Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Rimantui Grikevičiui - 75

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Nuostabusis miškas : (informacija apie mišką biologiniu, ekologiniu, estetiniu, sveikatingumo, kultūros, meno ir socialiniu aspektais) : leidinys skirtas Lietuvos tūkstantmečiui / [Rimantas Grikevičius ; leidinį rengti padėjo Regina Virbalaitė ir Kristina Ulkienė] ; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. - [Vilnius : Petro ofsetas, 2009] (Vilnius : Petro ofsetas). - 441, [2] p. : iliustr. ; 25 cm. - Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 441-442. - Tiražas [1560] egz. 

Pažink mišką : mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams / Miškų ir saugomų teritorijų departamentas prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos miškų institutas, Lietuvos miškininkų sąjungos jaunųjų miško bičiulių sambūris ; [sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Kęstutis Armolaitis]. - Kaunas : Lututė, 2000 ([Kaunas] : Spindulys). - 192 p. : iliustr. ; 22 cm. - Turinio r-klėje aut.: Kęstutis Armolaitis, Rasa Buožytė, Valentinas Cirtautas, Rimvydas Gabrilavičius 

Želdinių apsauga ir tvarkymas urbanizuotose teritorijose : (metodiniai nurodymai) / [Lietuvos Respublikos] aplinkos ministerija ; sudarė Rimantas Grikevičius ir Kristina Ulkienė ; [rengė Valerija Baronienė, Banga Grigaliūnaitė, Rimantas Grikevičius, Laimutis Januškevičius, Rimvydas Gabrilavičius, Antanas Matelis, Vilma Meškauskienė, Evaldas Vylius Navys, Meletėlė Navalinskienė, Marija Samuitienė, Elicija Stackevičienė, Kristina Ulkienė, Jonas Vaidelys]. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lututė, 2008 ([Vilnius] : Logotipas). - 234, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. 

Zarasų miškų prieglobstyje / sudarytojas Rimantas Grikevičius.- Lututė.- 2011.- 256 p.

Straipsniai 

Antanas Milutis : 1931-2004 : [in memoriam] / Gediminas Isokas, Rimantas Grikevičius. – Persp. iš: Mūsų girios, 2004, balan. // Druskininkų kraštas / [sudarytoja] Alfreda Pigagienė. – Druskininkai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2009. – P. 211-212. 

Antanas Milutis : (1931-01-23 - 2004-03-26) / Gediminas Isokas, Rimantas Grikevičius. – Portr. // Mūsų girios. – 2004, Nr. 4, p. 31. 

Apie medį, žmogų ir… jo parašą : [pokalbis su miškininku, Viktoro Bergo premijos laureatu R. Grikevičiumi]. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – 2009, geg. 21, p. 9, 12. 

Apie medžių gydomąją galią ir medžių senolių pagerbimą / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2007, saus. 9, p. 16. 

Apie medžius, kurie kelia pavojų / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2007, Nr. 13 (bal. 5), p. 16. 

Apie medžių gydomąją galią ir medžių senolių pagerbimą / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Valstiečių žinios. – 2007, vas. 3, p. 5. 

Apie miškus ir žmones - nuo seniausių laikų / Rimantas Grikevičius // Valstiečių laikraštis. – 2007, vas. 27, p. 14. 

Ar žilvitis pakeis akmens anglį? : parengtos rekomendacijos plantaciniams miškams veisti / parengė Rimantas Grikevičius // Tėviškės gamta. – 2007, kovas (Nr. 3), p. 4. 

Arčiau gamtos - išminties ir sveikatos : visais laikais atsirasdavo ir atsiranda žmonių, kurie pasitraukia gyventi į miško tankmę / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. –2008, birž. 7, p. 9, 22. 

"Aš tik miške jaučiuos iš tikro laisvas" / Rimantas Grikevičius ; [su prierašu apie autorių]. – Bibliogr. išnašose // Eduardas Mieželaitis / sudarė Vladas Braziūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2008]. – P. 227-229. 

Atrandame ekologinį turizmą / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2008, birž. 28, p. 11-12. 

Augalijos biologinė įvairovė - ekosistemų tvarumo pagrindas / Julius Danusevičius, Rimantas Grikevičius // Žaliasis pasaulis. – 2005, spal. 6, p. 8, 11. 

Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai / Rimantas Grikevičius // Mūsų girios. – 2003, Nr. 7, p. 8. 

Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai [Lietuva] / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Žalioji Lietuva. – 2008, gegužė (Nr. 10), p. 6. 

Aukščiausia išmintis - gamtos tvarkos pažinimas : šiųmetinis V. Bergo premijos laureatas R. Grikevičius atsako į "Lietuvos aido" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Vytauto Žeimanto klausimus. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2003, birž. 5, p. 9. 

Baltasis gandras simbolizuoja taiką ir švarą / parengė Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 19. 

Belaukiant banko… / Rimantas Grikevičius // Žaliasis pasaulis. – 2003, birž. 12, p. 10. 

"Čepkeliai" apie raisto dvasią / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2005, gruodis (Nr. 12), p. 9. 

Dideli karščiai kenkia ne tik medžiams / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 220. 

Druska naudinga ir žalinga : ekologo komentaras / Rimantas Grikevičius // Tėviškės gamta. –2008, birželis (Nr. 6), p. 9. 

Ekobanke - augalai / Rimantas Grikevičius // Tėviškės gamta. – 2003, spalis, p. 5. 

Erelis - vienas įspūdingiausių Dievo kūrinių / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 68 

Gamtos vaizdų, spalvų ir kvapų poveikis / Rimantas Grikevičius ; Broniaus Šablevičiaus nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2003, geg. 20, p. 5. 

Gamtos vaizdų, spalvų ir kvapų poveikis / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Mano namai. – 2003, Nr. 4, p. 30-31. 

Gamtos vaizdų, spalvų ir kvapų poveikis / Rimantas Grikevičius ; Broniaus Šablevičiaus nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2003, geg. 20, p. 5. 

Grybai ir uogos - gamtos dovana žmogui : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu R. Grikevičiumi / užrašė] Marijona Varneckienė. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2009, rugpjūtis (Nr. 8), p. 10. 

Grybai ir uogos - neįkainojama gamtos dovana žmogui : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu Rimantu Grikevičiumi]. – Iliustr. // Merkio kraštas. – 2009, rugpj. 18, p. 5. 

Grybai ir uogos - neįkainojama gamtos dovana žmogui : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu R. Grikevičiumi]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2009, rugpj. 13, p. 14. 

Grybai ir uogos - neįkainuojama gamtos dovana žmogui : pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu Rimantu Grikevičiumi // Mokesčių žinios. – 2009, rugpj. 24 - rugs. 6 (Nr. 32), p. 18. 

Grybautojų Lietuvoje daugėja, o grybai - ne visuomet maistas ir vaistas : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyr. specialistu R. Grikevčiumi / kalbėjosi] Vytautas Žeimantas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, rugs. 12, p. 4. 

Grybavimo sezonui įpusėjus : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu R. Grikevičiumi] / kalbėjosi Marijona Varneckienė. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – 2008, rugs. 11, p. 1, 8. 

Grybavimo sezonui įpusėjus : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu R. Grikevičiumi / užrašė] Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Valstietis. – 2008, rugs. 20-26 (Nr. 38), p. 16. 

Grybavimo sezonui įpusėjus : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyr. specialistu R. Grikevičiumi / kalbėjosi] Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2008, rugs. 11, p. 22. 

Grožio ir ramybės oazės / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2004, rugsėjis, p. 4. 

"…Ir visoki žvėreliai po mišką ulioja…" : Danielius Sadauskas giesmėmis aukština mišką, gamtą / Rimantas Grikevičius. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – 2008, geg. 15, p. 1, 8. 

Išsaugokime įvairovę / Rinmantas Grikevičius. – Iliustr. – Gamta // Naujos tėviškės žinios. – 2008, rugs. 26, p. 5. 

Išvirsim grybus, nugraibysim taukus… : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu R. Grikevičiumi / kalbėjosi] Marijona Varneckienė. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2008, rugsėjis (Nr. 9), p. 5. 

Įveisti žalieji plotai - geras palikimas vaikaičiams : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vedėju S. Žebrausku / užrašė] Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2006, spalis (Nr. 10), p. 3. 

Jonas Simaitis: miškininkas neturi tapti vaistininku : [pokalbis su Lietuvos nusipelniusiu miškininku] / kalbėjosi Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Mūsų girios. – 2004, Nr. 12, p. 28-29. 

Kaip buvo miškai, taip ir bus… : [pokalbis su zarasiškiu miškininku P. Vainiu / kalbėjosi Rimantas Grikevičius]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2009, saus. 29, p. 8. 

Kaip nadojome laukinės augalijos išteklius 2002 metais? : šalyje yra per 40 įmonių, užsiimančių grybų, uogų, vaistažolių bei nendrių supirkimu ir eksportu / Rimantas Grikevičius, Kristina Ulkienė // Žaliasis pasaulis. – 2003, geg. 1, p. 11. 

Kas kraštotvarkon sudėta… / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2007, bal. 26 (Nr. 16), p. 9. 

Kas laukia Viršuliškių miškelio, kurio tik dalis pažymėta Vilniaus miesto bendrajame plane? / Rimantas Grikevičius // Žaliasis pasaulis. – 2007, vas. 8, p. 1, 9. 

Ką savivaldybėms duos Želdynų įstatymas? : parengtas ir svarstomas Seime Želdynų įstatymo projektas / Rimantas Grikevičius // Savivaldybių žinios. – 2007, Nr. 1 (saus. 11), p. 11. 

Ką žada prasidėjęs klimato atšilimas / parengė Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 108-112. 

Klevas - lietuvio palydovas : [apie gražiausią Lietuvos medį] / Rimantas Grikevičius. - iliustr. // Mano namai. - 2002, Nr.10, p.40. 

Kodėl miške gera / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2008, gruod. 27, priedas "Šeštadienis", p. 8. 

Kokį Lietuvos miškų ūkį 1948 metais planavo miškininkai tremtyje? / Rimantas Grikevičius. – Portr. // Tėviškės gamta. – 2006, rugsėjis (Nr. 9), p. 3. 

Kuo serga miškai / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2007, saus. 23, p. 9, 15. 

Laima Joana Bartuktė-Liorentienė : (1929-03-24 - 2004-03-27) / Rimantas Grikevičius. – Portr. // Mūsų girios. – 2004, Nr. 4, p. 30. 

Lietuvių etimologinės sakmės miško tematika / parengė Rimantas Grikevičius. – Iliustr. – Rec. leid.: Kadaise ir akmenys augo / [sudarė Edita Korzonaitė. Kaunas : Šviesa, 2007 // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 128-130. 

"Lietuvos girių ir medžioklės istorija" / Rimantas Grikevičius. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – 2007, kovo 15, p. 1, 8. 

Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metis / parengė Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 180-185. 

Medis mieste kai kam tik stulpas / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Mūsų girios. – 2004, Nr. 6, p. 12. 

Medis mieste: stulpas ar oazė gyvybei? / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. –2004, kovo 25, p. 8. 

Medžiai miesto želdinime / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2003, vasaris, p. 5. 

Medžių genėjimas - atsakingas ir kruopštus darbas / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2003, kovas, p. 3. 

Miškams paskirtas gyvenimas : nusipelniusiam Lietuvos miškininkui Jonui Simaičiui - 80 / Rimantas Grikevičius // Tėviškės gamta. – 2004, liepa (Nr. 7), p. 5. 

Miškas brangiausias nacionalinis turtas - atliekoms ir šiukšlėms ten ne vieta / Rimantas Grikevičius // Tėviškės gamta. – 2007, balandis (Nr. 4), p. 3. 

Mišką reikia saugoti / Rimantas Grikevičius // Žaliasis pasaulis. – 2009, rugs. 3, p. 1, 10. 

Miškininkas Algirdas Matulionis / parengė Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2008, balandis (Nr. 4), p. 5. 

Miškuose - gyvybę gelbstintys augalai / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Baltijos miškai ir mediena. – 2006, Nr. 3, p. 72. 

Natrio chlorido druska - želdinių priešas / Rimantas Grikevičius, Kristina Ulkienė ; parengė Jonas Vanagas. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2007, saus. 25, p. 10. 

(Ne)drengtinoji žaluma - kas ji? : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu Rimantu Grikevičiumi / užrašė] Augustas Uktveris. – Iliustr., portr. // Žaliasis pasaulis. – 2005, liep. 14, p. 1, 6-7, 12. 

Neįkainojamos gamtos dovanos žmogui : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu R. Grikevičiumi]. – Portr., iliustr. // Kaimo laikraštis. – 2009, rugpj. 22-28 (Nr. 34), p. 23. 

Nida - sielos atgaiva ir užuovėja / parengė Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 112-113. 

Nuostabus pelkių pasaulis / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 94-99. 

Pakelių želdiniai - trečiojo brolio vietoje : važiuodami Lietuvos keliais, kol kas negalime didžiuotis puoselėjamu kraštovaizdžiu / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2009, rugpj. 12, p. 7-8. 

Paprastasis kadagys / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2003, sausis, p. 5. 

Paslaptingas grybų gyvenimas. – Iliustr. // Savaitė su TV. – 2011, Nr. 38 (rugs. 21), p. 28-29. 

Prieš 30 metų / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Mūsų girios. – 2004, Nr. 2, p. 28. 

"Prisiglausiu prie medžio…" : poeto Eduardo Mieželaičio 90-mečiui / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2009, rugsėjis (Nr. 9), p. 7. 

Profesoriaus V. Čepinskio mintys / parengė Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 114-115 

Rekreacinės paskirties želdynų ir agrarinių teritorijų želdinių tvarkymo ir apsaugos teisiniai aspektai ir savivaldybių (Druskininkų, Kupiškio, Utenos) patirtis tvarkant želdynus / Rimantas Grikevičius // Priemiesčio miškų, rekreacinių ir agrarinių teritorijų želdynų ir želdinių tvarkymas ir apsauga / Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija, Generalinė miškų urėdija, Draugija "Žaliuojanti Vilnija". – Vilnius : Petro ofsetas, 2009. – P. 5-9. 

Rykantų (Viktoro Bergo) ąžuolas / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2005, sausis (Nr. 1), p. 7. 

Rytojaus miškais reikia rūpintis šiandien : [pokalbis su Vilniaus miškų urėdijos Juodšilių girininkijos girininku Genadijumi Morozu / užrašė] Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2009, balandis (Nr. 4), p. 5. 

Sekvojų nacionaliniame parke (JAV, Kalifornija) auga aukščiausi pasaulyje medžiai / parengė Rimantas Grikienis // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 91. 

Sengirės - išminties šaltinis / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2005, lapkritis (Nr. 11), p. 4. 

Sodybos biologinė įvairovė / Rimantas Grikevičius // Valstiečių laikraštis. – 2007, birž. 12, p. 10, 12. 

Sodybos biologinė įvairovė / Rimantas Grikevičius // Valstiečių žinios. – 2007, birž. 30, p. 5. 

Šakninė pintis - daug žalos miškams darantis grybas : miškų sanitarinė apsauga / parengė Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2007, kovas (Nr. 3), p. 4.

Šiukščių kaimui - 735 metai : Iš krašto istorijos / Rimantas Grikevičius // Zarasų kraštas. - 2004, vas. 3, p. 2, 4.

Tirpsta metai, lyg snaigės, tačiau… : miškinininkų veiklos ir gyvenimo puslapiai / Rimantas Grikevičius. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – 2007, gruod. 20, p. 10-11. 

Vaizdinga kaimo sodybos aplinka - didelis turtas / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2006, gruod. 12, p. 9, 13. 

"Valstybinių miškų privatizuoti nereikia" / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2007, sausis (Nr. 1), p. 4. 

Vandenys miškų prieglobstyje / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Miškas ir mes. – 2008/09, p. 222-225. 

Vilniaus universiteto botanikos sodui 225 metai / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2007, balandis (Nr. 4), p. 4. 

Želdinių tvarkymo aktualijos [Klaipėdoje] / Rimantas Grikevičius // Klaipėda. – 2003, bal. 3, p. 29. 

Želdynai urbanizuotame pasaulyje / Rimantas Grikevičius. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2004, kovas (Nr. 3), p. 3. 

Želdynų įstatymas - kraštovaizdžio ir gyvenimo kokybei : aplinkosauga / Irma Dubovičienė ; [su Aplinkos ministerijos pirmininko pavaduotojo R. Grikevičiaus pasisakymu]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2007, spal. 2, p. 28. 

Žemėje Utenos ąžuolai žaliuos / Rimantas Grikevičius // Tėviškės gamta. – 2006, spalis (Nr. 10), p. 3. 

Recenzijos 

Dovana mylintiems gamtą : [recenzija] / Jūratė Rečiūnienė. – Faks. – Rec. kn.: Miškas ir mes 2004 / sudarytojas R. Grikevičius. Vilnius : Žaliosios girios, 2003 // Žalioji Lietuva. – 2003, gruodis (Nr. 21), p. 4. 

Knyga ne tik apie mišką : [recenzija] / Gediminas Isokas. – Iliustr. – Rec. leid.: Nuostabusis miškas / [Rimantas Grikevičius. [Vilnius : Petro ofsetas, 2009] // Mūsų girios. – 2010, Nr. 3, p. 34. 

"Nuostabusis miškas" : [recenzija] / Raimonda Karnackaitė. – Iliustr. – Rec. leid.: Nuostabusis miškas / [Rimantas Grikevičius. [Vilnius : Petro ofsetas, 2009] // Tėviškės gamta. – 2010, gegužė (Nr. 5), p. 9. 

[Recenzija] / Aldona Kvėdarienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Miškas ir mes. Vilnius : Žaliosios girios, 2003- // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, bal. 3. 

[Recenzija] / Nijolė Nausėdienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Miškas ir mes. Vilnius : Žaliosios girios, 2003-. 2006. 2005 // Draugas. – 2006, saus. 25, p. 10. 

Apie jį 

Apie medį, žmogų ir… jo parašą : [pokalbis su miškininku, Viktoro Bergo premijos laureatu R. Grikevičiumi]. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – 2009, geg. 21, p. 9, 12. 

Aplinkos ministerija: ES lėšos naujiems vandentiekio ir nuotekų tinklams, moderniems sąvartynams / Vytautas Žeimantas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, gruod. 12, p. 1, 3. 

Ar išsaugosime kraštovaizdžio paveldą? / Rasa Velijevaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2007, lapkr. 20, p. 22, 23. 

"Aš tik miške jaučiuos iš tikro laisvas" / Rimantas Grikevičius ; [su prierašu apie autorių]. – Bibliogr. išnašose // Eduardas Mieželaitis: post scriptum / sudarė Vladas Braziūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2008]. – P. 227-229. 

Atsisveikinus su gamtos bičiuliu : Pranas Rimantas Grikevičius : 1939 05 19-2009 09 25 / Gediminas Isokas. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – 2009, spalis (Nr. 10), p. 8. 

Aukščiausia išmintis - gamtos tvarkos pažinimas : šiųmetinis V. Bergo premijos laureatas R. Grikevičius atsako į "Lietuvos aido" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Vytauto Žeimanto klausimus. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2003, birž. 5, p. 9. 

Grybavimo sezonui įpusėjus : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu R. Grikevičiumi] / kalbėjosi Marijona Varneckienė. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – 2008, rugs. 11, p. 1, 8. 

Grybavimo sezonui įpusėjus : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyr. specialistu R. Grikevičiumi / kalbėjosi] Polikarpas Ragožis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2008, rugs. 11, p. 22. 

Grikevičius Rimantas (g.1939 05.19 ) // Kas yra kas Lietuvoje. - Vilnius : Politika, 1993-. - 97/98, P. 258. 

Kodėl miškas toks artimas lietuvio pasaulėjautai? / Vytautas Žeimantas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, bal. 14, p. 11. 

Kokiu oru kvėpuojame, koks mūsų upių ir ežerų vanduo? / Vytautas Žeimantas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, geg. 26, p. 1, 4. 

Metus skaičiuoja žmogus ir medis: [apie miškininko R. Grikevičiaus knygos "Miškas ir mes 2004" pristatymą Generalinėje miškų urėdijoje] / Aldona Kvedarienė. – Iliustr. // Respublika. – 2003, gruod. 17, p. 29. 

Mintys apie žmogaus savijautą, sielą ir … : [recenzija] / Gediminas Isokas. – Iliustr. – Rec. leid.: Geros savijautos patarimaiMintys apie sielą, Kūrėją ir anapusinį gyvenimą / sudarytojas ir autorius Rimantas Grikevičius. [Vilnius : Petro ofsetas, 2009] // Mūsų girios. – 2009, Nr. 11, p. 34. 

Miško prieglobstis žadina kūrybą ir gamtosaugos idėjas / Irena Požėlienė ; autorės nuotr. – Iliustr. – Turinys: Paauglė pabėgdavo… Miško terapija ; Miškas - neišsenkantis kūrybos šaltinis ; Ekspozicijai - erdvės po atviru dangumi ; Australietiški motyvai batika ant odos ; Tarsi Šagrenės oda… Perspektyvoje - ekologinė teisė ; Gamtosaugininko pamokos // Švenčionių kraštas. – 2010, rugs. 4, p. 1, 3. 

(Ne)drengtinoji žaluma - kas ji? : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu Rimantu Grikevičiumi / užrašė] Augustas Uktveris. – Iliustr., portr. // Žaliasis pasaulis. – 2005, liep. 14, p. 1, 6-7, 12. 

Neįkainojamas palikimas : bičiulį prisimenant / Irena Šalkauskienė. – Iliustr. // Miškas ir mes. – [2010], p. 10-11. 

Neįkainojamos gamtos dovanos žmogui : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiuoju specialistu R. Grikevičiumi]. – 
Portr., iliustr. // Kaimo laikraštis. – 2009, rugpj. 22-28 (Nr. 34), p. 23. 

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena, kuri pažymėta jau 33 kartą. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2005, birž. 9, p. 1, 10. 

Pranas Rimantas Grikevičius 1939-05 19 - 2009 09 25 : [miškininkas, gamtosaugininkas, ekologas : nekrologas]. – Iliustr. // Mūsų girios. – 2009, Nr. 10, p. 34. 

Stiprybės aruodai - medžių paunksnėje : [apie Aplinkos ministerijos Gamtos išteklių skyriaus vyriausiąjį specialistą Rimantą Grikevičių] / Aistė Stankevičienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2009, rugpj. 18, p. 16. 

Viktoro Bergo premija įteikta miškininkams : [apie premijos įteikimą Kretingos miškų urėdijos Šventosios girininkijos girininkui R.A. Kvikliui ir Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiajam specialistui P.R. Grikevičiui] // Žalioji Lietuva. – 2003, birželis (Nr. 11), p. 3. 

"Žaliosios girios" - įtaigiai apie Lietuvos gamtą, miškus ir miškininkus / Vytautas Žeimantas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, vas. 12, p. 7. 

Želdynų įstatymas - priešnuodis juos naikinančiam virusui / Aldona Deltuvaitė. – Iliustr. // Ekstra. – 2007, Nr. 31 (rugpj. 6-12), p. 48-49. 

Сохраним ли мы ландшафтное наследие?: [apie Vilniaus savivaldybės įmonės "Vilniaus planas" parengtą Sereikiškių parko rekonstrukcijos projektą] / Раса Велиевайте. – Iliustr. // Республика. – 2007, 23 нояб., p. 7.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas