Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Meilei Kudarauskaitei - 90

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

 

Knygos

Ant karalių kelio : eilėraščių rinktinė jaunajam skaitytojui / Marija Meilė Kudarauskaitė.- Vilnius : Arka, [2002]

A vingri kalbos gaida : beletristiniai pasakojimai / Meilė Kudarauskaitė ; iliustravo Sigita Kišonaitė. - Vilnius : Vyturys, 1989. - 61, [1] p. : iliustr.

Būdravimai: [eilėraščiai]. – Utena: Utenos spaustuvė, 2012.

Juodoji Murulaukų diena : [pjesės] / LTSR kultūros ministerija, LTSR liaudies meno rūmai ; [ats. redaktorė M. Kudarauskaitė].- [Vilnius : s.n.], 1961 (Vilnius : LTSR liaudies meno rūmų rotatorinė) 77 p.

Istorijos iš pastalės: atminimai, priminimai. – Vilnius : Homo liber, 2018.

Kasdienė : eilėraščiai, 1997-2007 / Marija Meilė Kudarauskaitė.- Kaunas : Naujasis lankas : M. Kudarauskaitė, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko) 206, [1] p. ; 20 cm

Kęstaičių žemaičiai : vaizdai istorijos paraštėse / Marija Meilė Kudarauskaitė ; dail. S. Kišonaitė. - Vilnius : Lietuvių katalikų MA, 1993. - 44 p. : iliustr.

Mitra ir plunksna : vainikas vyskupui Motiejui Valančiui : [eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė.- [Klaipėda] : Druka, [2002] (Klaipėda : Druka) 31, [1] p.

Nuošalė: eilėraščiai. – Utena: Utenos spaustuvė, 2015.

Pažado žemės žybsniai : vizijos Evangelijos takuose, 1999-2001 : [poezija] / Marija Meilė Kudarauskaitė.- Vilnius : Katalikų pasaulis, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.) 63, [1] p. ; 22 cm

Po dangaus kepure : eilėraščiai / Meilė Kudarauskaitė ; iliustr. Irena Žemaitytė. - Vilnius : Vaga, 1982. - 31 p. : iliustr.

Rymojimai : eilėraščiai / Meilė Kudarauskaitė. - Vilnius : Vaga, 1979. - 101 p.

Sekunde smėlio karaliene, 1989-1997 : [eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė. - [Vilnius] : Arka, 1997. - 187, [4] p.

77 žodeliavimai: eilėraščiai, 2017–2020. – Vilnius : Homo liber, 2020.

Tako šviesa : eilėraščiai / Meilė Kudarauskaitė ; iliustr. G. Didelytė. - Vilnius : Vaga, 1984. - 84, [2] p. : iliustr.

Tik valandos gėlėta skiautė : rinktinė, 1972-2002 m. / Meilė Kudarauskaitė.- Klaipėda : Libra Memelensis, 2007 ([Kaunas] : Spindulys) 319, [1] p. : portr.

Vasaržiemis : pjesės mokyklai / Marija Meilė Kudarauskaitė.- Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko) 178, [2] p.

Vorų žemėlapiai : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė ; iliustravo Nijolė Meškauskienė. - Vilnius : Vaga, 1977. - 30 p. : iliustr.

Žodžio valanda : eilėraščiai / Meilė Kudarauskaitė ; iliustr. Gražina Didelytė. - Vilnius : Vaga, 1989. - 143 p. : iliustr.

Eilėraščiai spaudoje

ABC; Jeigu: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Genys.- 1983, Nr. 9, p. 2-3.

"Ačiū jums, medžiai…" : (iš ciklo "Gentkartės") : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris. –1990, p. 316-317.

"Ačiū jums, medžiai…" ; Sekunde, smėlio karaliene : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė ; [su prierašu apie autorę] // Aušra. –2005, Nr. 9, p. 18.

Anno Domini, 1993 : Kęstaičiai : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 193.

Anno domini - 1886 – vasara; [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Apžvalga - 1996, lapkr. 15-21 (Nr. 46), p. 7.

Ant pasaulio stogo: [ eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Genys.- 1982, Nr. 12, p. 5.

Ant "Singer" siuvamosios ; "Ant ko laikosi pasaulis?..." ; "Taip ruošias gyventi. Samčiu kabina..." ; "Kai Tu pasakysi, kas buvo gyvenimas..." ; "Neuždenk šulinio akies...": [eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Metai - 2002, Nr. 11, p. 57-59.

Ant spindulinio žirgo; Puntukas: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1973, rugpj. 15.

Apuolė : [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Kasdienė / Marija Meilė Kudarauskaitė. – Kaunas : Naujasis lankas : M. Kudarauskaitė, 2008. – P. 201.

„Ar girdi – tai aguonos barzda...“; Aido deivė; Šianakt šąla vyturiai; Metai kaip avelės basos; Baltasis karas: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Nemunas.- 1979, Nr. 3, p. 3.

"Ar jaučia gluosnis…" ; Psalmių maldos ; "Vaikščiosiu po žemę…" ; "Į kur tau bėgt…" ; "Vilties vertikalė…" ; "Su saule…" : [eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Varpai. – [Nr.] 17 (2003), p. 137-139.

Armonika: [eilėraštis skirtas L. Berniūno šviesiam atminimui] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė žemė.- 1980, rugpj. 9, p. 4.

Artėjimas; Ežero valandą ošiančią, drėgną: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Komjaunimo tiesa.- 1971, kovo 7.

"Ar visa jau yra įvykę…" ; "Dangus užrakintas…" : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris. –2009, p. 204.

Armėnijai atminti : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 131.

„Aš bijau būti verta viso to, kas dar gali įvyktį..“; užkeikimas; Pušis: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Literatūra ir menas.- 1967, rugpj. 30.

„Aš šį vakarą padžiausiu...“; Pavandeniui; „Ar nebylio žaibo sekundėj...“ : [ eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Jaunimo gretos.- 1974, Nr. 4, p. 17.

Atradinėjame save kaip Šlymanas Troją: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris.- V. : Vaga, 1989, p. 138.

Atsisveikinimas su Galilėja ; Nacir - Dievo kibirkštis ; Ain Karem - Vynuogyno šaltinis ; Miriam. Rūpestis ; Tyrų balsas ; Via dolorosa ; Piligrimai:[ eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Dienovidis - 2000, saus. 28, p. 11.

Aukštaitija; Nuotaka; Vasarvydžio vėjas: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Pergalė.- 1971, Nr. 9, p. 106-107.

Aukštaitijos naktis : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 227.

Ausylasis: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Šeima.- 1987, Nr. 5, p. 33.

Aušros Vartų Gailestingoji : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 307.

Baltos alyvos žydi ; Gaidgystės ; Pūkuotas traukinukas ; Rudens rytas ; Tamsi dienelė ; Zuikio skundas ; Pliumpų frantas : [eilėraščiai iš knygos "Ant karalių kelio"] / Meilė Kudarauskaitė ; Linos Baipšytės pieš. – Iliustr. // Mūsų žodis. –2004, rugs. 21, p. 4.

Betliejus : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 281.

Čia yra žemė: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Naujos knygos.- 1990, Nr. 3, p. 34-35.

Čia yra žemė : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Knygnešys.- 1990, Nr. 3, p. 34.

Čia yra žemė; "Rūkuoja, garuoja liepos naktis...":[ eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Švyturys - 1996, rugpj. 3, p. 5

Čia šaknys ir gyslos per gentį nutįsusios : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Dienovidis - 1994, Rugs. 16, p. 8.

Daina Neringai : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 55.

Didžioji valanda; Maršies kaltė; Grįžimas iš tremties: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tiesa.- 1990, geg. 5.

Dienos kelias; Rožiaveidė; Kur keliauja gėlė: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Genys.- 1972, Nr. 12, p. 14-15.

Dominikas Daračius iš Žvirblaičių : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 176.

Dubysos sąšauka : [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Kasdienė / Marija Meilė Kudarauskaitė. – Kaunas : Naujasis lankas : M. Kudarauskaitė, 2008. – P. 202.

Duona; Tvenkimosi akimirka: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Kalba Vilnius.- 1979, Nr. 17, p. 4.

Dvasios didvyrio ženklas : [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Švyturys - 2001, geg. 16, p. 1.

Dvasios didvyrio ženklas:[eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Valančiukas - 2001, lapkritis (Nr. 9), p. 1.

Dzūkijos gira : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 199.

Džiugėnų dvaro archyvo juodraštis (prancūziškai) su lietuviškom pastabom : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 182.

[Eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė ; [trumpos žinios apie autorę]. – Portr. – Turinys: "Ar atsiklausysiu…" ; "Iš lėto lašas tvenkias…" ; "Paveldo žarija, snūduriuok…" ; "Tėvo rankos…" ; Pranciškoniškai // Kretingos krašto žodžio meistrai / [sudarytojos Danutė Dunauskaitė, Virginija Rudavičienė, Daina Balčienė, Aldona Kerpytė]. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2004. – P. 18-23.

[Eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė ; Zenono Baltrušio nuotrauka // Nemunas. – 2005, rugs. 8-14 (Nr. ), p. 8.

[Eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Leninietis (Šiauliai).- 1981, bal. 23.

[Eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Žėrėk taikos saulute.- V.: Vyturys, 1986, p.104.

Evangelijos paraštėse: [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Sandora - 1999, Nr. 7/8, p. 52-53.

Geguži, ak žiedakury; Šermukšnis; Kai paliks tave pasaulis;Kur nuneši, laiko vėjau; Pribuk sarnuotą valandą: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Gimtoji žemė (Ukmergė).- 1979, gruod. 8.

Gentis: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Mūsų žodis (Skuodas).- 1973, geg. 26.

Gentis; Saulės ratas; Vidurnaktis; Pakeliui; Randu tave kaip vardą: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Nemunas.- 1971, Nr. 3, p. 16.

Giedros giesmės; Skaidrus yra dvasios prisikėlimas: [eilėraščiai] / Meilė kudarauskaitė // Tarybinė moteris.- 1981, Nr. 1, p. 17.

Giesmės Šventaragio slėniui : [eilėraščių ciklas] / Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris. – [19]86, p. 172-173

Ir parėjo Valančius į savo Nasrėnus : [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Švyturys. – 2015, vas. 4, p. 7.

Iš ciklo „Gentkartės“ : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // „Poezijos pavasaris 90“ .- V. :Vaga, 1990, p. 316.

Iš ciklo „Patarnavimai karaliui“: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvių meilės lyrika.- V.: Vaga, 1989, p. 266.

Iš ciklo „Patarnavimai karaliui“: Pozuotoja; Pakeleivė; Pabudimai; Kuo tave apgaubti, meile...“ : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Kultūros barai.- 1982, Nr. 8, p. 61.

Iš „Patarnavimų karaliui“: Iliuziuanistė; Karaliaus duktė: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Literatūra ir menas.- 1982, kovo 6, p. 11.

"Išeikim į gilųjį medžių pasaulį...": [eilėrštis] / Meilė Kudarauskaitė // Dienovidis - 1996, rugs. 20, p. 1.

Iš marių miglos –gėlynai virš kopų: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tiesa.- 1983, rugs. 9.

Į ten, kas galėjo įvykt; Tu mane, kaip paupio geldutę: [ eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Komjaunimo tiesa.- 1967, geg. 21.

Judo medis : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 315.

Kaip tos drebulės išstovi: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Švyturys.- 1970, Nr. 21, p. 9.

"Kai žodžių sielos ima šviest …" ; "Tai gražiai praeina mūsų kūnai …" ; "Tai AŠ - pasaulių žolės žalias žiogas …" ; "Diena, tvaskesio pilnoji …" ; "Dilgėlės šaknų miege …" ; "Pušis šiurena rūpestingai …" ; "Sustyguok mane teisybei …" ; "Ar atsiklausysiu, ar atsigrožėsiu …" : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė ; [su prierašu apie autorę]. – Iliustr. // Poezijos almanachas, 2005 / sudarė Sigitas Birgelis. – Punskas : Aušra, 2005. – P. 34-43, 94.

Kalnalio varpas; 2.Verbos; 3.Palaiminimai: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Pajūrio naujienos - 1995, Vas. 28, p. 2.

Karalienė iš Žemaitijos : iš ciklo "Patarnavimai karaliui" : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė. – Iliustr. // Lietuvių meilės lyrika / red. komis.: V. Kubilius (pirm) … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1989. – P. 266.

Karo pėdos: Pirmoji meilė; Lydi brolius; Kario atminimas; Ugniavietė; Ant tėviškės slenksčio: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Žvaigždutė.- 1980, Nr. 2, p. 2.

Kelionė į Tolminkiemį : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 106-108.

Kelionė į Tolinkiemį: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // B. Aleksandravičius. Donelaitis ir mes.- V.: Mintis, 1989, p. 148-149.

Kelionė į Tolinkiemį: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tėvynė (Panevėžys).- 1981, birž. 13.

Kelionė į Tolinkiemį: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinis mokytojas.- 1981, kovo 27.

Kęstaičių žemaičiai. 1993 : [eilėraščių ciklas] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 174-196.

Kovas; Gražiai vakarok; mūsų žodžių kuokšteli; Tako šviesa: [eilėraščiai] Meilė Kudarauskaitė // Naujos knygos.- 1983, Nr. 3, p. 30-31.

Kovas: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Genys.- 1975, Nr. 3, p. 2.

Kovo 11-oji : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 210.

Kuprinė: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė žemė.- 1978, lapkr. 17.

Kuprinė; Metūgiai; Saulėlydis; Ūksmė: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1979, gruod. 1.

Kur tu laike?: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Šeima.- 1987, Nr. 1, p. 43.

Lauktuvės iš Alžyro: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Genys.- 1972, Nr. 1, p. 3.

Laukimas; Heterų pašnekesiai; Sena fotografija; Laimingas sekmadienis: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Pergalė.- 1981, Nr. 3, p. 60-61.

Leningradas; Našlės; Subatvakaris; Pratisą ilgesį – vėjo plaukimą: [ eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Literatūra ir menas.- 1973, kovo 24, p. 7.

Lietuvos vardas : rašo rajono literatai ir svečiai : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė. – Rubrika: Poezijos bangelė. – Turinys: Nesumindomoji // Švyturys. – 2005, spal. 29, p. 6.

„Lyg nieko iš tikro nevyksta…“ ; Aukštaitija ; „Brendu į medžių miegą…“ ; „Juk troškai įrašyti savo lemtį…“ : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris. - 2021, p. 32–34.

Lyg vestų tėvas : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2010, kovo 6, p. 1.

Lūkesčio metamorfozės: [eilėraštis] / Marija Kudarauskaitė // Nemūnas.- 1981, Nr. 12, p. 7.

Mama; Senoliai: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Komjaunimo tiesa.- 1973, liep. 6.

Mamos atmintys ; "Jau šmėkšonių pilnas buvimas…" ; "Aptverdinsiu rytą…" ; "Sminga degančios strėlės…" ; "Leiski šiai įtampai spengti…" : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris. –2010, p. 78-79.

Man baisiai reikalinga; Toli šįvakar mano žalias, įsidūzgęs miestas; Vagystė:[ eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Kultūros barai.- 1967, Nr. 5, p. 43.

Margiriškoji : Vilnius, 1991 : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 196.

Margiriškoji : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Zarasų kraštas - 1996, saus. 12, p. 1.

Marija iš Magdalos ; Magdalena : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 311-312.

Merkinės milžinkapis : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 203.

Milžinkapis: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Dienovidis - 1994, Gruod. 16, p. 8.

Mindauginės : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-8490. – 2016, liep.5, p.1.

Mitra ir plunksna. 2002 : vainikas Motiejui Valančiui : [eilėraščių ciklas] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 262-272.

Močiutė; Tėviškė; Šaltyje nužydi mūsų obelys: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė moteris.- 1973, Nr. 11, p. 15.

Mosėdžio aplankymas : [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Kasdienė / Marija Meilė Kudarauskaitė. – Kaunas : Naujasis lankas : M. Kudarauskaitė, 2008. – P. 97.

Motiejui Valančiui - 202 : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Švyturys. – 2003, vas. 26, p. 5.

Motinos sekmadienis: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Žodžio valanda.- V. : Vaga, 1989, p. 104.

Motinos sekmadienis: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tiesa.- 1989, geg. 7.

Motinoms: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tiesa.- 1988, kovo 8.

Naktinėjimai : skiriu kun. Eitvydui Merkiui : [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Žemės druska - 2000, gruodis, p. 16-17.

"Nepagirta tarp moterų, nepagirta...": [eilėraštis] / Marija, Meilė Kudarauskaitė // Utenos krašto žinios - 1994, geg. 28.

Nesenstantieji Valančiaus pamokymai : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 177.

Nidos rytas : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 156.

Nidos rytas; Kuo tu vardu, geltona kopų gėlė; Gyvenime, dviskilte pupa; Ką tu matai, baukštus avytės vyzdi; Balkonų žemė – žemdirbių vaikams; Variacija Kranacho tema; Armėnijai atminti: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Literatūra ir menas.- 1987, liep. 4, p. 9.

Nuo Kalnalio kalno : [eilėraštis, skirtas fizikui Adolfui Juciui] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Pajūrio naujienos. – 2004, spal. 8, priedas "Smiltys", p. 1.

O meile, leisk man būti tyrai; Dabar kai miega ežerų vanduo; Ir vėl girdžiu praamžį aidą; Tyliai tyliai iškentėk: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Jaunimo gretos.- 1982, Nr. 6, p. 25.

Orvidų sodybos tema : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 230.

Pakrantė ties Tiberiada : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 317.

Paliovęs klausinėti: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Naujasis židinys - 1996, Nr. 9, p. 554-555.

Palydos; Aš išmokysiu tave plunksnuotų debesų: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė moteris.-1971,Nr. 6, p. 3.

Pasimatymas Vėlinių vakarą; Pavasario balsai; Audros ritmu; Nemarios giesme: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Literatūra ir menas.- 1987, spal. 31, p. 8.

Pasiteisinimas; Iliuzija; Pasiguodimas: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė moteris.- 1966, Nr. 10, p. 6.

Paskesnieji pritikimai Alsėdžių mokslinyčioj : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 192.

Paskrydėjimas: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė moteris.- 1968, Nr. 6, p. 4.

Pavasario lygiadienio vizijos : [eilėraščių ciklas] / Meilė Kudarauskaitė. – Turinys: I. "Čia siuvinėjo šilku…" ; II. "Atradinėjame save…" ; III. "Žemaičių vyskupystės…" // Poezijos pavasaris. – [19]89, p. 138-139.

Pavasario lygiadienio vizijos III : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Šventa Žemaičių žemė / [sudarė Vaclovas Paulauskas]. – Vilnius : Gairės, 1998. – P. 36-37.

Pavasaris Kryžių kalne : [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Kasdienė / Marija Meilė Kudarauskaitė. – Kaunas : Naujasis lankas : M. Kudarauskaitė, 2008. – P. 95.

Pavasarių šaukimas: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Komjaunimo tiesa.- 1968, rugpj. 4.

Paviešėjimai: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Švyturys (Kretinga).- 1982, geg. 8.

„Piliarožė; Gal šitoks buvo meilės užgimimas“ Pilnaties valanda: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė moteris.- 1982, Nr. 10., p. 17.

Pilkoji valanda; Panemunių žaros: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1983, birž. 8.

Po šv. Brunono kryžium : iš ciklo "Atminties ašmenim" : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė. – Turinys: "Aš vaikštau atminimų ašmenim…" ; "Virš Mozūrų ežerų…" ; "Kokia buvai TU ligi įvardijant…" ; Jotvingiai ; Sėlės ; Apuolė ; "Tėvyne, tu mane išsirinkai!" ; Nesutremptoji // Literatūra ir menas. – 2008, saus. 18, p. 16.

Prie mons. K. Vasiliausko karsto : [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Kasdienė / Marija Meilė Kudarauskaitė. – Kaunas : Naujasis lankas : M. Kudarauskaitė, 2008. – P. 170.

Prie vedlio paminklo Nasrėnuose I ; Prie vedlio paminklo Nasrėnuose II ; Prie vedlio paminklo Nasrėnuose III : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 270-272.

Pūgų pūga ; Mindauginės ; "Tave kaip rugio pėdą…" ; Pusiaunaktis : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė. – Iliustr. // Utenis. –2012, rugpj. 14, p. 5.

Ryto rūkas; Po dangaus kepure: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Žvaigždutė.- 1979, Nr. 2, p. 9.

Rondo; Apsiverkė diena aukštaitės širdgėla; Vilčių valanda; Apsibūrimai: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė moteris.- 1975, Nr. 4, p. 13.

Rudenėlio gražume : SSAA, piano / Antanas Rekašius ; Meilės Kudarauskaitės žodžiai // Lietuvių choro muzikos antologija / Lietuvos liaudies kultūros centras. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009-. – T. 6, P. 205.

Rudens diena Neringai: [ eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tiesa.- 1983, rugpj. 9.

Rūkupis, Sruojos intakas : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 194.

Rungtynės: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1968, bal. 13.

Rūkuoja garuoja liepos naktis: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tiesa.- 1971, rugpj. 14.

Sakmė apie Šv. Roko bažnyčios sienojus : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 190.

"Sausam sode…" ; "Aš esu niekieno moteris…" : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris. – 1984, p. 118.

Sekunde, smėlio karaliene ; "Tik kurmio šūksnis…" ; "Nepagirta tarp moterų…" : [eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris. – [19]92, p. 160-161.

Sekundė smėlio karaliene..." ; Žolelė prie Tėvynės kojų ; Orvydų sodybos tema ; Didžioji valanda ; "Į eilėraštį...": [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Pajūrio naujienos - 1998, rugpj. 14, priedas "Smiltys".

Senamiestyje; Pavasario šauksmas: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Jaunimo gretos.- 1966, Nr. 5, p. 8.

Sidabrinio kiro pasaka: [eilėraštis] / Meilė Kudauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1981, lapkr. 18.

Skandinaviški eskizai: {eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Literatūra ir menas.- 1980, kovo 8, p. 11.

Skrydis ; Vasario 16-oji ; "Štai plūsta iš dangų..." ; "Taip ruošias gyventi. Samčius kabina..." :[eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Švyturys - 2002, vas. 13, p. 3.

Spindulių pirščiukai: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Komjaunimo rytojus (Alytus).- 1980, spal. 25.

Stebuklas; Už trečiojo vingio: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Literatūra ir menas.- 1971, bal. 17, p. 7.

Stebuklo prikelta; Kuprinė; Klausgalvų dangus: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Švyturys - 1996, gruod. 7, p. 5

Sugrįžtantieji : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė. – Po Aukštaitijos dangumi // Utenis. – 2006, liep. 13, p. 5.

Sveikinimas mamoms; Pirmokė; Ketvirtokas; Septintokė; Dešimtokė: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė moteris.- 1973, Nr. 2p. 13.

Šalčio mezginia; Speigas: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Žvaigždutė.- 1979, Nr. 4, p. 17.

Šalna; Rudenėlio gražume; Kuprinė: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Žvaigždutė.- 1982, Nr. 3, p. 10.

Šiaurio lopšinė: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Vakarų ekspresas - 1995, Saus. 7, p. 19.

Štilis: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Gimtasis kraštas.- 1971, bal. 15.

Šv. Juozapas. Tėvystė : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 283.

"Taip laiko Motina ant kelių…" : iš ciklo "Tylos skola" VII / Meilė Kudarauskaitė // Eilėraščiai Marijai / [sudarė, apie autorius parašė Jonas Šlekys. – Marijampolė : Ardor, 2000. – P. 317, 480.

Tako šviesa; Kovas: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Naujos knygos.- 1983, Nr. 3, p. 30-31.

Talka Vertelkose : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 216.

Tėviškė: [eilėraštis] / Meilė Kudauskaitė // Kibirkštis (Plungė).- 1987, geg. 30.

Tikėti saule; Lyja; Tai klevas geltonsnapis; Poilsis: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Komjaunimo tiesa.- 1970, lapkr. 1.

Tylos skola:[ eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Apžvalga - 1997, gruod. 19 - 1998, saus. 8 (Nr. 49/50), p. 1.

Tramdytojų maršas : [eileraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Caritas - 1994, Nr. 2, p. 3.

Trys klausimai: [eilėraštis] Meilė Kudarauskaitė // Utenis - 1994, Geg. 28, p.

"Trinksi perkūnai blyksi žaibai..." ; "Džiaugsmo dvasia tebevaikšto užutekiais..." ; "Tai AŠ..." ; "Sustyguok mane teisybei..." ; "Įsikuri žaliam būties kupė..." ; "Rožinė baliono skaitė plakas..." ; "Kai leidžiama..." ; "Nuovargis yra mano brolis...": [eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Literatūra ir menas - 2002, rugpj. 16, p. 4.

Trupinėliai: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Genys.- 1980, Nr. 11, p. 4.

Tundra: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tiesa.- 1971, liep. 30.

Ugnelė; Kupolinės: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1974, rugpj. 31.

Ugnelė: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1971, saus. 1.

"Užpustyk ligi kaklo…" ; "Manomas - menamas…" : [eilėraščiai[ / Meilė Kudarauskaitė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2011, bal. 29, p. 13.

Tumą Vaižgantą skaitant : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 231.

Vasara pabėgėlė; Kregždutei; Smėlinukas: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1972, gruod. 16.

Vasaris: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1967, vas. 11.

Vasaros sapnai: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionoierius.- 1974, liep. 27.

Vasario 16-oji : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 201-202.

Vasario 16-oji; "Sekunde smėlio karaliene..."; Žolelė prie Tėvynės kojų: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Apžvalga - 1998, vas. 13-19 (Nr. 6), p. 1.

Veliuonos ženklai; Slaptoji brasta; Prie Vilniaus pilies; Tolimųjų viduržiemių blausa; Tremtiniai; Loretai; Bėga kelias: [eilėraščiai] / Marija, Meilė Kudarauskaitė // Klaipėda - 1995, Rugpj. 30, p. 19.

Vėjas: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1971, kovo 6.

Viduržiemio kvapai: [eilėraštis] / Meilė Kdarauskaitė // Tarybinė žemė.- 1981, vas. 14.

„Vis tolsti, vis mažėji…“ ; „Ateiki, vakare…“ ; „Sekunde, tu kaip širšės zvimbesys…“ ; „Tiek to…“ : [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris. – 2011, p. 19-21.

Vyskupo Motiejaus ąžuolyną diegiant : [Su aut. prier. apie vysk. M.Valančiaus atminties įamžinimą Nasrėnuose] Meilė Kudarauskaitė / Pajūrio naujienos - 1995, Lapkr. 7.

Žemaičiai; Pūga; Vasaris; Viduržiemis: [eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Komjaunimo tiesa.- 1972, kovo 8.

Žemaitija : [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 262.

Žemaitija ; Verbos ; Palaiminimas ; Ąžuolyno sodinimas: [eilėraščiai] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Švyturys - 2002, vas. 27, p. 5.

Žemaičių vyskupystės bažnytėlėj šventina verbas: [eilėraštis] / Meilė Kudarauskaitė // Poezijos pavasaris 89“ .- 1989, p. 139.

Žiemojimai; [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Zarasų kraštas - 1997, gruod. 2, p. 3.

Žodžių dain; Topolių pūkas; Širdažodės; Vasaros atminimas: [ eilėraščiai] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1980, gruod. 6.

Publicistika

Apie mokinių raiškųjį skaitymą: [apie 9-ąjį respublikinį vidurinių mokyklų skaitovų konkursą] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė mokykla.- 1973, Nr. 9, p. 31-32.

Apie skambantį meninį žodį / Meilė Kudarauskaitė // Moksleivis.- 1986, Nr. 10, p. 20-21.

Ar dar ilgai kalbėsime lietuviškai? : [pokalbis su poete M. Kudarauskaite apie lietuvių kalbą / kalbėjosi] Ferdinandas Kauzonas// Respublika. – 2012, rugpj. 30, p. 4.

Du kart gimstantis: [atsiminimai apie savo tėvus] / Meilė Kudarauskaitė // Gimtasis kraštas.- 1996, Nr. 25, p. 22-23.

Ilgo ir giedro rudens: [Lietuvos TSR liaudies artistės A. Vaičiūnienės-Kubertavičienės 70-osiomsgimimo ir 50-osioms kūrybinio darbo metinėms] / Meilė Kudarauskaitė // Kultūros barai.- 1966, Nr. 6, p. 67-69.

In memoriam Alma Karosaitė: 1945 01 19-2014 09 08 : [nekrologas] / Meilė Kudarauskaitė // Lobis, kurio niekas neatims / Meilė Kudarauskaitė // Europos laiku. –Nr. 19 (2012, gruodis), p. 2.. Metai. –2014, Nr. 10, p. 150.

Interpretacijos teorija ir metodika: Pedagogų mokslinės konferencijos, skirtos LTSR valstybinės konservatorijos 30-mečiui, pranešimų tezės: [turinyje autoriaiM. Kudarauskaitė ir kt.] / Vilnius.- LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1979, p. 31.

Ir tai skaitydami permanykit : [M.Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos aidas - 1997, saus. 15, p. 17.

Jos dovanos – visiems: [apie Lietuvos TSR liaudies artistę M. Mironaitę] / Meilė Kudarauskaitė // Kultūros barai.- 1965, Nr. 12, p. 10-14.

Kad galėčiau tave pažinti... / Meilė Kudarauskaitė // Moksleivis.- 1986, Nr. 9, p. 21.

Kalba ir laikysena / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1975, spal. 11.

Kalbos technika: [metodiniai nurodymai raiškiojo skaitymo pamokoms] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė mokykls.- 1972, lapkr. 2, p. 10.

Ką byloja kalbos garsai: [apie balso tembrą] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1975, rugpj. 27.

Kelionė į Izraelį - mano baltoji viršukalnė : [apie piligriminę kelionę] / Meilė Kudarauskaitė // Sandora - 2000, Nr. 7/8, p. 72.

Kęstaičių žemaičiai : [apie Kęstaičių bažnyčios uždarymą ir susidorojimą su ją ginančiais žemaičiais 1886 m.] / Meilė Kudarauskaitė // Kalvotoji Žemaitija - 1996, gruod. 14, p. 5.

Mano vaikystės Mosėdis : [atsiminimai] / Meilė Kudarauskaitė // Metai. –2012, Nr. 8/9 (rugpjūtis/rugsėjis), p. 154–170.

Mažų vaidmenų nėra...: [apie Lietuvos TSR Valstybinio akademinio dramos teatro aktorių, respublikos nusipelniusį artistą V. Jurkūną] / Meilė Kudarauskaitė // Kultūros barai.- 1967, Nr. 2, p. 42-45.

Meninio ugdymo galios : [Pokalbis su VPU Men. ugdymo kat. dėstytojais: Pasisakymai / Užrašė] Danguolė Straižienė - iliustr - A u t.: Vaidas Matonis, Meilė Kudarauskaitė, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Airija Sapranavičienė, Vaclovas Paukštė, Vida Kazragytė // Dialogas - 1995, Vas. 24, p.

Mokyklinė mūza: [apie respublikos moksleivių meninio skaitymo konkursą Klaipėdoje] / Meilė Kudarauskaitė // Kultūros barai.- 1970, Nr. 5, p. 70-71.

Mosėdžio aplankymas: Meilė Kudarauskaitė; [su poetės pasisakymu] // Žemaičių žemė - 2001, Nr. 2, p. 15

Mūsų kalbos muzika...kokia ji?: [ apie kalbos kultūrą] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1975, rugs. 10.

Nuteisti, negalima dovanoti...: [apie šnekomosios kalbos kultūrą] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos pionierius.- 1975, lapkr. 19.

Pašaukimas: [apie Lietuvos TSR Valstybinio akademinio teatro aktorių A. Kernagį] / Meilė Kudarauskaitė // Kultūros barai.- 1969, Nr. 10, p. 45-47.

Poezijos pavasaris 2001 : [straipsniai] - Iliustr - Aut.: Meilė Kudarauskaitė, Paulina Žemgulytė, Vladas Braziūnas, Benediktas Januševičius, Rimgaudas Graibus, Kęstutis Keblys, Alis Balbierius, Valdemaras Kukulas, Liutauras Degėsys, J.K.A., Rimantas Kmita, Tadas Desperadas // Literatūra ir menas - 2001, birž. 1, 8.

Senasis Mosėdis / Meilė Kudarauskaitė. Rec. kn.: Senasis Mosėdis // Šiaurės Atėnai. – 2012, rugpj. 3, p. 10.

Skambanti pasaka: [apie kalbą] / Meilė Kudarauskaitė // Tiesa.- 1989, lapkr. 25.

Tadžiko namai – jūsų namai: [apie Tarybų Lietuvos literatūros ir meno dekadą Tadžikistane] / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinė moteris.- 1969, Nr. 11, p. 6.

Tylos diktantas : [kalbos klausimais] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Dialogas - 1995, Geg. 19, p. 7.

Vaidmenys kaip vaikai: [apie Lietuvos TSR Valstybinio akademinio dramos teatro aktorę O. Knapkytę] / Meilė Kudarauskaitė // Kultūros barai.- 1967, Nr. 9, p. 9-51.

Žiūrėjimas į kelią: [apie savo tėvus] / Meilė Kudarauskaitė // Šeima.- 1986, Nr. 12, p. 9-11.

Žodžio menas / Meilė Kudarauskaitė // Tarybinis mokytojas.- 1977, kovo 23

Žodžių sidabru: [apie literatūros kūrinių interpretacijos meną] / Meilė Kudarauskaitė // Muzika ir teatras: almanachas.- Kn. 5.- 1969, p. 23-26.

Garso ir vaizdo įrašai

Apie šią vasarą Mosėdyje, daktaro Vaclovo Into sodyboje vykusį LRT laidos „Daiktų istorijos“ filmavimą, kurio metu nufilmuota medžiaga panaudota sausio 25 d. rodytoje laidoje apie išlikusius Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų reliktus. Laidoje parodytas Mosėdyje nufilnuotas pastatas, kurio sienos dekoruotos patrankos ratais. Antrojo pasaulinio karo metų Mosėdyje atsiminimus yra aprašiusi kraštietė Meilė Marija Kudarauskaitė..

Apie tai, jog istorinėje Vilniaus vietoje – Bernardinų sode ant Vilnelės upės kranto – įsikūręs Lietuvos nacionalinis kultūros centras šiemet mini 80-ies metų sukaktį ir šia proga visuomenei pristato naują projektą – tinklalaidžių ciklą „Pokalbiai prie Vilnelės“. (Str. minimi įžymūs žmonės Just. Marcinkevičius, M. Kudarauskaitė ir kiti).

Aš netikėsiu [Skaitmenintas objektas] / A. Baltakis ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Aš netikėsiu / A. Baltakis // Eilės apie meilę. - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš

Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 4.

Budėk, šiaurės žvaigžde / muz. J. Gaižausko ; žodž. M. Kudarauskaitės ; [atlieka] Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas, duetas ; Lietuvos radijo ir televizijos kaimo kapela ; vadovas Jurgis Gaižauskas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 15 // Lietuviškos dainos / [dainuoja] Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas. – [Москва] : Мелодия, 1970. – Įr. 8.

Budėk, šiaurės žvaigžde [Skaitmenintas objektas] / muz. J. Gaižausko ; žodž. M. Kudarauskaitės ; [atlieka] Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas, duetas ; Lietuvos radijo ir televizijos kaimo kapela ; vadovas Jurgis Gaižauskas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Budėk, šiaurės žvaigžde / muz. J. Gaižausko // Lietuviškos dainos. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Lietuviškos dainos / [dainuoja] Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas. – Įr. 8.

Gėlės iš šieno [Skaitmenintas objektas] / K. Binkis ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Gėlės iš šieno / K. Binkis // Eilės apie meilę. - Įr. 1. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 1.

Į tave [Skaitmenintas objektas] / A. Baltakis ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Į tave / A. Baltakis // Eilės apie meilę. - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 5.

Lapų lopšinė [Skaitmenintas objektas] / V. Kairiūkštis ; žodž. M. Kudarauskaitės ; [atlieka] Gražina Apanavičiūtė, balsas ; G. Ručytė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Lapų lopšinė / V. Kairiūkštis. - (05 min., 16 sek.) // Romansai. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Tarybų Lietuvos kompozitoriai. Romansai / Vytautas Kairiūkštis. – Įr. 8.

Lapų lopšinė / V. Kairiūkštis ; žodž. M. Kudarauskaitės ; [atlieka] Gražina Apanavičiūtė, balsas ; G. Ručytė, fortepijonas. – (05 min., 16 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Romansai / Vytautas Kairiūkštis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1981, © 1980. – Įr. 8.

Lietuvių autorių lopšinės [Garso įrašas] = Lithuanian authors lullabies / rinkinio sudarytoja Dalia Mikoliūnaitė ; dainuoja trupės "Teatriukas" aktoriai. - [Vilnius] : Nieko rimto, 2010. - 1 garso diskas (45 min., 04 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 broš. (24 p. : iliustr.). - Atlikėjai: "Teatriukas" (Dalia Mikoliūnaitė, vokalas (1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16), pritariantis vokalas, niūniavimas (10), varpeliai (10) ; Žilvinas Ramanauskas, vokalas (2, 5, 7, 9, 12, 14), garsų imitacijos (6, 13, 14), gitara (7, 12) ; Arturas Varnas, vokalas (3, 9, 10, 13, 15)) ; Feliksas Zakrevskij, klavišiniai (1, 2, 13, 14) ; Ingrida Spalinskaitė, perkusija (1, 3, 7, 14), kanklės (2, 8) ; Gediminas Žilys, boso gitara (1, 3), kanklės (7) ; Ernestas Jepifanovas, indiška bambukinė fleita bansuri (4) ; Tomas Varnagiris, gitara (5, 6, 9, 10) ; Sigitas Rubis, smuikas (6) ; Sigitas Mickis, dūdelė, perkusija (11) ; Indrė Stakvilė Ehrhardt, smuikas (12), fleita (16) ; Iain Gelston, gitara, bazuki, mandolina (15) ; Vaidas Lengvinas, gitara, švilpiniavimas (16) - Dainų tekstai brošiūroje. - : 18.15 Lt

Mylėk mane [Skaitmenintas objektas] / A. Baltakis ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Mylėk mane / A. Baltakis // Eilės apie meilę. - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 6.

Nuo meilės niekur nepabėgsi [Skaitmenintas objektas] / A. Baltakis ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Nuo meilės niekur nepabėgsi / A. Baltakis // Eilės apie meilę. - Įr. 2. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 2.

Pirmieji pavasario "pranašai" [Skaitmenintas objektas] : iš poemos "Dvidešimtas pavasaris" / Just. Marcinkevičius ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Pirmieji pavasario "pranašai" : iš poemos "Dvidešimtas pavasaris" / Just. Marcinkevičius // Eilės apie meilę. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 9.

Raskila [Multimedija] : albumas ir vaizdo klipas / Mango ; muzika B. Gorbulskio (1), Ž. Liulio (2-8, 10), L. Žiulpos (9), L. Rimšos (11) ; žodžiai M. Kudarauskaitės (1), Ž. Liulio (2-8, 10), L. Žiulpos (9), J. Čekatauskaitės (11) ; [atlieka grupė] "Mango". - Vilnius, p 2004. - 1 garso diskas (40 min., 31 sek.) : [stereo], skaitm ; 12 cm + 1 lap. (sulankst. į [6] p. : iliustr.). - Įrašyta "Cactus Pro", Aro Žvirblio, "MA" garso įrašų studijose. - Atlikėjai: Rima, Vika, Lina, vokalistės ; Ž. Liulys, pritariamasis vokalas (3, 7-9), klavišiniai, programavimas (1-9), A. Žvirblys (10), L. Rimša (11), programavimas, klavišiniai, S. Forman, smuikas (10). - Dainų tekstai įd. lap. - Įrašyta 2004 m. - : 15.55 Lt

Spindulių pirščiukai [Garso įrašas] : [rinkinys] / Marija Meilė Kudarauskaitė ; projekto vadovas Kęstutis Repečka ; skaito autorė. - Vilnius : Gerosios Naujienos centras : Marija Meilė Kudarauskaitė, p 2008. - 2 garso diskai (67 min., 27 sek., 40 min., 07 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 broš. (8 p. : iliustr., portr.). - Įrašyta 2007-2008 m. GNC garso įrašų studijoje, Vilniuje. - Gerosios Naujienos centras GNC CD 01

Širdys [Skaitmenintas objektas] / Just. Marcinkevičius ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Širdys / Just. Marcinkevičius // Eilės apie meilę. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 7.

Tamošius Bekepuris [Skaitmenintas objektas] : poemos ištrauka / K. Binkis ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Tamošius Bekepuris : poemos ištrauka / K. Binkis // Eilės apie meilę. - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 10.

Vasaros naktį [Skaitmenintas objektas] / A. Baltakis ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Vasaros naktį / A. Baltakis // Eilės apie meilę. - Įr. 3. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 3.

Vestuvių muzikantas [Skaitmenintas objektas] / V. Mykolaitis-Putinas ; skaito Meilė Kudarauskaitė. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Vestuvių muzikantas / V. Mykolaitis-Putinas // Eilės apie meilę. - Įr. 8. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Eilės apie meilę / skaito Meilė Kudarauskaitė. – Įr. 8.

Vyturiai [Skaitmenintas objektas] / V. Kairiūkštis ; žodž. M. Kudarauskaitės ; [atlieka] Gražina Apanavičiūtė, balsas ; G. Ručytė, fortepijonas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Vyturiai / V. Kairiūkštis. - (05 min., 16 sek.) // Romansai. - Įr. 7. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Tarybų Lietuvos kompozitoriai. Romansai / Vytautas Kairiūkštis. – Įr. 7.

Vyturiai / V. Kairiūkštis ; žodž. M. Kudarauskaitės ; [atlieka] Gražina Apanavičiūtė, balsas ; G. Ručytė, fortepijonas. – (05 min., 16 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 19 // Romansai / Vytautas Kairiūkštis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1981, © 1980. – Įr. 7.

Zibek, ziedeli [Skaitmenintas objektas] / J. Gaizauskas ; [žodž.] M. Kudarauskaite ; [atlieka] Lietuvos televizijos ir radijo vokalinis vyrų oktetas ; Lietuvos telev. ir radijo "Kaimo kapela", vadovas Jurgis Gaizauskas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Zibek, ziedeli / J. Gaizauskas. - (02 min., 20 sek.) // "Ziburélis". - Įr. 4. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // "Ziburélis". – Įr. 4.

Zibek, ziedeli / J. Gaizauskas ; [žodž.] M. Kudarauskaite ; [atlieka] Lietuvos televizijos ir radijo vokalinis vyrų oktetas ; Lietuvos telev. ir radijo "Kaimo kapela", vadovas Jurgis Gaizauskas. – (02 min., 20 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 14 // "Ziburélis". – Montevideo : Melodias de Lituania, 1973. – Įr. 4.

Žibėk, žiedeli / J. Gaižauskas ; [žodž.] M. Kudarauskaitės ; [atlieka] Lietuvos radijo ir TV vokalinis vyrų oktetas ; Lietuvos radijo ir TV kaimo kapela. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 08 // Laumės juosta. – Montreal : L. Stankevičius, [1974]. – Įr. 13.

Žibėk, žiedeli [Skaitmenintas objektas] / J. Gaižauskas ; [žodž.] M. Kudarauskaitės ; [atlieka] Lietuvos radijo ir TV vokalinis vyrų oktetas ; Lietuvos radijo ir TV kaimo kapela. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Skaitmenintas objektas iš: Žibėk, žiedeli / J. Gaižauskas // Laumės juosta. - Įr. 13. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų // Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys. Laumės juosta. – Įr. 13.

Natos ir dainos M. Kudrauskaitės žodžiais

Bangmūšys : [natos] / muzika B. Gorbulskio ; eilės Marijos Meilės Kudarauskaitės // Ant karalių kelio . - Vilnius : Arka, [2002]. - P. 41.

Dainelė / muzika V.Bagdono ; žožiai M.Kudarauskaitės //. Dainų dainelė [Natos]. - Vilnius, 1990. - P. 44-46.Dainelė / muz. V. Bagdono ; žodž. M. Kudarauskaitės // Dainavau aš dainelę [Natos]. - Šiauliai : ŠPI, 1995. - P. 19.Devynioliktosios dainų šventės repertuaras [Natos] :eilės Meilės Kudarauskaitės // ALD Melbourne, 1996 ALD Melbourne, 1996. - 1996]. - [1], 71, [1] p., įsk. virš. - Australijos lietuvių dainų šventėGėlių vardai / muz. V. Bagdono ; žodž. M. Kudarauskaitės // Mūsų mažiesiems [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1989. - P. 4-5.

Joninių naktį; Pačiam jazmino kvapume / muzika V. Bagdono; žodžiai M. Kudarauskaitės // Šiandien šventė.- V. Vaga, 1972, p. 41-42.

Kalėdų lopšinė / L. Abarius ; M. Kudarauskaitės žodž.//Iš Tavo rankos, Dieve [Natos]. - Vilnius : Asveja, [1997]. - P. 15.Kalėdų lopšinė : [natos] / muzika L. Abariaus ; eilės Marijos Meilės

Kudarauskaitės Ant karalių kelio . - Vilnius : Arka, [2002]. - P. 72.Kalėdų lopšinė / muz. L. Abariaus; žodž. M. Kudarauskaitės // Genys - 2000, Nr. 11/12, p. 48.

Kas tu esi, dainele? : (iš operos "Vasaržiemis") / Valentinas Bagdonas ; tekstas Meilės Kudarauskaitės// Vilko blynas [Natos]. - Marijampolė : Ramona, 1999. - Nr. 43.Kelionė į Tolminkiemį [Natos] : vokalinis ciklas balsui ir fortepijonui / Konradas Kaveckas ; žodž. Meilės Kudarauskaitės. - Vilnius, 1992. - 16 p.

Kruvinojo sekmadienio malda / m.: Liongino Abariaus ; e.: Meilės Kudarauskaitės // Giedokime visi [Natos]. - Vilnius : Katalikų pasaulis : Lina, 1993. - P. 12.

Kruvinojo sekmadienio malda / L. Abarius ; M. Kudarauskaitės žodž. // Iš Tavo rankos, Dieve [Natos]. - Vilnius : Asveja, [1997]. - P. 23.

Kruvinojo sekmadienio malda : žuvusiems sausio 13-tąją dieną / L. Abariaus muz. ; M. Kudarauskaitės žodž. // Atleisk, o Viešpatie! [Natos]. - Vilnius : Lietuvos muzikų d-ja, 1993. - P. 3.

Kuprinė / muz. Aloyzo Žilio ; žodž. Meilės Kudarauskaitės // Mano knygelės [Natos]. - Klaipėda : UAB "Druka", 2001. - P. 22.

Kuprinė : [natos] / muzika A. Žilio ; eilės Marijos Meilės Kudarauskaitės // Ant karalių kelio . - Vilnius : Arka, [2002]. - P. 92.

Lik sveikas, drauge! / muzika L. Povilaičio ; M. Kudarauskaitės tekstas // Dainų dainelė . - Vilnius : Vaga, 1981. - P. 166-172.

Lopšinė / muz. J. Gaižausko ; žodž. M. Kudarauskaitės // Bars močiutė [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1970. - P. 25.

Mano gyvenimas / muzika Aloyzo Žilio ; žodžiai Meilės Kudarauskaitės // Lietuvos laukų mes sūnūs / Aloyzas Žilys. – Klaipėda : Druka, 2011. – P. 2.

Molėtiškių dainelė : viduriniųjų klasių moksleiviams / muzika P. Dikčiaus ; žodžiai M. Kudarauskaitės // Dainų dainelė . - Vilnius : Vaga, 1985. - P. 95-97.

Nuo rasos lig rasos : [natos] / muzika B. Gorbulskio ; eilės Marijos Meilės Kudarauskaitės // Ant karalių kelio . - Vilnius : Arka, [2002]. - P. 24.

Paleisk naktie / Vytauto Kurnicko muzika ; Meilės Marijos Kudarauskaitės eilės // Gimtinė [Natos]. - Vilnius : UAB "Mokslo aidai", 2002. - P. 64.

Raskila; Ar pažįstat žolę-gėlę...“ / žodž. Meilės Kudarauskaitės // Lietuvos pionierius.- 1979, birž. 13.

Raskila : [natos] / muzika Benjamino Gorbulskio ; eilės Meilės Kudarauskaitės ; [atlieka grupė] "Mango" // Ant karalių kelio . - Vilnius : Arka, [2002]. - P. 33.

Raskila / muzika Benjamino Gorbulskio ; eilės Meilės Kudarauskaitės ; [atlieka grupė] "Mango" // Raskila [Multimedija]. - Vilnius, p 2004. - Įr. 1.

Rudenėlio gražume : dainos moterų chorui / muzika A.Rekašiaus ; žodžiai M. Kudarauskaitės // Žemė bunda [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1987. - P. 56-65.

Rudenėlio gražume : [natos] / muzika A. Žilio ; eilės Marijos Meilės Kudarauskaitės // Ant karalių kelio . - Vilnius : Arka, [2002]. - P. 54.

Rudenėlio gražume : style - piano ballad / muzika V. Virbicko ; eilės M. Kudarauskaitės // Nusijuok! [Natos]. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004. - P. 5.

Rudenėlio gražume / muz. Aloyzo Žilio ; žodž. Meilės-Marijos Kudarauskaitės // Mano knygelės [Natos]. - Klaipėda : UAB "Druka", 2001. - P. 27.

Rudenėlio gražume : SSAA, piano / Antanas Rekašius ; Meilės Kudarauskaitės žodžiai // Lietuvių choro muzikos antologija / Lietuvos liaudies kultūros centras. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009-. – T. 6, P. 205.

Sedula / L. Abariaus muzika ; M. Kudarauskaitės žodžiai // Chorinio dirigavimo chrestomatija [Natos]. - Kaunas : Šviesa, 1992. - P. 165.

Sedula / muz. L. Abariaus ; žodž. M. Kudarauskaitės // Dobilėliai [Natos]. - Vilnius : LMK, 1974. - P. 8-10.

Sedula = Кизил / muzika Liongino Abariaus ; žodžiai Meilės Kudarauskaitės // Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija [Natos]. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1963-1980. - P. 9-11.

Spindulių pirščiukai : [natos] / muzika B. Gorbulskio ; eilės Marijos Meilės Kudarauskaitės // Ant karalių kelio . - Vilnius : Arka, [2002]. - P. 21.

Šiaurio lopšinė ; Tai ne tu ; Kumelaitė / muz. A. Rekašiaus ; žodž. M. Kudarauskaitės // Mano kaimas . - Vilnius : Vaga, 1983. - P. 5; 10; 16.

Šiaurio lopšinė : [natos] / muzika B. Gorbulskio ; eilės Marijos Meilės Kudarauskaitės // Ant karalių kelio . - Vilnius : Arka, [2002]. - P. 66.

Taip staigiai taip tirštai naktėja… / Vytauto Kurnicko muzika ; Meilės Marijos Kudarauskaitės eilės // Gimtinė [Natos]. - Vilnius : UAB "Mokslo aidai", 2002. - P. 56.

Viduržiemio kvapai / muz. S. Dikčiūtės ; žodž.M. Kudarauskaitės // Mūsų mažiesiems [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1966-1989. - P. 128-129.

Vyturiai / muz. V. Kairiūkščio ; žodž. M. Kudarauskaitės // Vyturiai [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1970. - P. 20-23.

Zuikienės daina / I. Stragio muzika ; M. Kudarauskaitės žodžiai // Giesmės ir dainos [Natos]. - Šiauliai : Šiaulių pedagoginis institutas, 1994. - P. 53.

Žibėk, žiedeli / muzika Jurgio Gaižausko ; žodžiai Meilės Kudarauskaitės // Daina mus lydi . - Vilnius : Vaga, 1977. - P. 44.

Žibėk, žiedeli! / muz. J. Gaižausko ; žodž. M. Kudarauskaitės // Vokaliniai ansambliai jaunimui . - Vilnius, 1975. - P.43-46.

Žiemos valsas [Natos] : dainos ir eilėraščiai / [sudarė Aušra Adomaitienė, Ramunė Urniežienė, Valerija Vaitkuvienė] // Šiauliai : Šiaulių univ. l-kla, 2001 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla").

Apie M.  Kudarauskaitę

Apie save / Meilė Kudarauskaitė. – Iliustr. // Tik valandos gėlėta skiautė / Meilė Kudarauskaitė. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. – P. 3-5.

"Aš nerašau, jei neskamba mano siela" : [pokalbis su poete Marija Meilė Kudarauskaitė: / užrašė] Danutė Dunauskaitė // Pajūrio naujienos - 1998, rugpj. 14, priedas "Smiltys".

Apsilankyti Šventojoje žemėje - tai susitikti su Dievu / Algis Jakštas // Švenčionių kraštas. – 2014, bal. 5, p. 1, 6.

Biržų pilyje – dainos ir eilės / Feliksas Grunskis // Biržiečių žodis. – 2020, rugpj. 11, p. 7.

Daktaro įžvalgos – toli į ateitį / Laima Sendrauskienė // Mūsų žodis. – 2021, vas. 2, p. 8.

Dešimtasis Poezijos pavasaris Biržuose / Edita Mikelionienė // Biržiečių žodis. – 2012, geg. 29, p. 4.

"Donelaičio skaitymai" Širvintų bibliotekoje / Romas Zibalas // Širvintų kraštas. – 2013, lapkr. 6, p. 7.

Donelaičio skaitymai / Vida Sekonienė // Nauja vaga. – 2013, geg. 11, p. 7-8.

Dusetų krašto poetai: [apie Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje pristatytą projektą "Dusetų krašto poetai": 1. Širvys, Paulius, 1920-1979. 2. Vienažindys, Antanas, 1841-1892. 3. Kirša, Faustas, 1891-1964. 4. Kudarauskaitė, Meilė, 1932-. 5. Būga, Kazimieras, 1879-1924] / Raminta Zadavičiūtė // Zarasų kraštas. - 2005, lapkr. 8, p. 4.

Dviejų festivalių tandemas / Rimvydas Stankevičius // Respublika. – 2013, geg.27,  p.10.

Eilėraščiai, įamžinę sekundžių prasmę: [ apie M. Kudarauskaitės poezijos knygos “Sekundė smėlio karalienė” pristatymą skaitytojams] / Leokadija Malcienė // Utenis.- 1997, rugpj. 7, p. 5.

Eiliuota pavasario šventė Biržuose / Liuda Prunskienė. // Šiaurės Rytai. – 2012, geg. 19, p. 6.

Eiliuota pavasario šventė / Liuda Prunskienė // Biržiečių žodis. – 2012, geg. 22, p. 12.

Gimtojo žodžio muzika : [apie Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje įvykusį rajono moksleivių meninio skaitymo konkursą, kuriame dalyvavo Meilė Kudarauskaitė] / Asta Janušaitytė // Zarasų kraštas. - 2002, kovo 15, p.6.

Gyvenimas klūpant prieš dvi mūzas / Arnoldas Piročkinas. Rec. kn.: Istorijos iš pastalės // Metai. –2019, Nr. 8/9 (rugpjūtis/rugsėjis), p. 183–187.

Jubiliejiniai poezijos pavasariai Zarasuose:[apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį 25-ąjį poezijos pavasarėlį, kuriame dalyvavo: 1. Kudarauskaitė, Meilė, 1932-. 2. Jasėnas, Justas, 1982-. 3. Panavas, Petras, 1933-. 4. Lapinskienė, Alma, 1946-. 5. Razanovas, Alesis. 6. Radziukynas, Andrius. 7. Žėkas, Julius. 8. Janonytė-Buitkuvienė, Ineza, 1940-. 9. Plaušinaitytė,

Irena, 1955] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2009, birž. 9, p. 3.

Ironija - kaip ginklas ir skydas / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. – 2016, kovo 22, p. 5.

Į Biržus atvyksta tarptautinis "Poezijos pavasaris" // Šiaurės Rytai. – 2018, geg. 22, p. 3..

„Istorijos iš pastalės“ – su 1939–1944 metų Mosėdžiu / Laima Sendrauskienė // Mūsų žodis. – 2018, rugs. 18, p. 4, 6.

Įsupa į atminimų skraistę / Danutė Dunauskaitė // Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 19, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 7(172), p. 10.

Jubiliejinis Marijos Meilės Kudarauskaitės kūrybos vakaras / Laima Sendrauskienė // Mūsų žodis. – 2017, gruod. 15, p. 5.

Jubiliejinis poezijos pavasaris: [apie Zarasų rajono viešojoje bibliotekoje įvykusį 20-ąjį Poezijos pavasarį, kuriame dalyvavo poetai Vitalijus Asovskis, Sigitas Birgelis, Vladas Braziūnas, Henrikas Algis Čigrejus, Feliksas Jokubauskas, Marija Meilė Kudarauskaitė, Anna Rancene, Stasys Stacevičius] / Jolanta Lementauskienė // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2004, nr. 7/ 8 p.38.

Kai ant širdies neguli akmuo: [apie susitikimą su poete Meile Kudarauskaite Prienuose] / Dž. Bendikaitė // Lietuvos pionierius.- 1986, gruod. 20.

Kai sielos žodžiai ima šviesti… / N. Nilytė // Auksinė varpa. – 2020, rugpj. 12, p. 3.

Kai sielos džiūgauja… / Giedrė Mičiūnienė // Zarasų kraštas. – 2019, lapkr. 29, p. 7.

Kaip gera čia sugrįžti – į žemę Dusetų! / Vilija Visockienė // Zarasų kraštas. – 2019, liep. 16, p. 1, 6..

Kartu mes kuriame bibliotekos ateitį / Inesa Dumbravienė // Zarasų kraštas. – 2018, geg. 15, p. 7.

Kraštietės knygoje – tolimo Skuodo ženklai / Laima Sendrauskienė // Mūsų žodis. – 2014, rugs. 9, p. 4.

Kraštiečių susitikimas Dusetose: [ apie kraštiečius: 1. Sakalauskas, Benjaminas, 1955-. 2. Kudarauskaitė, Meilė, 1932-. 3. Mikėnaitė, Irena, 1937-. 4. Indrašius, Vytautas, 1943-. 5. Stauskas, Alvydas, 1965] / Ona Kačkienė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2006, liep. 18, p. 1, 2.

Kudarauskaitė Meilė // Lietuvių literatūros enciklopedija. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - P. 254.

Kūrybos vakaras Zarasų viešojoje bibliotekoje: [dalyvavo: Donatas Čepukas ir Meilė Kudarauskaitė] / Inga Pužaitė ; Ingos Pužaitės nuotr. - Nuotr. // Utenis. - 2011, lapkr.30, p.8.

Laukiami susitikimai: [apie Meilę Kudarauskaitę] / Liucija Būgaitė-Baubonienė // Tarybinė žemė.- 1981, rugpj. 15.

Lyg dienoraščio puslapiai: [ apie eilėraščių rinktinę “Rymojimai” ] I. Mackevičiūtė // Panevėžio tiesa.- 1980, bal. 5.

Liko pamaloninta. – Rubrika: „M. ž. r.“ praneša // Mūsų žodis. – 2018, spal. 5, p. 1.

Meilė Marija Kudarauskaitė: „Atvežiau viso gyvenimo ataskaitą“ / Banguolė Aleknienė-Andrijauskė  // Kupiškėnų mintys. – 2019, gruod. 14, p. 6.

Marija Meilė Kudarauskaitė / Bernardas Aleknavičius // Donelaitis ir mes.- V.: Mintis, 1989, p. 148-149.

Meilė Kudarauskitė / V. Auryla // Lietuvių vaikų literatūra: studija.- V.: Vaga, 1986.- P. 233.

Meilė Kudarauskaitė / Vytautas Vanagas // Lietuvių rašytojų sąvadas.- V.: Vaga, 1987.- P. 472.

Meilė Kudarauskaitė // Tarybų lietuvos rašytojų autobiografijos: A-K.- V.: Vaga, 1989.- P. 798.

Meninio ugdymo galios: [pokalbis su VPU meninio ugdymo katedros dėstytoja Meile Kudarauskaite] / D. Straižienė // Dialogas.- 1995, vas. 24, p. 5.

Mūsų kalendorius : 2012 rugpjūtis / parengė Gražina Rinkevičienė // Tarp knygų. – 2012, Nr. 6 (birželis), p. 42-44.

M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“ mini jubiliejų : mūsų istorija / Violeta Čėsnienė // Švyturys. – 2018, kovo 3, p. 7.

M. Valančiaus muziejuje svečiavosi kraštietė poetė / Algirdas Čėsna  // Švyturys. – 2012, gruod. 22, p. 6.

“Nepagirta tarp moterų, nepagirta…” : [apie Dusetų dailės galerijoje įvykusį susitikimą su poete Meile Kudarauskaite] / Teresė Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 1996, geg. 7.

Nerealu turėti tokią močiutę : [pokalbis su poete M. Kudarauskaite ir jos anūke M. Saukaite / kalbėjosi] Birutė Mištautaitė. – Iliustr. // Lux. – 2005, Nr. 1, p. 14-15.

Pavasario ritmu: „Lenkiuosi/ prie dangaus ir žemės/ paribių raidyno/ išmokti rašto“ – Steponas Algirdas Dačkevičius / Ieva Sigita Naglienė. // Kalvotoji Žemaitija. –2021, kovo 13, p. 8.

Pavasrio užuomina Pravieniškių bibliotekoje / Vilija Auželienė // Kaišiadorių aidai. – 2013, saus. 22, p. 1-2.

Pirmasis puslapis Zarasų enciklopedijoje: [apie Meilę Kudarauskaitę] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 1993, geg. 26.

Poetės kūryboje - tautos istorijos atmintis / Neringa Mikaločienė. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2017, rugs. 8, priedas "Smiltys", Nr. 9 (218), p. 10.

Poezija bažnyčiose / Genė Sereikienė // XXI amžius. – 2015, birž. 5, p. 13.

Poezija giliai šaknis įleido: [apie tradicinį rajono literatų 20-ąjį "Poezijos pavasarėlį" Zarasų viešojoje bibliotekoje, dalyvavo Meilė Kudarauskaitė] / Ona Kačkienė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2004, birž. 15, p. 4.

Poezijos eilės Maironio pėdsakų beieškant / Bronius Vertelka. // XXI amžius. –2012, birž. 8, p. 10..

Poezijos mūza aplankė ir Šakius // Draugas. – 2015, geg. 26, p. 8.

Poezijos paukštė Elektrėnuose / Karolina Navakauskaitė // Elektrėnų kronika. –2021,  liep. 23/29 (Nr. 30), p. 5.

"Poezijos pavasaris" aplankė Želvą / Dovilė Butkutė // Gimtoji žemė. – 2013, birž. 6, p. 8..

Poezijos pavasaris su viltingu Vydūno kaštono žiedu / Algirdas Dačkevičius // Kalvotoji Žemaitija. –2017, birž. 6, p. 7.

Poezijos pavasaris - vasaros pradžioje / Marija Kalvaitė // Radviliškio naujienos. – 2013, birž. 7-13 (Nr. 23), p. 1, 4.

Poezijos paukštė sklandė Burbiškio dvare / Saulius Juškevičius // Krašto žinios. –  2013, birž. 4, p. 1- 2.

Poezijos pavasaris Ubiškėje / Dalia Milašauskienė // Telšių žinios. – 2017, birž. 9, p. 6..

Pokalbiai prie Vilnelės // Vakaro žinios. –2021, bal. 2, p. 15.

Po tuo pačiu dangumi: [apie Dusetų dailės galerijoje įvykusią literatūrinę popietę kurioje dalyvavo kunigas Justas Jasėnas ir poetė Meilė Kudarauskaitė] / Marija Varenbergienė ; Alvydo Stausko nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2009, spal. 30, p. 7.

Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2012 metų rugpjūčio mėnesį // Mūsų dienos. – 2012, rugpj. 3, p. 4.

Saulėgražos naktį: [apie poetės M. Kudarauskaitės atsakymai į LM anketos klausimus] // Literatūra ir menas.- 1990, saus. 6, p. 4.

Savyje nešiojanti gimtinės stebuklą : [pokalbis su poete M.M. Kudarauskaite / kalbėjosi] Danutė Dunauskaitė. – Iliustr. // Pokalbiai ant Akmenos kranto / Danutė Dunauskaitė. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2007. – P. 11-13.

„Sekundė smėlio karalienė“: [apie poetės M. Kudarauskaitės naujos knygos „Sekundė smėlio karalienė“ pristatymą Dusetų bibliotekoje] / Monika Lunienė // Zarasų kraštas.- 1997, rugpj. 19, p. 3.

Sklandė poezijos paukštė / Ugnė Trumpickaitė // Širvintų kraštas. –2016, birž. 4, p. 5.

Strazdanotas berniukas ir „Poezijos pavasario“ paukštė / Daiva Armonienė// Merkio kraštas. –  2016, birž. 7, p. 1, 3.

Sudėliota gyvenimo ir jausmų mozaika / Marija Varenbergienė // Zarasų kraštas. – 2018, lapkr. 27, p. 7.

"Su graudžia aukštaitiška gaida…":[apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su kraštiečiais: žurnalistu Donatu Čepuku ir poete Meile Kudarauskaite] / Gražina Zolotuchina ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2011 gruod. 16, p. 3.

Sukanka 70 metų poetei Meilei Kudarauskaitei (g. 1932) : [bibliografija] // Tarp knygų. - 2002, Nr. 6, p. 45-46.

Sukvies Nasrėnų ąžuolai. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2015, rugs. 11, p. 7.

Susiliejo poezija ir malda / Limina Kepalaitė // Panevėžio rytas. –2012, birž. 2, p. 7.

Susitikimas su žemiete : [apie poetę Mariją Meilę Kudarauskaitę] / Petras Ivanovas // Tarp knygų. - 2003, Nr. 3, p. 39.

Svečiuose - mylima poetė: [apie Dusetų specialiosios mokyklos aktų salėje įvykusį renginį "Viešieji skaitymai" ,į kurį buvo pakviesta aktorė , pedagogė ir poetė Marija Meilė Kudarauskaitė] / Olita Šileikytė ; Alfredo Dijoko nuotraukos. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2008, birž.27, p.5.

Šis žmogus - tai Dievo dovana mums visiems / Marytė Atkočiūnaitė // Utenis. –2013, kovo 16, p.4.

Šviesios sekundės: [apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį sussitikimą su poete Meile Kudarauskaite] / Vasilijus Trusovas // Zarasų kraštas.- 1997, gruod. 2, p. 3.

Šviesiu spinduliu grįžta gimtinėn: [apie poetės M. Kudarauskaitės viešnagę Dusetų vidurinėje mokykloje] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas.- 1993, saus. 6.

Vaikystės mieste Salantuose viešėjo poetė Meilytė / Laima Sendrauskienė // Mūsų žodis. –  2013, saus. 8, p. 4-5.

"Valančiaus vardas man buvo artimas nuo pat vaikystės" : [pokalbis su poete, Muzikos akademijos doc. M. Kudarauskaite] // Švyturys - 2002, vas. 13, p. 3.

„Žemaičių vyskupystei“ – 170 metų / Audronė Puišienė // Pajūrio naujienos. – 2018, kovo 16, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 3 (1157), p. 9-10.

Žmogiškosios stiprybės pavyzdžių beieškant : [pokalbis su "Poezijos pavasario" Punske svečiais poetais L.Jakimavičiumi, M. Kudarauskaite, D. Kajoku, V. Rudžiansku. / užrašė] Sigitas Birgelis // Lietuvos aidas. – 2005, birž. 15, p. 6.

Žmogiškosios stiprybės pavyzdžių beieškant : [Poezijos pavasario Suvalkų krašte, Lenkija, svečių pasisakymai] / [kalbėjosi ir prierašą parašė] Sigitas Birgelis. – Iliustr., portr. – Aut.: Liudvikas Jakimavičius, Donaldas Kajokas, Meilė Kudarauskaitė, Viktoras Rudžianskas // Aušra. – 2005, Nr. 10, p. 10-14.

Žodžio galia / Marija Varenbergienė // Zarasų kraštas. –2018, geg. 29, p. 4.

Žodžių daina [Rankraštis] : bibliografinė rodyklė : poetės Marijos Meilės Kudarauskaitės 65-mečiui / Parengė F.Šafronienė. - Zarasai : 1997. - 20 lap.

Žvilgsnis nuo karalių kelio : [apie poetę Mariją Meilę Kudarauskaitę] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. - 2003, vas. 4, p.5.

Recenzijos

Be aukštybių traukos: [apie M. Kudarauskaitės eilėraščių rinktinę „Rymojimai“] / Jonas Šiožinys // Literatūra ir menas.- 1980, kovo 29, p. 13.

Išgirskime kalbos gaidą: [apie M. Kudarauskaitės knygą „Ar vingi kalbos gaida“] / Aurelija Tebelškienė // Bibliotekų darbas.- 1990, Nr. 3, p. 15.

Kas išrymota: [apie M. Kudarauskaitės eilėraščių rinktinę „Rymojimai“] / Monika Lukšaitė // Nemunas.- 1980, Nr. 1, p. 38.

Kas telpa žodyje : [apie M. Kudarauskaitės eilėraščių knygą „Žodžio valanda“] / V. Balsevičiūtė // Literatūra ir menas.- 1989, spal. 21, p. 5.

Pilko tako šviesa: [apie M. Kudarauskaitės eilėraščių knygą „Tako šviesa“] / Arūnas Dambrauskas // Literatūra ir menas.- 1985, birž. 29, p. 5.

Kokių sekundžių valanda? : [recenzija] / Vladas Braziūnas - Rec. kn.: Sekunde smėlio karaliene /M. M. Kudarauskaitė. Vilnius : Arka, 1997 // Literatūra ir menas - 1997, rugpj. 16, p. 5

Prakalbinti laiko klodai : [recenzija] / Ramunė Vaskelaitė - Rec. kn.: Sekunde smėlio karaliene / M. M. Kudarauskaitė. Vilnius : Arka, 1997 // Katalikų pasaulis - 1997, Nr. 10, p

 

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas