Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Petrui Vaškui - 75

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija


Knygos 

Analizinė geometrija : mokomasis leidinys / Petras Vaškas ; Vilniaus universitetas.- Vilnius : VU l-kla, 2000.- 230, [10] p. 

Ar tikrai trikampio kampų suma lygi 180º? / Petras Vaškas. – Brėž. // Alfa plius omega. –2003, Nr.1, p. 34-42. 

Aiškinkime paprastai / Petras Vaškas. – Portr. // Alfa plius omega. –, Nr. 2, p. 48. 

Diferencialinė geometrija : elementarioji kreivių ir paviršių teorija : mokymo priemonė.- Vilnius, 1988.- 103, [3] p. 

Diferencialinė geometrija : tenzor. ir išor. formų metodas : mokymo priemonė / Petras Vaškas ; LTSR liaud. švietimo m-ja, Vilniaus univ..- Vilnius : Vilniaus univ., 1989.- 81, [2] p. 

Elementarioji geometrija : kn. mokytojams / Petras Vaškas ; red. N. Ramanauskienė.- Kaunas : Šviesa, 1994.- 342, [1] p. : iliustr. 

Geometrija IX klasėje / V. Klopskis, Z. Skopecas, M. Jagodovskis ; orig. red. G. Maslova ; [vertė P. Vaškas].- Kaunas : Šviesa, ©1976.- 116 p. : brėž. 

Geometrija X klasėje : (metodinės rekomendacijos, kaip dėstyti geometrijos kursą pagal A. Pogorelovo mokymo priemonę) / Aleksandras Zemliakovas ; vertė Petras Vaškas.- Kaunas : Šviesa, 1988 (V. Kapsuko-Mickevičiaus sp.).- 173, [1] p. : iliustr. 

Geometrija X-XI klasėje / V. Klopskis, Z. Skopecas, M. Jagodovskis ; orig. red. G. Maslova ; vertė P. Vaškas.- Kaunas : Šviesa, ©1977.- 127 p. : brež. 

Geometrija : mokymo priemonė IX-XI kl. / Vladimiras Michailovičius Klopskis, Zalmanas Alterovičius Skopecas, Michailas Iljičius Jagodovskis ; orig. red. Z. Skopecas ; vertė Juozas Šinkūnas, Petras Vaškas.- 3-asis leid.- Kaunas : Šviesa, 1979.- 259 p. : iliustr. 

Geometrija : mokymo priemonė IX-XI kl. / Vladimiras Michailovičius Klopskis, Zalmanas Alterovičius Skopecas, Michailas Iljičius Jagodovskis ; orig. red. Z. Skopecas ; vertė Juozas Šinkūnas, Petras Vaškas.- 4-asis leid..- Kaunas : Šviesa, 1981.- 259 p. : iliustr. 

Geometrija : mokymo priemonė IX-XI klasei / Vladimiras Klopskis, Zalmanas Skopecas, Michailas Jagodovskis ; orig. red. Z. Skopecas ; [vertė Juozas Šinkūnas, Petras Vaškas].- Kaunas : Šviesa, 1980.- 260 p. : iliustr. 

Geometrija : mokymo priemonė VIII klasei / [A. Kolmogorovas … et al.] ; originalo redaktorius A. Kolmogorovas ; [vertė P. Vaškas].- Kaunas : Šviesa, c1976.- 110 p. : brėž. 

Geometrija : mokymo priemonė VIII klasei / Andrejus Kolmogorovas … [et al.] ; originalo redaktorius A. Kolmogorovas ; vertė Petras Vaškas.- Kaunas : Šviesa, 1977.- 110 p. : brėž. 

Geometrija : mokymo priemonė VIII-IX klasei / Andrejus Kolmogorovas … [et al.] ; originalo redaktorius A. Kolmogorovas ; vertė Petras Vaškas.- Kaunas : Šviesa, 1979.- 110 p. : brėž. 

Geometrija : mokymo priemonė VIII-IX klasei / A. Kolmogorovas … [et al.] ; originalo redaktorius A. Kolmogorovas ; vertė Petras Vaškas.- 5 leid. Kaunas : Šviesa, 1981 .- 110 : iliustr.

Geometrija : vadovėlis X-XII klasei / L. Atanasianas … [et al.] ; iš rus. k. vertė P. Vaškas.- Kaunas : Šviesa, 1993.- 205 p.

Geometrija : vadovėlis X-XII klasei / L. Atanasianas … [et al.] ; iš rusų k. vertė Petras Vaškas.- Kaunas : Šviesa, 1995 (Aušra).- 205, [1] p.

Geometrija : vadovėlis X-XII klasei / [L. Atanasianas … [et al.] ; iš rusų kalbos vertė Petras Vaškas].- Kaunas : Šviesa, 1998.- 205, [1] p.

Geometrija : vadovėlis 10-12 klasei / [L. Atanasianas, V. Butizovas, S. Kadomcevas, L. Kiseliova, E. Pozniakas] ; iš rusų kalbos vertė Petras Vaškas].- Kaunas : Šviesa, 1999 (Kaunas : Aušra).- 202, [2] p.

Geometrija : vadovėlis 7-9 klasei / L. Atanasianas … [et al.] ; vertė P. Vaškas.- Kaunas : Šviesa, 1991.- 327, [1] p. 

Geometrijos uždavinynas : su komentarais ir sprendimais / Petras Vaškas.- Vilnius : Kronta, 2006 (Kaunas : Arx Baltica).- 95, [1] p. 

Geometrijos / Vaškas, Petras (1939-).- Vilnius, 1974.- 79 p. 

Netradicinė geometrija / Petras Vaškas.- Kaunas : Šviesa, 2000 (Kaunas : Aušra).- 245, [1] p. : brėž. ; 22 cm 

Nuostabios kreivės / Petras Vaškas. - Vilnius : Mokslas, 1981. - 68 p. : iliustr. - (Matematikos mokykla ; 19) 

Pakartokime matematiką : apibendrinamoji medžiaga aukštesniųjų klasių mokiniams / Petras Vaškas, Pranas Survila.- Kaunas : Šviesa, 1997.- 335, [9] p. 

Planimetrija. Stereometrija. Vektoriai / Petras Vaškas.- Vilnius : TEV, 2003 (Vilnius : Sapnų sala).- 135, [1] p. : brėž. ; 20 cm 

Projektyvinė geometrija : [vadovėlis respublikos aukštosios mokyklos matematikos specialybėms] / K. Grincevičius, P. Vaškas.- Vilnius : Mintis, 1966 .- 238, [1] p. : brėž. 

Trigonometrinės funkcijos vidurinėje mokykloje / Petras Vaškas. – Iliustr. – Santr. angl. // Lietuvos matematikos rinkinys. – T. 50 (2009), p. 129-133.
Uždavinių rinkinys : (metodinė priemonė) / Petras Vaškas ir kt. .- Vilnius, 1976.- 217 p.

Apie jį 

Čia visada išlieki jaunas: [apie Antalieptės pagrindinės mokyklos 1954 metų vienuoliktokus: 1. Kvedaras, Bronius. 2. Vaškas, Petras ir kt.] / Valė Šlepetytė-Junelienė. – Nuotr. // Zarasų kraštas. –2004, rugpj. 20, p. 8.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas