1997, t. 33, priedas 3, p. 18-23 

Serotonino reikšmė sensibilizacijos, pirminio ir pakartotinio anafilaksinio šoko patogenezėje Petras Cibas // Medicina - 1995, T. 31, Nr. 8, p. 554-559

The role of prostaglandins E1, E2, F2a and I2 in the compensation of vital functions in anaphylaxis / B.Rūta, P. Cibas, S. Rūtienė // Acta medica Lituanica - 1999, t. 6, Nr. 4, p. 251-254

Apie jį 

Cibas Petras g. (1934 04 06-) Vozgėlių kaime. Gydytojas fiziologas, alergologas // Medicinos mokslų draugija.- 1991. 

Cibas Petras (g. 1934 03 06). - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina. - Kaunas : Neolitas, [2007]. - P. 187. 

Petras Cibas. - Nuotr. // Septintasis pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. - Vilnius-Kaunas : "Vilties" spaustuvė, 1991. - P. 103. 

Sportas padėjo pasidžiaugti jaunyste : [pokalbis su medicinos mokslų dr. P. Cibu] / parengė Gerardas Šauklys // Ave vita - 2000, geg. 3, p. 6

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas