Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Petrui Guntuliui - 90

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

El mia esperanto skatolo / tradukinto de beletro kaj aŭtoro de artikoloj Petras Čeliauskas. – Kaunas : Naujasis lankas : Litova Esperanto-Asocio, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 519, [1] p. Verstų kūrinių aut.: Petras Guntulis ir kt. 

Pražydusi puokštė dainų [Natos] : kūriniai Petro Guntulio eilėmis / sudarytojas Antanas Gradeckas. – Vilnius : Lietuvos muzikų draugija, 1998 ([Vilnius] : Studija 101). – 35, [1] p. 

Rudenėjančiu taku : [eilėraščiai ir dainų tekstai] / Petras Guntulis. – Jonava : Jonava, 1995 (Kėdainiai : "Raidės" sp. Kėdainių sk.). – 42, [1] p. 

Sūduvos krašto šviesuoliai : atsiminimai apie pedagogų Jarumbavičių šeimą / [sudarytojas Zigmantas Vidrinskas]. – Marijampolė : Ramona, 2003 (Kaunas : Aušra). – 559, [1] p. 

Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas] / [Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga] ; sudarė, parengė ir redagavo Vladas Buragas. – [T. 1] (2000)-. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2000-.Aut: Petras Guntulis ir kt. 

Žaižaruojantis nerimas : eilėraščiai ; Himenėjo apžavai : erotinis pasakojimas eilėmis / Petras Guntulis. – Alytus : Alytaus sp., 1997. – 79, [1] p. 

Recenzijos 

"Rudenėjančiu taku" : [recenzija] / Vytautas Indrašius - Rec. kn.: Rudenėjančiu taku / P. Guntulis. Jonava : Dobilas, 1996 // Zarasų kraštas - 1996, bal. 19, p. 5

Straipsniai, eilėraščiai 

Antalieptė - mūsų namai / Petras Guntulis // Zarasų kraštas - 1996, liep. 19, p. 5 

Ant Žalgirio kalnelių : (tekstas oratorijai) ; Vakaro vėsa : iš 2000-ojo pavasario poezijos almanacho / Petras Guntulis // Varėnos kronika - 2000, spal. 20, p. 2 

Berniukas už miško / Petras Guntulis // Zarasų kraštas - 1996, bal. 19, p. 5 

Dalis straipsnių, kurie buvo publikuoti periodinėje spaudoje ir žurnale "Tarybinė mokykla". Jie skirti mokytojos G. Jarumbavičiūtės pedagoginės veiklos įvertinimui. – Turinys: Žmogaus atradimas / Bernardas Šaknys. Kalbos ugdymo pamoka / Zita Alaunienė. Pamoka - koncertas / P. Guntulis. Kiek daug puikių pamokų / Salomėja Maceikienė // Sūduvos krašto šviesuoliai / [sudarytojas Zigmantas Vidrinskas]. – Marijampolė : Ramona, 2003. – P. 298-311. 

Gyvenimo ir kūrybos atspindžiai : [autobiografija] / Petras Guntulis. – Portr. // Lietuvos nepriklausomieji rašytojai / sudarė Vytautas Indrašius. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1998. – P. 73-79. 

Kelionė ; Vėjas ir tyla ; Pakelini / Petras Guntulis // Kaišiadorių aidai - 1998, kovo 27, p. 4 

Klystkeliai ; Ant Žalgirio kalnelių ; Vakaro vėsa ; Abiturientams ; "Sudilgino veidą…" ; Harmonija : [eilėraščiai] / Petras Guntulis ; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Ten, sidabro vingy. – [T. 1] (2000), p. 91-96. 

Klystkeliai; Vasaros rytas; Sraigė // Zarasų kraštas - 1995, Birž. 27. 

Medunešis / Petras Guntulis // Kardas - 2000, Nr. 2, p. 47 

Netektis; Žiemos invazija / Petras Guntulis // Zarasų kraštas - 1997, kovo 28. 

Nugalėtojas / Petras Guntulis // Tarybinė žemė.- 1987, geg. 9.

Pakeliui; Klyskeliai / P.Guntulis // Kaišiadorių aidai - 1996, geg. 18, p. 4 

Per visą naktužę; Sraigė; Klystkeliai / Petras Guntulis // Alytaus naujienos - 1997, liep. 3, p. 5 

Prieš rinkimus valdančioji partija saviplaka neužsiima : [atsiliepimas į A.Račo straipsnį "Valdančioji partija savo valdymo vaisiais patenkinta", išspausdintą laikraštyje "Lietuvos rytas", 1996 rugsėjo 9] / Petras Guntulis // Lietuvos rytas - 1996, rugs. 17, p. 4 

Prokrusto lova; Vosiškės / Petras Guntulis // Ūkininkas - 1995, Nr. 2, p. 13

Rytas Zarasuose / Petras Guntulis // Tarybinė žemė.- 1987, rugs. 12.

Rytas; Žiema / Petras Guntulis // Alytaus naujienos - 1995, Gruod. 7, p. 5 

Rudens akvarelė / Petras Guntulis // Alytaus naujienos - 1995, Rugpj. 15, p. 5. 

Sningant / Petras Guntulis // Tarybinė žemė.- 1987, vas, 7.

Sugrįšiu... / Petras Guntulis // Zarasų kraštas - 1998, bal. 24, p. 

Vakaro vėsa; Medunešis / Petras Guntulis // Zarasų kraštas - 1997, rugpj. 29. 

Varėnos viešajai bibliotekai penkiasdešimt / Petras Guntulis // Dzūkas - 1997, gruod. 8-14 (Nr. 10), p. 2 

Apie jį 

Gyvenimo ir kūrybos atspindžiai : [autobiografija] / Petras Guntulis. – Portr. // Lietuvos nepriklausomieji rašytojai / sudarė Vytautas Indrašius. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1998. – P. 73-79. 

Kelionė ; Vėjas ir tyla ; Pakelini / Petras Guntulis ; [su Jono Laurinavičiaus straipsniu apie autorių] // Kaišiadorių aidai - 1998, kovo 27, p. 4

Kūrybos paukštės skrydis provincijoje : [apie P. Guntulio poezijos vakarą, Varėna] / Marija Sereičikaitė // Ūkininko patarėjas - 1999, geg. 20, p. 24

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas