Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vladai Stankūnienei - 65

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos
Children and family : Lithuania'98 / [Vlada Stankūnienė, Gailė Dapšienė, Regina Deveikytė, Boguslavas Gruževskis, Žibartas Jackūnas, Domantas Jasilionis, Vytautas Jonaitis, Algimantas Mitrikas, Violeta Naskauskienė, Ilona Svirskaitė, Vytautas Usonis, Apolinaras Zaborskis] ; UNICEF. – [Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas], 1998 (Vilnius : Mokslo aidai). – 101, [1] p 

Demografija ir mes : informacinis biuletenis / Demografinių tyrimų institutas ; redaktorės Aušra Maslauskaitė, Vlada Stankūnienė. – Nr. 1 (2011)-. – Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centro Demografinių tyrimų institutas, 2011-. – 30 cm 

Demografinių procesų valdymas: teorija ir patyrimas : habilitacinis darbas : socialiniai mokslai, vadyba / Vladislava Stankūnienė ; Lietuvos Respublika, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. – Vilnius : Technika, 1995 (Vilnius : Baltijos kopija). – 142, [1] p. : diagr., schem.
Family policy in Lithuania : principles and actions / Lithuanian institute of philosophy and sociology ; [edited by Vlada Stankūnienė]. – Vilnius : Lithuanian institute of philosophy and sociology, 1996. – 28 p. 

Gimstamumas ir šeima: biografinis požiūris / Vlada Stankūnienė, Marė Baublytė, Vida Kanopienė, Sarmitė Mikulionienė ; Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. – Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1999 (Vilnius : Mokslo aidai). – 109 p. : brėž. ; 29 cm 

Gyventojų studijos / Lietuvos socialinių tyrimų centras. Demografinių tyrimų institutas ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Vlada Stankūnienė … [et al.]. – Nr. 1 (2011)-. – Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2011-. – 25 cm 

Lietuva Europos Sąjungoje : pirmieji metai / [V. Gaidys, M. Gedvilaitė, A. Jasilionienė, V. Kasparavičienė, E. Kocai, E. Krukauskienė, R. Lazutka, D. Liutikas, G. Maniukaitė, I. Matonytė, A.V. Matulionis, D. Mikulėnaitė, A. Novelskaitė, K. Rybakova, D. Skučienė, V. Stankūnienė, L. Šumskaitė, V. Tretjakova, I. Trinkūnienė, A. Vosyliūtė, L. Žalimienė, V. Žilinskaitė ; redakcinė kolegija: R. Lazutka … [et al.] ; Socialinių tyrimų institutas. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2005 (Švenčionys : Firidas). – 147, [1] p. : diagr. ; 30 cm 

Lietuva stojant į Europos Sąjungą [Elektroninis išteklius] : ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė / Socialinis tyrimų institutas ; [pranešimo autoriai L. Andrejeva, V. Beresnevičiūtė, A. Čiužas … [et al.] ; redakcinė kolegija R. Lazutka, A.V. Matulionis, V. Stankūnienė]. – Vilnius : Socialinis tyrimų institutas, 2004

Lietuva stojant į Europos Sąjungą : ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė / Socialinių tyrimų institutas ; [pranešimo autoriai L. Andrejeva, V. Beresnevičiūtė, A. Čiužas, V. Gaidys, I. Gečienė, A. Goštautas, A. Ignatonytė, A. Jasilionienė, D. Jasilionis, N. Kasatkina, V. Kasparavičienė, E. Kocai, E. Krukauskienė, L. Kublickienė, L. Kuzmickaitė, V. Kvedaras, R. Lazutka, T. Leončikas, A. Lipnevič, G. Maniukaitė, I. Matonytė, G. Matulienė, A.V. Matulionis, S. Mikulionienė, A.A. Mitrikas, A. Novelskaitė, S. Rapoportas, A. Sipavičienė, D. Skučienė, V. Stankūnienė, E.K. Sviklas, E. Šliavaitė, I. Šutinienė, J. Trinkūnas, I. Trinkūnienė, A. Vosyliūtė, I. Žalimienė, V. Žilinskaitė ; redakcinė kolegija: R. Lazutka … [et al.]. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2004 (Vilnius : Mokslo aidai). – 181, [1] p. : schem. ; 29 cm 

Lietuvos demografinės raidos iššūkiai / Vlada Stankūnienė, Domantas Jasilionis, Sarmitė Mikulionienė, Audra Sipavičienė ; [atsakinga redaktorė ir sudarytoja Vlada Stankūnienė] ; Socialinių tyrimų institutas. Demografinių tyrimų centras. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2007 (Vilnius : Mokslo aidai). – 93, [1] p. : diagr. ; 24 cm 

Lietuvos demografiniai pokyčiai ir gyventojų politika = Demographic changes and population policy in Lithuania / Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ; redkolegija: V. Stankūnienė (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos inst., 1995 (Baltijos kopija). – 278 p. : iliustr. 

Lietuvos demografiniai pokyčiai ir gyventojų politika = Demographic changes and population policy in Lithuania / Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ; redkolegija: V. Stankūnienė (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos inst., 1995 (Baltijos kopija). – 278 p. : iliustr. 

Lietuvos gyventojai: 1990-2000 [Elektroninis išteklius] / Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Demografinių tyrimų centras ; [atsakinga redaktorė Vlada Stankūnienė ; sudarytoja Sarmitė Mikulionienė]. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2004 Antr. iš Socialinių tyrimų instituto tinklalapio. – Santr. angl. – Elektron. spausdinto leid. versija. – Orig. išl.: Vilnius: LFSI, 2002. – Sistemos reikalavimai: Adobe Acrobat Reader. – Elektroninis išteklius saugomas Lietuvos elektroninių išteklių archyve 

Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida = Population of Lithuania: composition and demographic development / Lietuvos statistikos departamentas [prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės], Socialinių tyrimų institutas ; [sudarytoja V. Stankūnienė]. – Vilnius : Statistikos departamentas, 2006 (Vilnius : SD). – 177, [1] p. : iliustr., diagr. ; 30 cm 

Lietuvos gyventojų politikos metmenys : kartų ir lyčių tyrimo pamokos : [mokslo studija] / Lietuvos socialinių tyrimų centras ; [sudarytoja Vlada Stankūnienė ; rengė Margarita Gedvilaitė-Kordušienė, Domantas Jasilionis, Vylius Leonavičius, Jolanta Reingardė, Audra Sipavičienė, Vlada Stankūnienė, Marė Baublytė]. – Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2010 (Vilnius : Firidas). – 58, [1] p. : diagr. ; 24 cm 

Lietuvos gyventojų politikos strategijos metmenys / [V. Stankūnienė, R. Lazutka, A. Sipavičienė, S. Mikulionienė, A. Maslauskaitė, A. Jasilionienė, N.Večkienė, [J.] Eidukevičiūtė, G. Šeibokienė, I. Gečienė, V. Klimas, A.A. Mitrikas, L. Žalimienė, L. Andrejeva, D. Skučienė, V. Leonavičius, D. Jasilionis, J. Vidickas, L. Petraitytė ; atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Vlada Stankūnienė] ; Socialinių tyrimų institutas. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2004 (Vilnius : Mokslo aidai). – 146, [1] p. : diagr. ; 29 cm 

Lietuvos gyventojų politikos strategijos metmenys [Elektroninis išteklius] / Socialinių tyrimų institutas ; [V. Stankūnienė, R. Lazutka, A. Sipavičienė, S. Mikulionienė, A. Maslauskaitė, A. Jasilionienė, N.Večkienė, [J.] Eidukevičiūtė, G. Šeibokienė, I. Gečienė, V. Klimas, A.A. Mitrikas, L. Žalimienė, L. Andrejeva, D. Skučienė, V. Leonavičius, D. Jasilionis, J. Vidickas, L. Petraitytė ; atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Vlada Stankūnienė]. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2005 

Lietuvos gyventojų prognozės, 2000-2020 = Population projections of Lithuania, 2000-2020 : [statistikos rinkinys] / Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ; [autoriai: Vlada Stankūnienė (vadovė) … [et al.] ; vertėjas: Alan Hendrixson]. – Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos inst., 1998. – 93 p. : lent. 

Lietuvos šeima : mokslinės-praktinės konferencijos "Lietuvos šeima: tradicijos ir ateitis", įvykusios Vilniuje 1994 m. spalio 25-26 d. d., medžiaga / red. Meilutė Taljūnaitė, Vlada Stankūnienė, Alina Žvinklienė. – Vilnius : Lietuvos Filosofijos ir Sociologijos Institutas, 1994-1995 [i. e. 1995] (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 275 p. : iliustr. 

Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės : [monografija / Vlada Stankūnienė, Marė Baublytė, Aušra Maslauskaitė, Liutauras Kraniauskas, Jolanta Reingardė, Sigita Kraniauskienė, Margarita Gedvilaitė-Kordušienė, Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė, Romas Lazutka, Vylius Leonavičius, Domantas Jasilionis ; atsakingos redaktorės ir sudarytojos Vlada Stankūnienė, Aušra Maslauskaitė] ; Socialinių tyrimų institutas. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2009 (Vilnius : Firidas). – 559, [1] p. : diagr. ; 25 cm 

Lietuvos šeimos ir gimstamumo tyrimas = Lithuanian family and fertility survey : standartinės lentelės ir pagrindiniai tyrimo duomenys / Vlada Stankūnienė, Marė Bablytė ; Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. – Vilnius : Lietuvos filos. ir sociol. inst., 1996. – 212 p. 

Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos / Strateginių studijų centras ir Pilietinės visuomenės institutas ; [sudarė Mantas Adomėnas, Arūnas Augustinaitis, Tomas Janeliūnas, Darius Kuolys, Egidijus Motieka]. – Vilnius : Versus aureus, [2007] (Kaunas : Aušra). – 439, [1] p. : diagr. ; 25 cm. – (Studijos) 

Mobility of scientists in Lithuania : internal and external brain drain / Petras Adlys … [et al.] ; ed. by Vlada Stankūnienė ; Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology. – Vilnius : Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, 1996 (Baltijos kopija). – 127, [23] p. : lent., diagr. 

Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas [Elektroninis išteklius] : kolektyvinė monografija / V. Stankūnienė, V. Eidukienė, B. Gruževskis, R. Jančaitytė, A. Mikalauskaitė, J. Paluckienė ; [redaktorių kolegija: V. Stankūnienė (atsakingoji redaktorė ir sudarytoja), B. Gruževskis, S. Mikulionienė] ; Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2004 

Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas : kolektyvinė monografija / V. Stankūnienė, V. Eidukienė, B. Gruževskis, R. Jančaitytė, A. Mikalauskaitė, J. Paluckienė ; [redaktorių kolegija: V. Stankūnienė (atsakingoji redaktorė ir sudarytoja) … [et al.] ; Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. – Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 2001 (Vilnius : Mokslo aidai). – 195, [1] p. ; 20 cm 

Parents and children, men and women in family and society : standard tabulations of generations and gender survey in Lithuania / Marė Baublytė, Vlada Stankūnienė ; Institute for Social Research. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2007-2008 [i.e. 2008] (Vilnius : Mokslo aidai). – 248, [1] p. ; 29 cm 

Regulation of demographic processes: theory and experience : abstract of habilitation work - DSc thesis : social sciences, management (6G) / Vladislava Stankūnienė ; Vilniaus technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 1995. – 28 p. 

Socio-economic status and living arrangements of older persons in Lithuania / Economic Commission for Europe ; prepared in cooperation with Sarmite Mikulioniene and Vlada Stankuniene Demographic Research Center of the Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, and Statistics Lithuania. – New-York ; Geneva : United Nations, 2003. – X, 113 p. : diagr., graf., lent. ; 30 cm 

Šeima abipus sienų : Lietuvos transnacionalinės šeimos genezė, funkcijos, raidos perspektyvos / Aušra Maslauskaitė, Vlada Stankūnienė ; Tarptautinė migracijos organizacija, Socialinių tyrimų institutas. – Vilnius : [Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras], 2007 (Vilnius : Mokslo aidai). – 229, [1] p. : diagr. ; 24 cm 

Šeima abipus sienų [Elektroninis išteklius] : Lietuvos transnacionalinės šeimos genezė, funkcijos, raidos perspektyvos / Aušra Maslauskaitė, Vlada Stankūnienė ; Tarptautinė migracijos organizacija, Socialinių tyrimų institutas. – Vilnius, 2007 

Šeima ir gimstamumas Lietuvoje / Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ; [redaktoriai: Vlada Stankūnienė (ats. redaktorė), Alfonsas Algimantas Mitrikas]. – Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1997. – 335 p. : lent. 

Šeima, vaikai, šeimos politika : modernėjimo prieštaros / Vlada Stankūnienė, Aiva Jasilionienė, Raminta Jančaitytė ; Socialinių tyrimų institutas, Demografinių tyrimų centras. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2005 (Vilnius : Mokslo aidai). – 275, [1] p. : diagr. ; 21 cm 

Šeimos politikos koncepcija : (projektas) / Filosofijos, sociologijos ir teisės inst. ; red. kol.: V. Stankūnienė (ats. red.) … [et al.]. – Vilnius : Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1995 (VTU). – 64 p. 

Šeimos revoliucija? : iššūkiai šeimos politikai / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Algimantas Alfonsas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė ; [atsakinga redaktorė ir sudarytoja Vlada Stankūnienė]. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003 (Vilnius : Mokslo aidai). – 387, [1] p. : diagr. ; 22 cm 

Tautinės tapatybės dramaturgija : lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje : monografija / Vilniaus pedagoginis universitetas ; [sudarytojai Romualdas Grigas, Libertas Klimka ; redakcinė kolegija: Romualdas Grigas (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : VPU l-kla). – 394 p. : diagr. ; 24 cm. – (Mokslinės monografijos : MM)

Tėvai ir vaikai, vyrai ir moterys šeimoje ir visuomenėje : kartų ir lyčių tyrimo standartinės lentelės / Marė Baublytė, Vlada Stankūnienė ; Socialinių tyrimų institutas. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2007-2008 [i.e. 2008] (Vilnius : Mokslo aidai). – 319, [1] p. ; 29 cm 

The Baltic countries: population, family and family policy : [monograph / Domantas Jasilionis, Aiva Jasilionienė, Vlada Stankūnienė, Audra Sipavičienė, Pārsla Eglīte, Luule Sakkeus, Allan Puur, Asta Põldma, Raimoda Juknienė, Mare Ainsaar, Iveta Pavlina, Aušra Maslauskaitė ; editors Vlada Stankūnienė, Domantas Jasilionis] ; Institute for Social Research. – Vilnius : Institute for Social Research, 2009 (Vilnius : Firidas). – 285, [1] p. : diagr. ; 24 cm 

The development of democracy in Baltic State : (materials of the 1st Conference "Baltic readings" held in Biržai, May 4-5, 2002) / Lithuanian Sociological Society ; [edited by Anelė Vosyliūtė]. – Vilnius : [Institute of Social Research], 2002. – 87 lap. ; 30 cm 

Vaikai ir šeima : Lietuva'98 / [Vlada Stankūnienė, Gailė Dapšienė, Regina Deveikytė, Boguslavas Gruževskis, Žibartas Jackūnas, Domantas Jasilionis, Vytautas Jonaitis, Algimantas Mitrikas, Violeta Naskauskienė, Ilona Svirskaitė, Vytautas Usonis, Apolinaras Zaborskis] ; UNICEF. – [Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas], 1998 (Vilnius : Mokslo aidai). – 35, [1] p. : lent. ; 30 cm

Straipsniai 

Apie gyventojų ir būstų surašymą - šį kartą tik rimtai : dabar vykstantis gyventojų ir būstų surašymas leis susidaryti išsamų šalies gyventojų socialinį demografinį portretą, kuris būtinas sprendžiant šiandienos uždavinius ir projektuojant ateitį. Tai yra atspirties taškas visoms gyvenimo sritims / Vlada Stankūnienė, Domantas Jasilionis. – Iliustr. // Veidas. – 2011, Nr. 14 (bal. 4), p. 28-29. 

Ar iš tikrųjų reikalingas Statistikos departamento priklausomybės keitimas? / Juozas Bagdonavičius, Jonas Čiulevičius, Algirdas Gaižutis, Boguslavas Gruževskis ir kt. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2009, geg. 15, priedas "Naujausios žinios", p. 1.
Bendrosios Lietuvos gimstamumo kitimo tendencijos: 1990-2010 m. / Vlada Stankūnienė. – Graf. – Bibliogr.: 3 pavad. // Demografija ir mes. – 2011, Nr. 4, p. 6-8.

Dėl emigracijos mažėja šalies gyventojų // XXI amžius. – 2011, geg. 20, p. 1, 7. 

Demografinė depresija ar naujas demografinės raidos modelis? / Vlada Stankūnienė, Domantas Jasilionis, Marė Baublytė. – Graf. – Bibliogr.: 11 pavad. // Demografija ir mes. 2011, Nr. 1, p. 1-3. 

Demografinės strategijos viražai : [Demografinių tyrimų instituto direktorės Vlados Stankūnienės pasakojimas / užrašė] Edita Gruiniūtė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – 2012, geg. 12-18 (Nr. 19), p. 15. 

Demografiniai pokyčiai ekonominių nestabilumų kontekste / Vlada Stankūnienė, Audra Sipavičienė, Domantas Jasilionis. – Diagr., graf., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 76 pavad. // Lietuvos socialinė raida. – Nr. 1 (2012), p. 23-53. 

Demografinio nuosmukio dėmenys: ar tai demografinės depresijos požymiai? / Vlada Stankūnienė, Domantas Jasilionis. – Diagr., pav. – Bibliogr.: 20 pavad. // Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. – 2011, p. 22-25. 

Didelio Lietuvos gyventojų mirtingumo problema: įvairių gyventojų grupių su elgsena susijusio mirtingumo skirtumai (3) / Domantas Jasilionis, Marė Baublytė, Vlada Stankūnienė. – Schem. – Bibliogr.: 6 pavad. // Demografija ir mes. – 2012, Nr. 7, p. 3-4. 

Didelio Lietuvos gyventojų mirtingumo problema: skirtingų gyventojų grupių skirtinga išgyvenimo tvarka (1) / Domantas Jasilionis, Vlada Stankūnienė. – Diagr. – Bibliogr.: 6 pavad. // Demografija ir mes. –2012, Nr. 5, p. 4-6. 

Differencess socioculturelles de mortalite en Lituanie : résultats d’un couplage des données de l’état civil et du recensement de 2001 / Domantas Jasilionis, Dalia Ambrozaitiene, Vladislava Stankuniene … [et al.] // Population (French Edition). – Vol. 62, iss. 4 (2007), p. 707-758. 

Educational inequalities in cancer incidence and mortality in Lithuania: a record linkage study / Giedre Smailyte, Domantas Jasilionis, Dalia Ambrozaitiene, Vlada Stankuniene // Cancer epidemiology: the international journal of cancer epidemiology, detection and prevention. –– Vol. 36, iss. 5 (2012), p. e279-e283. 

Ekonomikos ciklai "piešia" gimstamumo svyravimus / Vlada Stankūnienė, Aušra Maslauskaitė, Marė Baublytė. – Graf. – Bibliogr.: 12 pavad. // Demografija ir mes. – 2011, Nr. 1, p. 3-4. 

Gimstamumo kitimas Lietuvoje: nauji metodai - nauja informacija / Vlada Stankūnienė, Aiva Jasilionienė. – Graf. – Bibliogr.: 20 pavad. // Demografija ir mes. – 2011, Nr. 3, p. 1-4. 

Gyventojų surašymui pasibaigus / Vlada Stankūnienė. – Lent. – Bibliogr.: 2 pavad. // Demografija ir mes. – 2011, Nr. 2, p. 3-5. 

Intentions de fécondité et naissances en France, Lituanie et Russie / Laurence Charton, Sergej Surkov, Mare Baublyte, Vlada Stankuniene ; traduit de l’anglais par Laurence Charton. – Diagr., lent. – Bibliogr. str. gale // Revue d'études comparatives Est-Ouest. – Vol. 40, n° 3/4 (2009), p. 209-239. 

Išliksime ar išmirsime sovietiškai / Milda Kniežaitė ; [su Lietuvos socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro vadovės prof. V. Stankūnienės pasisakymu]. – Iliustr., graf. // Lietuvos žinios. – 2010, kovo 18, p. 1, 14-15. 

Ką žinome apie Lietuvos gyventojų emigracijos mastus? / Vlada Stankūnienė. – Graf. – Bibliogr.: 5 pavad. // Demografija ir mes. – 2011, Nr. 1, p. 6-7. 

Kas laukia Lietuvos ir lietuvių už horizonto? : su habilituota socialinių mokslų daktare, profesore, 2008 metų Valstybinės premijos laureate Vlada Stankūniene, vadovaujančia Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centrui / kalbasi žurnalistas Osvaldas Aleksa. – Iliustr. // Info tiltas. – 2008, bal. 24, p. 9, 11. 

Kas laukia mūsų už horizonto? : [pokalbis su socialinių mokslų daktare, 2008 metų Valstybinės premijos laureate V. Stankūniene apie demografinę padėtį Lietuvoje] / kalbasi Osvaldas Aleksa. – Portr. // Lietuvos žinios. –2008, bal. 19, p. 11. 

Kas naujo Lietuvos demografiniame pasaulyje / Vlada Stankūnienė, Domantas Jasilionis. – Diagr., graf. – Bibliogr.: 9 pavad. // Demografija ir mes. –2012, Nr. 5, p. 1-4. 

Ketiname turėti vis mažiau vaikų / Vlada Stankūnienė. – Lent. – Bibliogr.: 3 pavad. // Demografija ir mes. –2011, Nr. 2, p. 7-8. 

Kiek mūsų yra ir kiek bus? / Vlada Stankūnienė. – Iliustr. – Visuomenė // Naujos tėviškės žinios. –2011, liep. 20, p. 3. 

La transition vers de nouvelles formes d’union en France, en Lituanie et en Russie / Vlada Stankuniene, Ausra Maslauskaite, Mare Baublyte, Sergei Zakharov, Arnaud Régnier-Loilier ; traduit de l’anglais par Madeleine Tchimichkian. – Diagr., lent. – Bibliogr. str. gale // Revue d'études comparatives Est-Ouest. –Vol. 40, n° 3/4 (2009), p. 163-208. 

Le rôle de la famillle et de la société dans les solidarités intergénérationnelles : comparaison des opinions en France, Géorgie, Lituanie et Russie / Cécile Lefèvre, Vlada Stankuniene, Margarita Gedvilaite … [et al.]. – Diagr. – Bibliogr. str. gale ir išnašose // Revue d'études comparatives Est-Ouest. – Vol. 40, n° 3/4 (2009), p. 315-345. 

Les enfants après la séparation des parents en France, en Russie et en Lituanie : des relations différentes avec la mère et le père? / Arnaud Régnier-Loilier, Mare Baublyte, Vlada Stankuniene … [et al.]. – Diagr., lent. – Bibliogr. str. gale // Revue d'études comparatives Est-Ouest. – Vol. 40, n° 3/4 (2009), p. 63-98. 

Lietuva nyksta : jei demografinės tendencijos šalyje nesikeis, po pusantro šimto metų iš Lietuvos liks tik Panevėžys : [pokalbis su Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro vadove prof. Vlada Stankūniene / užrašė] Justinas Argustas. – Portr. // Balsas.lt savaitė. – 2010, liep. 19-25 (Nr. 26), p. 14. 

Lietuvai negresia išnykti / Vlada Stankūnienė. – Iliustr., diagr. // Lietuvos žinios. – 2011, geg. 16, p. 14-15. 

Lietuvių tautai gresia išnykimas / Irma Verbienė ; [su Demografinių tyrimų centro profesorės V. Stankūnienės komentaru]. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2004, rugs. 8, p. 5. 

Lietuvos demografinė situacija ir šeimos politika / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Alfonsas Algimantas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė // Šeimos revoliucija? / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Algimantas Alfonsas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003. – P. 13-35. 

Lietuvos demografinės krizės kontūrai / Vlada Stankūnienė. – Diagr., lent. – Bibliogr. išnašose // Tautinės tapatybės dramaturgija / Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. – P. 280-292. 

Lietuvos demografinis nuosmukis XX a. pabaigoje: demografinės pusiausvyros praradimas, krizė ar šokas? / Vladislava Stankūnienė. – Brėž. – Santr. angl. – Bibliogr.: 38 pavad. // Filosofija. Sociologija. – 2003, Nr. 2, p. 44-50. 

Lietuvos gyventojų (e)migracijos dvidešimtmetis: tarp laisvės rinktis ir išgyvenimo strategijos / Audra Sipavičienė, Vlada Stankūnienė. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 27 pavad. – Str. taip pat: Įvadas ; Gyventojų migracija: teorinis konstruktas ir gyvenimo realybė ; Kodėl žmonės migruoja? Migracijos priežastingumo teorinis diskursas ; Migracijos raida ir migracijos modelio modifikacijos Lietuvoje 1990 - 2010 m. ; Vietoj išvadų // Filosofija. Sociologija. – T. 22, Nr. 4 (2011), p. 323-333. 

Lietuvos gyventojų mirtingumas - socialinės ir ekonominės raidos atspindys? / Domantas Jasilionis, Vlada Stankūnienė. – Graf. – Bibliogr.: 9 pavad. // Demografija ir mes. –2011, Nr. 1, p. 4-6. 

Lietuvos gyventojų mirtingumo lygio ir mirties priežasčių struktūros prieštaringi pokyčiai / Vlada Stankūnienė, Domantas Jasilionis. – Diagr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 30 pavad. – Str. taip pat: Įvadas ; Mirtingumo kaitos nuoseklumai ir išimtys: teorinės įžvalgos ; Lietuvos gyventojų mirtingumo kaita: beveik pusė amžiaus išimties keliu ; Kas naujo Lietuvos gyventojų mirtingumo pokyčiuose 2000 - 2009 m.? ; Išvados // Filosofija. Sociologija. –T. 22, Nr. 4 (2011), p. 334-347.

Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumas / Domantas Jasilionis, Vlada Stankūnienė. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Geografijos metraštis. – T. 35(1/2) (2002), p. 193-199. 

Lietuvos tėčiai vaikams kasdien skiria po 2,5 valandos / Jurgita Laurinėnaitė. – Iliustr. // Veidas. –2009, Nr. 23, p. 52-53. 

Linked versus unlinked estimates of mortality and length of life by education and marital status : evidence from the first record linkage study in Lithuania / D. Jasilionis, V. Stankuniene, D. Ambrozaitiene … [et al.] // Social science & medicine. – Vol. 64, iss. 7 (2007), p. 1392-1406. 

Liūdnos demografinės perspektyvos : [pokalbis su demografe Vlada Stankūniene / kalbino] Danas Nagelė. – Iliustr. // Respublika. – 2012, vas. 6, p. 4. 

Mažo gimstamumo pasekmės ateities Lietuvos gyventojų skaičiaus ir struktūrų profiliams / Vlada Stankūnienė, Marė Baublytė. – Graf., diagr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Demografija ir mes. –Nr. 8 (2012), p. 1-3. 

Mūsų bus mažiau, bet mes neišnyksime / Vlada Stankūnienė. – Portr., iliustr. // Europos laiku. –2012, Nr. 19 (gruodis), p. 22-23. 

Parama šeimai, auginančiai vaikus: vertinimai ir lūkesčiai / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Alfonsas Algimantas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. – Pav., lent. // 
Šeimos revoliucija? / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Algimantas Alfonsas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003. – P. 158-211. 

Past and present patterns of family formation in Eastern Europe: Does Hajnal's delineation still matter? = Praeities ir dabarties šeimos formavimo modeliai Rytų Europoje: ar J. Hajnal linija vis dar reikšminga? / Allan Puur, Aušra Maslauskaitė, Leen Rahnu, Vlada Stankūnienė. – Iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 32 pavad. // Filosofija. Sociologija. –T. 23, Nr. 4 (2012), p. 256-265. 

Population changes, life expectancy and health. – Diagr., lent., žml. – Bibliogr.: 74 pavad. – Turinys: 2.1. Introduction / Mare Ainsaar. 2.2. Demographic costs of transition and the future of the Baltic states / Mare Ainsaar, Vlada Stankuniene. 2.3. Life expectancy and mortality - achievements and challenges / Juris Krumins. 2.4. Health care policy in the Baltic countries from 1990 to 2010 / Ain Aaviksoo, Riina Sikkut. 2.5. Summary / Mare Ainsaar // Estonian human development report. – 2010/2011, p. 44-68. 

Rahvastikumuutused, eluiga ja tervis. – Diagr., lent., žml. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – Turinys: 2.1. Sissejuhatus / Mare Ainsaar. 2.2. Siirdeaja demograafiline hind ja Baltikum tulevik / Mare Ainsaar, Vlada Stankuniene. 2.3. Eluiga ja suremus / Juris Krumins. 2.4.Tervishoiupoliitika Balti riikides 1990-2010 / Ain Aaviksoo, Riina Sikkut. 2.5. Kokkuvõte / Mare Ainsaar // Eesti inimarengu aruanne. –2010/2011, p. 44-68. 

Skyrybų priežastys Lietuvoje / Aušra Maslauskaitė , Aiva Jasilionienė, Domantas Jasilionis, Vlada Stankūnienė. – Graf. – Bibliogr.: 8 pavad. // Demografija ir mes. – 2011, Nr. 4, p. 4-6.
Sociocultural mortality differentials in Lithuania: results obtained by matching vital records with the 2001 census data / Domantas Jasilionis, Dalia Ambrozaitiene, Vlada Stankuniene … [et al.]. – Diagr., lent. – Bibliogr. str. gale // Population. – Vol. 62, iss. 4 (2007), p. 597-646. 

Su rūkymu ir alkoholio vartojimu susijusių piktybinių navikų rizikos diferenciacija pagal išsilavinimą Lietuvoje / Giedrė Smailytė, Agnė Krilavičiūtė, Domantas Jasilionis, Dalia Ambrozaitienė, Vlada Stankūnienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 29 pavad. // Visuomenės sveikata. – 2012, Nr. 1, p. 34-40. 

Sunkmečiu kūdikiai neplanuojami : [pokalbis su Demografinių tyrimų instituto direktore, habil. dr., prof. V. Stankūniene / užrašė] Irma Dubovičienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2010, rugpj. 4, p. 15. 

Šalies veide - vis daugiau raukšlių : [pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto profesore Vlada Stankūniene / kalbėjosi] Mantas Lapinskas. – Iliustr., portr. // Kauno diena. –2013, spal. 2, p. 1, 6. 

Šeima ir visuomenė: transformacijų iššūkiai / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Alfonsas Algimantas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė // Šeimos revoliucija? / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Algimantas Alfonsas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003. – P. 40-157. 

Šeima tradicijų ir realybės sandūroje : [pasisakymai] / parengė Giedrė Budvytienė. – Portr. – Aut.: Rima Baškienė, Vlada Stankūnienė, Margarita Jankauskaitė, Tomas Šalkauskas. – Ar Lietuva po Konstitucinio teismo nutarimo taps modernesnė? ; Neatsižvelgta į pokyčius ; Būtina rūpintis visais ; Nutarimas nustebino // Šeimininkė. –2011, Nr. 41(spal. 14-20), p. 4-5. 

Šeimos politikos poveikis gimstamumui. Ar jis yra? / Vlada Stankūnienė. – Bibliogr.: 9 pavad. // Demografija ir mes. – Nr. 9 (2013), p. 1-2. 

Šeimos transformacija Lietuvoje: požymiai ir veiksniai / Vladislava Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Alfonsas Algimantas Mitrikas. – Diagr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 26 pavad. // Filosofija. Sociologija. –2003, Nr. 2, p. 51-58 

Šviesa demografijos labirinte : [pokalbis su profesore, socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro vadove V. Stankūniene / kalbėjosi] Rūta Slušnytė. – Iliustr. // Viktoria. – 2008, Nr. 2, p. 34-39. 

Transformation of partnership formation in Eastem Europe: the legacy of the past demographic divide / Allan Puur, Leen Rahnu, Ausra Maslauskaite, Vlada Stankuniene, Sergei Zakharov. – Diagr., lent. – Bibliogr. str. gale // Journal of comparative family studies. –Vol. 43, iss. 3 (2012), p. 389-417. 

Trys milijonai. Realybė ar jau miražas? / Vlada Stankūnienė. – Diagr., lent. – Bibliogr.: 6 pavad. // Demografija ir mes. –2011, Nr. 2, p. 1-3.
V. Stankūnienė: "Lietuviai tikrai neišnyks" : [pokalbis su Demografinių tyrimų instituto direktore prof. V. Stankūniene / kalbėjosi] Giedrė Bolzanė. – Portr. // Veidas. –2012, Nr. 19 (geg. 7), p. 23. 

Vyresnio amžiaus žmonių socialinė apsauga: darbas, pensija ir parama / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, A A Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. – Lent. // Šeimos revoliucija? / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Algimantas Alfonsas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. – Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003. – P. 212-274. 

Печальные перспективы демографии : [беседа с демографом проф.В. Станкунене] / беседовал Данас Нагяле. – Iliustr. // Республика. –2012, 7 февр., p. 4.

Apie ją

2013 metų savivaldybių reitingas : mūsų šalis - sparčiausiai nykstanti gyventojų skaičiumi ne tik Europoje, bet jau ir pasaulyje. Net 45 proc. visos mūsų šalies teritorijos jau dabar apgyvendinta retai arba labai retai - viename kvadratiniame kilometre tegyvena nuo 1,5 iki 12,5 žmogaus. Net 4200 buvusių apystambių savivaldybių gyvenviečių ištuštėjo, jose neliko nė vieno gyventojo. Prognozuojama, kad jau apie 2030 m. mūsų gali likti vos du milijonai / Jonė Kučinskaitė, Rasa Kairienė. – Iliustr., diagr., lent., žml. // Veidas. –2013, Nr. 38 (rugs. 16), p. 26-31. 

7 milijardams gyventojų Žemėje bus per ankšta / Astra Petkūnaitė. – Iliustr., graf. // Vakaro žinios. –2011, spal. 22, p. 1, 2 - 3. 

Ar pakankamos prielaidos šeimos politikos revoliucijai? : [recenzija] / Dalija Snieškienė. – Rec. leid.: Šeimos revoliucija? / Vlada Stankūnienė, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Algimantas Alfonsas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003 // Sociologija. Mintis ir veiksmas. –2004, Nr. 3, p. 113-116. 

Daug skyrybų - ne staigmena / Dalia Gudavičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, birž. 19, p. 3. 

Demografinės prietemos / Audrė Srėbalienė. – Iliustr. // Ekstra. –2004, lapkr. 2-7 (Nr. 43), p. 22-27. 

Demografinės strategijos viražai : [Demografinių tyrimų instituto direktorės Vlados Stankūnienės pasakojimas / užrašė] Edita Gruiniūtė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – 2012, geg. 12-18 (Nr. 19), p. 15. 

Demografiniai pjūviai Lietuvai gelbėti / Milda Kniežaitė. – Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. –2010, birž. 14, p. 14-15. 

Dvejus metus rojus, o paskui - pražūtis? / Vaida Kalinkaitė, Gabija Sabaliauskaitė. – Iliustr., diagr. // Vilniaus diena. –2013, lapkr. 14-20, p. 15. 

Dvejus metus rojus, o paskui - pražūtis? / Vaida Kalinkaitė, Gabija Sabaliauskaitė. – Iliustr., diagr. // Kauno diena. –2013, lapkr. 14, p. 8. 

Egocentriškas požiūris ir įsikalbėta verslumo stoka / Ivona Žiemytė. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2006, vas. 22, p. 8. 

Gimstamumas: vieną vaiką turim, du minty : statistika rodo, kad pastaraisiais metais vaikų Lietuvoje gimė šiek tiek daugiau, bet demografai džiaugtis neskuba: gimstamumo lygis mūsų šalyje tebėra labai žemas. Jų vertinimu, tautai gresia išnykimas / Jolanta Vaitiekūnienė. – Iliustr. // Veidas. – 2010, Nr. 22 (geg. 31), p. 34-35. 

Išmokas ketina rėžti perpus / Martynas Čerkauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2010, birž. 16, p. 12. 

Kai mirtys žymi Lietuvos gerovės užribį / Milda Kniežaitė. – Iliustr., portr., diagr. // Lietuvos žinios. – 2012, kovo 29, p. 1, 12-13. 

Kam skambina varpai : Lietuvą, kaip ir visą Europą, kankina demografinė krizė. Jau penkiolika metų lietuvių gimsta mažiau negu miršta, tūkstančiai jaunų ir stiprių piliečių emigruoja, o beveik trečdalį šalies gyventojų sudarys pensinio amžiaus žmonės / Dalia Jazukevičiūtė. – Iliustr., diagr., lent. // Veidas. – ISSN 1392-5156. – 2006, Nr. 26 (birž. 29), p. 44-46. 

Kas laukia mūsų už horizonto? : [pokalbis su socialinių mokslų daktare, 2008 metų Valstybinės premijos laureate V. Stankūniene apie demografinę padėtį Lietuvoje] / kalbasi Osvaldas Aleksa. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2008, bal. 19, p. 11. 

Kas padėtų pakelti gimstamumo lygį Lietuvoje : pastaruosius dešimt metų gimstamumas Lietuvoje pamažu didėja, tačiau iš principo jis yra labai mažas ir neužtikrina kartų kaitos bei demografinės pusiausvyros. Kyla klausimas, ar esame priemonių, kaip gimstamumo lygį kilstelėti dar stipriau / Vaida Stoškuvienė. – Iliustr. // Veidas. –2013, Nr. 23 (birž. 3), p. 32-34. 

Kiek dar liko kuriančiųjų Lietuvos ūkį / Jonė Kučinskaitė. – Iliustr. // Veidas. – 2007, Nr. 30 (liep. 26), p. 27-29. 

Lietuva ir toliau nyks : per dešimtmetį Lietuvos gyventojų sumažėjo 12 proc.: ketvirtadalio netekome dėl neigiamos natūraliosios kaitos, o kitų - dėl emigracijos. Demografai aiškina, kodėl Lietuva ir toliau nyks / Vaida Stoškuvienė. – Diagr., lent., portr. // Veidas. Priedas. – 2012, Nr. 1, priedas "Prognozės 2012", p. 56-57. 

Lietuva nyksta : jei demografinės tendencijos šalyje nesikeis, po pusantro šimto metų iš Lietuvos liks tik Panevėžys : [pokalbis su Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro vadove prof. Vlada Stankūniene / užrašė] Justinas Argustas. – Portr. // Balsas.lt savaitė. – 2010, liep. 19-25 (Nr. 26), p. 14. 

Lietuva nyksta sparčiausiai Europoje / Danas Nagelė ; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. – 2011, birž. 21, p. 1, 3. 

Lietuvai negresia išnykti / Vlada Stankūnienė. – Iliustr., diagr. // Lietuvos žinios. – 2011, geg. 16, p. 14-15.

Lietuvos mokslas per 2007 metų nacionalinių mokslų premijų prizmę / Rokas Rudzikas. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, Nr. 4, p. 8-9, 20-23. 

Lietuvos mokslo premijų komisija praneša, kad 2007 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos… / Lietuvos mokslo premijų komisija // Mokslo Lietuva. – 2008, vas. 21, p. 3. 

Lietuvos pažangą stabdo sukimasis užburtame nepasitikėjimo rate : po dvidešimties nepriklausomybės metų nuo latvių, o ypač estų labiausiai skiriamės emigracijos mastais, pesimizmu ir kritiškumu valstybės institucijų atžvilgiu / Aušra Lėka. – Iliustr., diagr. // Veidas. – 2011, Nr. 48 (lapkr. 28), p. 18, 20. 

Lietuvos sveikatos sistema - prasčiausia Europoje, o Lietuva tapo skyrybų rekordininke / Vytautas Žeimantas // Lietuvos aidas. – 2006, liep. 14, priedas "Naujausios žinios", p. 4. 

Lietuvos vyrai gyvena trumpiausiai ES / Renata Baltrušaitytė. – Iliustr. // Veidas. – 2006, Nr. 48 (lapkr. 30), p. 18-22. 

Lietuvos vyrai ir moterys - lyg nutolę pasauliai / Asta Cibienė. – Iliustr. // Vilniaus diena. – 2009, geg. 15, p. 8-9. 

Mes išnyksime : sparčiai senėja visuomenė, kartų kaita - neužtikrinama / Edita Čepelytė ; Sauliaus Venckaus nuotr. – Graf. // Vakaro žinios. – 2012, lapkr. 15, p. 1, 3. 

Motinos išgirdo biologinį laikrodį / Dalia Gudavičiūtė. – Portr., lent. // Lietuvos rytas. – -2009, rugpj. 26, p. 5. 

Nykstantys lietuviai vaidina optimistus / Petras Balčiūnas ; Tado Adomavičiaus pieš. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2005, bal. 1, p. 1, 3. 

Pasaulio žemėlapis po 40metų: be Lietuvos / Ignas Jačauskas ; Vainiaus Kučio fotomontažas // Vakaro žinios. – 2010, rugpj. 7, p. 1, 2 - 3. 

Pavojingai senstanti visuomenė : per dvejus pastaruosius metus Lietuvos gyventojų sumažėjo ketvirčiu milijono / Giedrė Budvytienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, saus. 5, p. 17.
Premijos - už mokslo darbus // Lietuvos rytas. – 2008, vas. 6, p. 5. 

Rudenį klasės ir vėl tuštės / Rūta Juknevičiūtė. – Iliustr., portr. // Respublika. – 2013, liep. 19, p. 2. 

Santuoka šiuolaikiniam žmogui - vis dar išsigelbėjimas? : Europoje gerindami ištuokų rekordus primiršome, kad iš tiesų santuokai būtinas dėmesys ir nuolatinės pastangos / Kristina Kanišauskaitė-Šaltmerė. – Iliustr., portr., diagr., lent. // Veidas. – 2013, Nr. 35 (rugpj. 26), p. 34-37. 

Šeima ir politika prasilenkia. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, vas. 26, p. 5. 

Šeimos politika išsigimsta // Vilniaus diena. – 2008, geg. 2, p. 8. 

Šviesa demografijos labirinte : [pokalbis su profesore, socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro vadove V. Stankūniene / kalbėjosi] Rūta Slušnytė. – Iliustr. // Viktoria. – 2008, Nr. 2, p. 34-39. 

Vieneri metai ES - atradimai ir praradimai / Oksana Laurutytė. – Iliustr. // Šiauliai plius. – 2005, bal. 8, p. 5. 

Viengungių gausėjimo metas / Jurgita Laurinėnaitė. – Iliustr., portr. // Veidas. – 2007, Nr. 39 (rugs. 27), p. 44-45. 

Vyrai ir moterys - lyg nutolę pasauliai / Asta Cibienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, geg. 15, p. 12-13. 

Vyrai ir moterys - lyg nutolę pasauliai / Asta Cibienė ; [su gydytojo psichoterapeuto O. Lapino pasisakymu]. – Iliustr. – Rubrika: Šeima // Klaipėda. –2009, geg. 15, p. 12-13. 

XXI amžiaus šeima: nesusituokusi pora, auginanti vieną vaiką : tradicinė šeimos samprata per šį dešimtmetį stipriai pasikeitė. Dabar visuomenės nešokiruoja gyvenanti nesusituokusi pora, kuri augina vaikus, skyrybos nėra smerkiamos, palikuonių susilaukti tapo įprasta perkopus trisdešimtmetį / Vaida Stoškubienė. – Iliustr. // Veidas. – 2011, Nr. 19 (geg. 9), p. 44-45. 

Литва - край исчезающих мужчин / Рената Балтрушайтите // Обзор. –2006, 7-13 дек. (No. 49), p. 5.

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas